Mars: Adar neu Martiaid?

6416x 07. 07. 2019 Darllenydd 1

Mae llun a dynnwyd gan Curiosty (NASA) ar arwyneb Mars yn dangos gwrthrych disglair anhysbys uwchben gorwel bryn hir. Cyfaddefodd NASA ei bod wedi llwyddo i ddal rhywbeth tebyg gyda chadair olwyn - nid un achos. Y tro diwethaf i hyn ddigwydd oedd 16.06.2019.

Fe wnaeth dyledwyr yn y brif ffrwd ddatganiad ar unwaith y gwnaethant negall fod yn allfydolion (Martiaid) neu'n adar y mae'n rhaid iddynt fod yn ddiffyg ar y camera neu lewyrch yr haul.

Mae chwilfrydedd Rover ar Mars ers 2012 ac mae'n cynnwys camerâu 17. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gwnaeth nifer o luniau a ddenodd sylw ac amheuaeth bod NASA yn cuddio rhywbeth oddi wrthym ni. Gallwch weld gwrthrych arall ar y gyfres ddu a gwyn o luniau, sy'n ymddangos yn symud yn yr awyr. Mae NASA yn gwrthwynebu'r syniad y gallai fod yn greadur byw.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb