Alexander Siarter Macedonia y Slafegiaid

3272224x 21. 03. 2017 Darllenydd 1

Mae'r ddogfen ddiddorol iawn hon, a enwyd yn "Alexander Siarter Macedonia y Slafegiaid", Soniwyd am y tro cyntaf gan yr hanesydd Tsiec Václav Hájek yn y" Chronicle Tsiec ". Fe'i lleolir yn archif Brno, yn y disgrifiad o ddigwyddiadau'r flwyddyn 1348. Yn 1516, mae'r hanesydd Tsiec Josef Pervolf o Brifysgol Warsaw yn canfod copi o'r ddogfen hon yn Lladin. Yn 1551, mae'r ddogfen hon wedi'i argraffu mewn Pwyleg, yn 1596 yn yr Almaen ac yn 1601 yn Eidaleg. Daeth yn adnabyddus iawn yn Ewrop ac yn fuan hefyd yn Rwsia.

Yr ydym ni, Alexandr ....

"Rydym ni, Alexander, mab Philip, brenin Macedon, sylfaenydd dywysogaeth Groeg a mab mawr Jupiter trwy Nectanabu, enillydd y byd o wawr i fachlud haul, ac o ganol dydd tan hanner nos, concwerwr y Mediaid a'r Persiaid Kingdom, Groeg, Syria, Babylonian ac eraill.

Pobl ddieithrig Slafaidd ac iaith ei ras, heddwch, parch a chyfarchion gennym ni a'n dilynwyr yn nhrefn y byd drosom ni.

Yn union fel eich bod bob amser wedi bod gyda ni, yn ffyddlon i ymladd yn ddibynadwy ac yn ddewr ac yn bob amser yn ddiflino, rydym ac rydych yn rhydd i drosglwyddo i chi am byth yr holl dir o hanner nos tan dirweddau hanner dydd cnau Ffrengig nad oes neb yn caniatáu i setlo neu drefnu, ond dim ond un chi genws . Ac os oes unrhyw un allan yna wedi darganfod estron, mae'n dod yn eich was a'i epil am byth.

Wedi'i ystyried yn ninas Alexandria, a sefydlwyd gennym ni ar Afon Nile gwych yn 12. blwyddyn ein teyrnasiad, gyda chaniatâd y duwiau mawr Mars, Jupiter a Pluton, a'r dduwies mawr Minerva.

Tystion hyn yw - milwr dewr o'n Lokotek a thywysogion 11 eraill sydd, yn achos ein marwolaeth heb feibion, yn gosod ein hetifeddion i'n hunain ac i'r byd i gyd. "

(Yn ychwanegol at destun cyfieithu Rwsia, yr wyf yn ychwanegu copi o'r gwreiddiol o 1541, sydd wedi'i storio yn Llyfrgell Genedlaethol Awstria yn y cyfeiriad hwn, 673)

Testun gwreiddiol

Rydym, Alexander, Filippo Krale Macedonskeho w knýžetstwý rhagorol, Rzeckého Cysařstwý začatel, welikeho Iau Fab, trwy gyhoeddiad Nectanabu, přyznawatel Brajmanskych (efallai Bragmanskych) a'r Goeden yr Haul a'r Miesyce, potlačytel Persia a Media Kralowstwý, Mr Swieta o haul wychodu fyny i'r gorllewin, o ganol dydd tan Puolo nocy.

Oswyschenem tribal Slowanskem, a'i iaith, gras, heddwch, a hefyd cyfarchion, oddi wrth ein henoed a'n nassych namiestkuow, ar ôl ni w zprawowaný swieta.

Felly, gadael i ni prytomni wždycky yn yn Wyre prawdomluwný, w ODIEN Dewr, NASS pomocnycy, Bojowny ac nid oedd yn codi canfuwyd, Dawa, ac roedd yn přenassyme, swobodnie WAM, ac wiečnost, tirwedd wssecku Swieta o Puolo nocy fyny y dirwedd poledných Wlaskych dyw hynny ddim yn dy nesmiel, nac eistedd, na ffitio, Wassy unigryw. Ac os mochyn a fydd wedyn yn rhywle yno o hyd, mae obywaje, gadewch y Wass Služebnýk ei ddyfodol Služebnýcy fod potomkuow wassych:

Dan Miestie Nowy w, yn seiliedig nasseho Alexandra: sy'n seiliedig ar ffrydiau welikém, rzečeném Nylus: Summers Dwanactého Kralowstwý nassych gyda powoleným welikych Bohuow, Jupiter, Mars, Plwton A weliké Duwiesau Minerwy:

Swiedkowe hwn jsu wiec: Brave Rytýrz NASS Lokoteka: Knýžat a eraill un ar ddeg, ac os ydym yn fetus heb sessli, zuostawujeme yw Diedice wsseho Swieta.

