Linda Milton Howe: Nid oedd Neil Armstrong eisiau gorwedd ac mae Buzz Aldrin yn bencampwr sothach

8351x 27. 07. 2017 Darllenydd 1

Rwyf am rannu'r stori gyda chi - am yr hyn sy'n digwydd ar ochr bell y lleuad a'r hyn sydd y tu mewn. Pan oeddwn i'n gwarchodwr y sioe Welsoch (Arsylwi) ar gyfer Paramount Studio yn Los Angeles. Pan wnaethom ni weithio yno dros gyfnod o 6, cawsom gyfres o sylwadau ET. Ac un o'r rhannau yr oeddem am eu rhoi i garregau a welodd UFOs yn ystod y gofod. Roeddem am iddynt siarad am y camera.

Yn ystod y broses ffilmio, llunnais restr o bobl yr oeddwn i eisiau siarad â nhw. Nifer un oedd Neil Armstrong - swyddogol y person cyntaf ar y Lleuad. Mae'n ddyn sydd wedi bod mor dawel ac yn dawel i'r cyhoedd ar ôl iddo ddychwelyd o'r lleuad.

Llwyddais i gysylltu â'r peilot a oedd gyda Neil Armstrong yn y fyddin pan oeddynt yn ddiffoddwyr ar ymladdwyr. Ac eisteddodd y dyn hwn gyda mi a dywedodd, Lindo, dywedaf wrthych pam nad yw Neil eisiau siarad â'r newyddiadurwyr. Rwy'n credu na fydd ef eisiau siarad â chi nac unrhyw un arall. Ac roeddwn i'n synnu a dweud, Pam? Ef yw'r person cyntaf i gerdded y lleuad. Ac atebodd y peilot: Iawn, mae fi a Neil yn ffrindiau da iawn. Rydym wedi adnabod ers plentyndod. Pan ddychwelodd Neil o'r lleuad, gwnaeth ychydig o sgyrsiau ac yna diflannodd i'r cyhoedd.

Sueneé: Ychydig ddyddiau ar ôl y glanio, cynhaliwyd cynhadledd i'r wasg lle nad oedd y gofodwyr yn ormod o lwyddiant buddugoliaethus. Mae'r holl areithiau yn cael eu darllen o'r cyflwyniadau.

Roedd un ymddangosiad mwy neu ddau ar gyfer y cyfryngau a'r daith rownd orfodol o ddarlithoedd y wladwriaeth. Ond yna diflannodd Neil Armstrong o fywyd cyhoeddus ac ni roddodd y cyfryngau â'r cyfweliadau. Roedd yn ymddangos bron i farw drostynt.

Linda Milton Howe: Ceisiais wneud y rhan honno yn hydref 1990. Roedd Armstrong yn fyw hyd 2012. Dywedodd y peilot wrthyf na fyddai Armstrong byth yn fodlon dweud ei stori bersonol am sut roedd yn hedfan i'r lleuad.

Peilot: Yn olaf mae Neil yn fy ngwahodd i ymweld â chartref. Pan ddes i ato ac aeth drwy'r neuadd i'r ystafell fyw, nid oedd un ffotograff o'r stondinau ar y wal; Misoedd neu unrhyw beth arall. Fe wnaethon ni eistedd ar ein cadeiriau a dechreuon ni siarad. Gofynnais iddo pam nad oes ganddo lun lun Lleuad? Storiodd Neil i mewn i'r gwag ar y llawr a dywedodd mewn llais isel ...

Neil Armstrong: Roedd o leiaf dri [ETV] ar ymyl y crater. Fe wnaethant orchymyn i mi dirio mewn mannau eraill.

Linda Milton Howe: Ydych chi'n cofio hynny? Mae ar bob cofnod. Fe newidiodd y funud olaf yn hytrach na glanio. Y rhai a welodd hi yn 60. flynyddoedd yn ôl, roedden nhw'n meddwl eu bod yn gweld darllediadau byw, ond roedd 6 i 7 oedi yn sgil trosglwyddo signal o'r Lleuad. Rwy'n cofio sefyllfa tiriogaeth ddramatig. Roedd eisoes yn weladwy gan ei fod yn dod i'r wyneb. Swirled Dust ac yn sydyn dywedodd rhywun o'r ganolfan reolaeth fod y tir yn rhy roc i symud rhywle arall.

Peilot: Ond nid oedd hynny'n wir. Pan fyddant yn glanio, gwelwyd cychod rhyfedd ar ymyl y crater. Gorchmynnodd NASA i'r safle glanio gael ei symud yn gyflym. Roedd yn anhrefn wych. Dywedodd Neil wrthyf eu bod wedi gwahardd iddo siarad am y peth. Roeddent yn bygwth dweud wrthym, pe bai ef ond yn awgrymu rhywbeth, gallai rhywun yn ei deulu gael damwain ddifrifol. Nid oedd eisiau gorwedd os oedd modd - roedd yn onest iawn.

Sueneé: Mewn cyferbyniad, bu Buzz Aldrin (yn swyddogol yr ail ddyn ar y Lleuad) yn wirioneddol iawn. Os gwrandewch yn ofalus ar ei dystiolaeth am y blynyddoedd 20 diwethaf, fe welwch ei fod yn chwarae'n fedrus iawn gyda geiriau. Dylech ddarllen rhwng y llinellau i ddeall nad yw'n dymuno siarad yn syth, ond ei fod yn gwadu hynny am gyfnod amhenodol hefyd. Gellir ystyried act arbennig iawn ei gyfranogiad yn y ffilm scifi trawsyrru, lle chwaraeodd ei hun, wrth iddo honni mewn cynhadledd i'r wasg ...

Buzz Aldrin (fel cymeriad yn chwarae ei hun): Pan ddaethom ni i lawr gyda Neil Armstrong ar y Lleuad, gwnaethom gyfarfod â gwareiddiad anhysbys yno.

Sueneé: Mae'n rhyfedd bod NASA wedi caniatau i rywbeth gael ei glywed - hyd yn oed yn y ffilm. Neu dim ond oherwydd ei fod dim ond ffilm?

Neil Armstrong gwnaeth un gamp fawr. Ar achlysur 25. Dathlu pen-blwydd ar y Lleuad yn darlithio i fyfyrwyr. Dywedodd, ymhlith pethau eraill: Y peth i chi, y genhedlaeth iau, yw darganfod y fainc o ddirgelwch (cyfrinachedd) sydd wedi'i guddio yn ein bydysawd. Nid oes amwysedd ynddi.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb