Linda M. Howe: Mae'r wyneb ar y Mars yn wirioneddol ac mae'n cynnwys hen Eifftiaid.

611786x 21. 03. 2015 Darllenwyr 3

Linda Milten Howe: Gallaf roi sylw cryno ar y cwestiwn o fodolaeth cerflun wyneb syfrdanol ar y Mars.

Pan gyhoeddwyd wynebau Mars yn swyddogol am y tro cyntaf, cwrddais â'n bersonol yn y Brifysgol gyda Michael Malin, a oedd yn bersonol gyfrifol am hedfan chwiliad orbitol o amgylch Mars. Roedd wedi cael mynediad personol i'r lluniau gwreiddiol. Roedd Michael eisiau fy argyhoeddi fod y delweddau pur gwreiddiol hyn o gerfluniau cerrig ar Mars yn gyfystyr â dim ond chwarae golau a cysgod, sef sefyllfa swyddogol y llywodraeth ar y pryd (ac felly NASA).

Yn fuan wedi i mi gyfarfod â Malin a gweld lluniau gwreiddiol, cawsom i Boston, sef cwmni dadansoddol o'r enw Gorfforaeth Gwyddorau Dadansoddol, lle mae dyn a enwir Mark Carlado (?) ar ei gyfrifiaduron mewn termau syml yn gwahanu'r tanciau o goed ar gyfer Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau. (Hynny yw, cynhaliodd ddadansoddiad o ffotograffau.) Mark aeth fi i ystafell lle roedd goleuadau coch ym mhobman, ac roedd gan bob un ohonynt fyrddau hollol lân ac roedd yr holl staff yn gyfrinachol. Ac efe a ddaeth â mi o flaen un o'r cyfrifiaduron a dywedodd rhywbeth yn yr ystyr: ni fyddaf yn dweud wrthych unrhyw beth amdano, rwy'n cynnig y ffordd yr ydych chi. (Roedd yn sgrin fawr.) Byddaf yn dangos wyneb i chi o Cydonia. Fi jyst eisiau gwybod eich ymateb.

Darlun: Cyfansoddiad llygad nodweddiadol

Darlun: Cyfansoddiad llygad nodweddiadol yn yr Aifft

Ar ôl un neu ddau funud, boed hynny ar y pryd, ar ddechrau 80. flynyddoedd, mae'r labordy byd-eang wedi gwneud unrhyw beth - yr wyneb hwnnw ar y sgrin. Ac y prif reswm rwy'n dweud wrthych yw bod y llun yn fanwl iawn. Mae'ch wyneb wedi peintio cefn dde a chwith yn yr un ffordd ag y gwelwn ar baentiadau a cherfluniau yn yr Aifft. Mae gan y llygad ar y dde (nid ar y chwith wedi'i chwith) ddisgybl llygad, gwyn a chap (?). Dydw i ddim yn dweud ei fod mewn lliw, ond gallwch bendant weld y tri manylion llygaid. Yn y ceg, a welwyd o'r uchod, roedd y dannedd yn weladwy. Roedd y dannedd yn wahanol ar wahân.

Roeddwn i'n synnu ac nid oeddwn hyd yn oed yn barod am unrhyw beth mor glir. Edrychais ar Mark a dywedodd, os dyna hynny, yr wyf yn edrych ar y cerflun coffaol a grëwyd gyda'r bwriad o rybuddio ni. Nid wyf erioed wedi newid fy meddwl am hyn.

Ond dywedwch wrthyf a yw unrhyw un ohonoch chi'n bresennol (gwrandawyr) yn rhywle ar y blaned hon yn gweld lluniau gyda manylion mor wych ar Mars? Yr unig berson yn y sioe deledu yw Richard C. Hoagland ac mae Linda yn ychwanegu: Wel, ond nid y cyhoedd ...!

Mae'r testun yn gyfieithiad am ddim o'r ateb i gwestiwn cynulleidfa a gyfeirir yn bennaf at Richard. Gofynnwyd iddo a yw'n gwybod am unrhyw fwriad neu ffotograffau sydd eisoes wedi'u cymryd mewn diffiniad uchel gan ddefnyddio technoleg HD cyfoes. Cytunaf â Richard pan ddywed efo'r ffaith bod ansawdd y ffotograffau sydd ar gael i'r cyhoedd yn hippo nag y byddai unrhyw un ohonom wedi ei gymryd o orbit Mars gyda'i ffôn symudol. Yna ymunodd Linda â'i sylwadau - gweler uchod.

Mae'n sgrap arall yn y mosaig sy'n cysylltu, er enghraifft, at erthygl Mars: Twin Peaks. Mj. gellir dehongli enw Kahira (yr Aifft) fel Rhowch ar Mars.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 6 ar "Linda M. Howe: Mae'r wyneb ar y Mars yn wirioneddol ac mae'n cynnwys hen Eifftiaid."

Ad a Ateb