Cyfrifwyd bod y gwreiddiol yn cael ei storio yn archif y Deyrnas Tsiec neu o leiaf yn un o gronynnau Tsiec. Eisoes mae 500 wedi bod yn mynd trwy ddadleuon stormus ac anghydfodau ysgolheigaidd ynghylch dilysrwydd y ddogfen hon. Mae'n eithaf naturiol bod ysgolheigion sy'n siarad Almaeneg yn gwadu dilysrwydd y Siarter yn weithredol, yn darparu ar gyfer primacy y Slaviaid a'r iaith Slafaidd yn Ewrop. Ac ar adeg pan oedd Rhufain hynafol, cread y gwareiddiad Gorllewinol, yn dechrau ennill ei nerth. Os yw'r Siarter yn wir, yna rhaid ysgrifennu hanes cyfan Ewrop eto.

Ydy'r ddogfen yn iawn?

Os byddwn yn troi at weithiau Alexander of Macedon, deuaf i gredu bod y ddogfen yn iawn. Mae ei ddarganfyddiad yn cwrdd yn llawn â gofynion y gorffennol pell. Mae'r Siarter yn cofio 12. blwyddyn rheol Alexandra. Mae'r dyddiad hwn yn disgyn ar y flwyddyn 324 cyn ein blwyddyn, blwyddyn olaf ei fywyd.

Mae'n adnabyddus bod Alexander Macedonian wedi paratoi ar gyfer yr ymgyrch i'r gorllewin ar ôl yr ymgyrch Indiaidd, i ysgogi Ewrop "gwyllt, barbaraidd". Heddiw, ystyrir Ewrop a Gogledd America yn ganolog i wareiddiad y byd. Ond yn y pen draw, canolfannau gwareiddiad Ewrop oedd Gwlad Groeg a Rhufain - roedd ardaloedd eraill o Ewrop yn cael eu cyfrif ymysg gwyllt a barbarus.

Alecsander Fawr yn defnyddio'r wrthddywediadau yn llwyddiannus yn y gwersyll y gelyn a ragwelir o ran tactegau "rhaniad a gorchfygu." Mae'r cyfrinair hwn yn hen fel byd. mae'n cymhwyso yn eang i dywysogion lawer, arweinwyr, tywysogion a phrennau mesur cyn Alexander ac yn eang fedrus ac yn cael ei ddefnyddio heddiw gan bawb sy'n crave bwer. Pan fydd y gorchfygiad y Persian Ymerodraeth, Alexander, er enghraifft, a adeiladwyd fedrus yn erbyn y Persiaid yr holl boblogaeth leol, felly mae'n cyfarch bron ym mhobman gyda blodau fel rhyddhawyr. Mae'r dinasoedd o flaen iddo heb agor eu gatiau yn eang.

Alexander - cynrychiolydd Duw

Fe'u cynrychiolwyd gan gynrychiolydd Duw ar y ddaear a hyd yn oed gan Dduw ei hun, fel y digwyddodd ar ôl goncwest yr Aifft. Mae'r ymgyrch i India wedi cysoni'n fedrus gyda'r rhyfel cartref rhwng y rheolwr India Póra a phennaeth dinas Indiaidd Taxili. Dim ond blinder a murmur ei filwyr a orfododd Alexandra i ddod yn ôl.

Pan Alexander yn paratoi i gael gwared "barbaraidd West" yn chwilio am gynghreiriaid yn y diriogaeth Ewrop ei hun rhwng ei pobloedd brodorol, ac yn eu gweld yn y Slafiaid. Yn yr hen amser y rhai oeddent yn byw am o leiaf y diriogaeth gyfoes Gwlad Groeg, Macedonia, Bwlgaria, Romania, Hwngari, Iwgoslafia ac Awstria.

Disgynyddion Homer amddiffynwyr enwog o Troy cymryd rhan mewn gorymdeithiau buddugoliaethus Alexandra. Ac daith daearol o Wlad Groeg i Ewrop yn ymestyn ar draws y wlad, a'r holl awduron hynafol sy'n ysgrifennu am y Slafiaid pwysleisio enwedig eu cariad at ryddid, dewrder a dewrder mewn brwydr. Felly Slafiaid, er enghraifft, ysgrifennodd am awduron byzanští Prokopios a Mavrius yn 5. - 6. ganrif yn ein cyfnod. Ni ellir Gwell gynghreiriad ei ddychmygu.

Alexander Siarter Macedonia y Slafegiaid

"Mae'r Siarter Alecsander Macedonian Slafiaid", ei fod yn angheuol gwenwyn gwenwyno cyllell gyrru i mewn i'r cefn Ewrop llaw haearn yn arweinydd mawr. Yr unig fwriad y pen ar gyfer y mileniwm oedd rhannu undod Ewrop a siedu ffrydiau gwaed trwy adeiladu un cenedl Ewropeaidd yn erbyn un arall. Nawr, prin y gallwn ddyfalu lle mae hanes yn mynd. Beth fyddai'n digwydd i Ewrop os bydd yr arweinydd milwrol farw'n sydyn yn ei cysefin ac yn llawn o gynlluniau mawreddog a baratowyd eisoes ar y noson cyn yr ymgyrch dros y goncwest o Ewrop.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n ddealladwy pam mai dim ond tywysogion gwirioneddol yr Almaen ganoloesol gan reoleiddwyr Rwsiaidd, Slafeg. Yn y Gorllewin maent yn ymddwyn yn ddifrifol ar gyfer dogfennau a roddir i'r brenin, fel y'u hadlewyrchir, er enghraifft, yn y "Proses Sama". Mae hyn yn cael ei drafod ar hyn o bryd mewn llys Norwyaidd. Mae hanfod yr achos yn gorwedd yn y ffaith bod nifer o deuluoedd Samian wedi canfod rhestr a roddwyd i'w cyndeidiau gan Ivan Hrozny, a enwebodd nhw perchnogion tiriogaeth benodol yn Norwy. Mae'r achos yn addawol iawn.

Mae'n bosibl, trwy annog cefnogaeth y rhyfelwr mawr, y Slaviaid Deheuol o'r chweched i'r nawfed ganrif o'n cyfnod, llwyddodd i ganfod Canolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r araith Slafeg ddegfed ganrif swnio'n ar lan y Rhein, Tafwys, yn Sgandinafia, ym mhob rhan o'r Balcanau, Sbaen, Asia Leiaf ac Affrica.

Rhyfel yn erbyn y Slafaid

Ac mae hefyd yn ddigon posibl y ofni "berchnogion cyfreithiol" Ewrop, yr Almaen Ymerawdwr Henry y Fowler, dyfarniad yn y blynyddoedd 919 - 936, croesi'r Elbe, gorymdeithiodd i mewn i'r wlad llwythau Slafeg lutici a datgan "Drang nach Osten" yn erbyn y Slafiaid. Y polisi hwn barhau gan ei fab Otto I. (936 - 973) gyda hyd yn oed mwy o ymdrech. Mae mwy na mil o flynyddoedd, y rhyfel hwn yn parhau i ddinistrio neu o leiaf ddisodli y Slafiaid "berchnogion cyfreithiol" Ewrop.

Gellir clywed adleisiau'r antur hon, sydd wedi para yr ail mileniwm, ar diriogaeth Ewropeaidd hyd yn oed heddiw. Cadarnhau hyn yw bomio Iwgoslafia; ar ôl cyhoeddi'r rhyfel gyfan ar derfysgaeth. Mae'r Gorllewin bob amser wedi cefnogi terfysgwyr Kosovar. Heb unrhyw amheuaeth, roedd y rhyfel yn Iwgoslafia yn barhad o lawer o ganrifoedd o ryfel yn erbyn Slaviaid, gan barhau i gystadlu'r Slaviaid ac Anglo-Sacsoniaid yn Ewrop. Dechreuodd o ewyllys y rhyfelwr hynafol hyd yn oed cyn ein degawd. Do, cyfeiriwyd yr Ail Ryfel Byd a ddiddymwyd gan Hitler yn Ewrop yn bennaf yn erbyn y Slaviaid. Dim ond ar ôl dinistrio'r "perchnogion cyfreithlon" y gallai fod yn teimlo fel rheolwr llawn Ewrop.

Mae cynlluniau ar gyfer dinistrio poblogaeth Slafaidd hyd at y Ural ac yn cael ei ddisodli gan yr Almaenwyr yn cadarnhau'r dybiaeth hon. Nid yw caethweision yn darlunio, maen nhw'n ei ddefnyddio ar gyfer eu cyfoethogi. Maent yn gwaredu perchnogion cyfreithiol i fynd â'u heiddo. Yn sicr, roedd Hitler yn gwybod am fodolaeth Alexander Charter Macedonia of the Slaves. Hyd yn oed pe na bai Ewrop gyfan yn rhan o deyrnas Alexandria, mae ei enw da a'i awdurdod enfawr ar draws y byd goleuedig yn gwneud ei Siarter yn ddogfen go iawn ar gyfer y rheol dros Ewrop.

Yn anffodus, nid yw'r gwreiddiol yn cael ei gadw

Pe byddem wedi betruso dros y dilysrwydd y ddogfen hon, dylid cadw mewn cof mai dim ond un wedi ei gadw oddi wrth y dogfennau gwreiddiol a ysgrifennwyd ar adeg Aristotle a Alecsander Fawr. Mae holl ysgrifau ysgolheigion ac athronwyr hynafol yn bodoli yn unig mewn copïau a ysgrifennwyd gan fynachod Catholig o Ewrop ganoloesol. Gyda'r un llwyddiant, gellir ei ddatgan fel ffugio holl waith yr awduron hynafol. Yn y mynachlogydd, daeth holl wreiddiol yr hen oes ar ôl buddugoliaeth Cristnogaeth yn yr Ymerodraeth Rufeinig. Gallai copi o Lyfr Macedonian, yr arf diabolig hwn o bŵer gwleidyddol anferth, yr Eglwys Rufeinig fod wedi'i gyhoeddi ar unrhyw adeg gyfleus iddi. Er enghraifft, yn 4. - 5. y ganrif pan ddechreuodd gorgyffwrdd â'r "barbaidd" Ewrop.

Ar ôl y ymerawdwr Ffrancaidd i Clovis (481 - 511) penderfynu i adeiladu eu cyflwr hunain ac yn cymryd holl dir i'r gogledd o Eidal, daeth yn elyn marwol Rhufain Gatholig. Ar yr adeg honno, roedd angen y Siarter i ymladd yn erbyn rheolwr peryglus Frankish. Gwrthodwyd yr Ymerawdwr Chlodvik i dderbyn y ffydd Gristnogol yn 495 ynghyd â'i deulu cyfan. Ond yn y cwrs o filoedd o flynyddoedd ymerawdwyr Germanaidd parhau gwrthdaro gyda'r Fatican a phŵer Pab ar unrhyw adeg y rhyfel gwleidyddol i'r Eglwys Gatholig i ddefnyddio'r Siarter Alexander a'i gyhoeddi.

Ar ôl marwolaeth Alexander y Macedonian, collodd y Slaviaid gefnogaeth milwrol ddibynadwy yn Ewrop. Ar ôl syrthio i ddibyniaeth ar duniau cryfach, cawsant enwau eraill. Yn yr un modd, fe'i gwelwn heddiw, pan oedd holl drigolion yr Undeb Sofietaidd yn Rwsiaid ar gyfer y byd i gyd. Yn wir, roedd dwsinau o wahanol lwythau a gwledydd yn byw yno. Mae'n rhoi ei enw i eraill yn fwy pwerus na llwythau. Yn y canol ac ar ddiwedd y mileniwm cyntaf CC oedd y grwpiau llwythol mwyaf pwerus yn Ewrop, Celtiaid a Slafiaid eu gorfodi i fod yn un o'r llwythau Celtaidd. Mae'n debyg eu bod hefyd yn cael eu galw'n Gauls. Cadarnhad o hyn yw "Galicia" yn yr Wcrain, y wlad Slafaidd wreiddiol, neu "Halle" yn Nwyrain yr Almaen, lle'r oedd y Slaviaid yn byw cyn yr Almaenwyr.

Rhoddwyd enwau'r anifail gan yr anifail

Mae'n hysbys bod yr anifail wedi rhoi eu henwau i lwythau hynafol. Er enghraifft, roedd adar, pysgod - yn ystyried eu hynafiaid - yn noddwr. Mae'r gair "galiči" (galiči) yn yr hen iaith Rwsieg yn cyfeirio at yr adar cava, y gair "slavii" (slavi). Felly mae'n ddigon posibl bod y Gâl-galičané yn llwyth staroslovanským "Kaveka" a llwyth Slafaidd "Nightingales", mae'r počítajícím llwyth ymhlith ei hynafiaid-noddwyr eos adar.

Ar ddechrau ein cyfnod, daeth y llywodraethau mwyaf pwerus o'r Ewrop, oni bai ein bod yn cyfrif Rhufain, yn yr Almaenwyr ac roedd y Slaviaid yn gweithredu o dan eu henwau. Ers hynny, yn Almaeneg, cyfieithwyd y gair "Sklave" fel "caethweision", er nad oedd caethwasiaeth fel y cyfryw adeg yr Almaenwyr. Roedd yna ddibyniaeth ar lafar a roddodd is-lwyth i rannu rhan o'u cynnyrch i lwyth cryfach, a rhoddodd iddynt milisia ar gyfer pob rhyfel rhyfel. Yn yr hen amser, mae perthnasau tribal o'r fath wedi bod yn gyffredin, ac mewn llawer o ieithoedd mae'r gair "caethweision" yn deillio o enw llwyth cyfagos unwaith-ddiliol. Yn yr iaith Hen-Rwsia, roedd y gaethweision yn swnio fel "choola" a "kshtej" (koščej) yn ôl enw'r llwythau dibynnol cyfagos. Yn ogystal, mae pobl yr Almaen eu hunain yn galw eu hunain "dyn," ond yn Tsieineaidd, mae'r gair yn cyfieithu fel "milwr".

Attila

Yn IV. Ganrif, daeth yr Hunes i ben i hegniwm y llwythau Almaenig yn Ewrop. Ar ddechrau'r bumed ganrif OC, bron pob un o'r llwythau Germanaidd gorwedd wrth draed Brenin Attila yr Hyniaid a'r Slafiaid cyfrannu'n sylweddol at ei ymgyrchoedd, gan eu bod yn unwaith ryfelwyr ffyddlon Alecsander Fawr a'r Ymerawdwr Trajan. Dim ond yn 5. - 6. ganrif OC, ar ôl iddynt ddianc rhag dibyniaeth Almaenig, adnewyddodd y Slaviaid eu hen ogoniant a'u henw. Fel yn y byd heddiw, mae'r cenhedloedd a enillodd annibyniaeth ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd unwaith eto wedi ennill eu henwau rhyngwladol.

Yn seiliedig ar y ddogfen hon, prin y gellid dweud bod y Slaviaid wedi bod yn hysbys ers hynafiaeth fel trigolion brodorol y Balcanau a Chanolbarth Ewrop. Fe'u gelwid hwy fel cenedl ddewr a chwyddedig, a nodweddir gan ffyddlondeb ac ymroddiad. Nid oeddent yn ymddangos, fel y dywedodd haneswyr y Gorllewin, yn anhysbys o'r lle yn y chweched ganrif OC. Mae hanes ysgrifenedig y Slaviaid yn dechrau o leiaf fil o flynyddoedd yn gynharach, ers canol y 4edd ganrif. ganrif CC. Slaviaid Modern yw disgynyddion uniongyrchol y rhai sydd wedi pasio gyda Alexander the Great trwy deithiau enwog ei wobrau gwych.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Alexander Siarter Macedonia y Slafegiaid"

 • DavidDawson yn dweud:

  Efallai dyna pam rwy'n teimlo bond arbennig ag Alecsander Fawr.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Yn yr enghraifft hon, mae'n amlwg pa wybodaeth gamarweiniol sy'n cael ei addysgu mewn ysgolion.

  Yna, peidiwch â synnu pan gyhoeddir y teitlau

  Hanes ffug, egyptoleg, neu hanes cyffredinol dynoliaeth.

  • jablon yn dweud:

   Mae'n ymwneud â meddwl (efallai symud i feddwl). Mae rhywbeth o'i le gyda hyn, a chredaf fod pobl yn dechrau teimlo'n fwy a mwy felly, a theimlaf hefyd y gall y Tsiec - oherwydd eu diffyg ymddiriedaeth - wneud yn eithaf da yn hyn o beth.

Ad a Ateb