Dynol heb y cof: y llinell amser anghofiedig o ddigwyddiadau cyn ac ar ôl llifogydd y byd

2520073x 17. 08. 2017 Darllenydd 1

A yw dynoliaeth mewn gwirionedd yn rhywogaeth fiolegol heb y cof? Oes yna linell amser hanesyddol anghofiedig o'n planed, a anwybyddwyd gan haneswyr traddodiadol?
Yn ôl rhai damcaniaethau a gefnogir gan gofnodion hanesyddol, yr ateb i'r cwestiynau hyn yw DO.

Mae'n anhygoel bod llawer o ddiwylliannau ledled y byd yn dweud wrthym am yr amser y cafodd ein planed ei daro gan y llifogydd mawr a elwir yn "y Duwiau" ar y Ddaear a phobl cynnar. Ble mae'r stori hon o Lifogydd y Byd yn codi? Nid yw llawer yn gwybod bod stori "Llifogydd y Byd" (neu "Y Llifogydd Mawr," fel y dywedodd Annunaki) yn tarddu o Sumer hynafol.

Er mwyn deall y stori hon, mae'n rhaid i ni fynd i'r Eridu (Abu Shahrein heddiw yn Irac), y ddinas gyntaf a sefydlwyd gan y duw Duwiau a starosumerského cartref a enwir Enki. Yn ôl ymchwil wyddonol, y ddinas hon hynafol a adeiladwyd o amgylch y flwyddyn 5400 BC
Mae'r hen "rhestr frenhinol Sumerian" yn cyfeirio at Erid fel "dinas y brenhinoedd cyntaf," yn llythrennol:
"Pan ddaeth y brenhinoedd i lawr o'r nefoedd, roedd y brenhinoedd yn byw yn Erida."

Yn y ddinas hon hynafol ei ganfod yn "Hanes Eridu" ( "Eridu Genesis"), testun starosumerský disgrifio creu y byd, y dinasoedd hynafol adeiladu a llifogydd y byd. "Mae hanes Eridu" yn ddyddiedig 2300 BC a dyma'r cofnod hynaf y byd Llifogydd, yn hŷn nag y stori yn fwy cyfarwydd a ddisgrifir yn y llyfr Beiblaidd o Genesis (neu'r Genesis).

Mae barn y gwyddonwyr ar y digwyddiad hwn yn amrywio. Er enghraifft, mae Thorkild Jacobsen yn ei lyfr, The Treasures of Darkness, yn honni:
"Ar ôl Nintur [Ninhursag] Penderfynodd ddynoliaeth dyrchafu o wersylloedd nomad cyntefig i fyw yn y dinasoedd, daeth adeg pan ffynnu y fuches a daeth brenhinoedd o'r nefoedd."

Adeiladwyd y dinasoedd hynaf, a enwyd, yn wych gydag unedau mesur ac arwyddion o system economaidd ailddosbarthwyd, a ddyrennir i'r bobl a'i rannu ymhlith y Duwiau.

Datblygwyd amaethyddiaeth dyfrhau a ffynnu a lluosi dynoliaeth. Ond roedd y sŵn o'r aneddiadau dynol cythryblus yn enraged Enlila, a oedd, pan na allai ei sefyll, wedi perswadio'r Duw eraill i ddinistrio'r ddynoliaeth gan lifogydd mawr.
Roedd Enki, meddwl gyflym, yn cyfrifo sut i rybuddio ei hoff, Ziusudra. Fe orchymynodd iddo adeiladu cwch lle byddai'n goroesi'r llifogydd gyda'i gynrychiolwyr teuluol ac anifeiliaid. "

Ond beth ddigwyddodd i'r Ddaear ar y Ddaear cyn i lifogydd mawr ysgubo dros y blaned?

Yn ôl y llyfr "Mae'r Cod Cosmic: Y chweched llyfr cronicl y Ddaear" ( "Y Côd Cosmic: Y Chweched Llyfr y Chronicles Earth") drwy Zecharia Sitchin yn llinell amser o hanes ein planed cyn ac ar ôl y llifogydd Great fel a ganlyn:

DIGWYDDIADAU CYN POTOPOU

Cyn 450 000 hedfan
Mae bywyd ar Nibiru, blaned anghysbell ein system solar, wedi'i ddiffodd oherwydd bod awyrgylch y blaned hon yn cael ei aflonyddu.
Mae'r Arglwydd Alal, a adneuwyd o orsedd Anu, yn dianc i'r llong ofod ac yn darganfod lloches ar y Ddaear. Mae'n darganfod bod yna adneuon aur ar y blaned hon y gellir ei ddefnyddio i amddiffyn awyrgylch Nibiru.
445,000
Mae arweinyddiaeth Annunaki, Enki, mab Anu, yn tir ar y Ddaear ac yn sefydlu Erid, neu'r orsaf ddaear gyntaf i fanteisio ar aur yn y Gwlff.
430 000
Mae'r ddaear yn cynhesu. Mae Anunnaki eraill ar y Ddaear, gan gynnwys hanner chwaer Enki, Ninhursag, prif feddyg.
416,000
Pan fydd y swm o aur yn y Gwlff yn disgyn, mae Anu yn dychwelyd i orsedd Enl. Maent yn penderfynu ennill cloddio aur hanfodol yn Ne Affrica. Enlil yn cael gorchymyn Cenhadaeth y Ddaear, anfonir Enki i Affrica. Mae ŵyr Allah yn codi yn erbyn yr hawliad i orsedd Anu pan fydd yn gadael y Ddaear.
400 000
Mae saith setliad swyddogaethol yn y Mesopotamia deheuol yn cynnwys y spaceport Sippar, Canolfan Rheoli Cenhadaeth Nippur a chanolfan gloddio Shuruppak.
Y mwyn aur-dwyn yn dod o Affrica wedi cael eu mewnforio ar y môr, rhad ac am ddim metel o amhureddau yn cael ei anfon at y orbit Igigiů canol lle mae'n pwyso llong ofod yn rheolaidd ar Nibiru.
380 000
Mae ŵyr Allaah yn ceisio manteisio ar y llywodraeth dros y Ddaear gyda chymorth yr Igigi. Mae'r Enlilites yn ennill Rhyfel yr Hen Dduwiau.
300 000
Anunnaki yn gweithio yn y mwyngloddiau. Mae Enki a Ninhursag yn creu triniaeth genetig o fynci gan weithwyr cyntefig sy'n cymryd drosodd gwaith llaw Anunnaki.
Mae Enlil yn suddo'r mwyngloddiau ac yn cymryd gweithwyr cyntefig i Edina yn Mesopotamia. Pan fyddant yn cael eu bridio, mae Homo Sapiens yn dechrau lluosi.
200 000
Yn ystod yr amser mae'r bywyd rhewllyd ar y Ddaear yn marw.
100 000
Mae'n cynhesu eto. Anunnaki (Nephilim Beiblaidd) - at bryder cynyddol Enlil - i briodi bodau dynol.
75 000
Mae "Curse y Ddaear" yn dechrau - oes iâ newydd. Mae'r mathau adferol o bobl sy'n goroesi y Cromanons yn ymledu.
49 000
Enki a Ninhursag yn codi negeseuon y bobl gydag Anunnaki i lywodraeth Shuruppak. Mae Enlil yn flinedig ac yn bwriadu dinistrio dynoliaeth.
13 000
Mae'n enlil pan mae hi'n sylweddoli bod y dull sydd ar fin digwydd o Nibiru i'r Ddaear yn achosi ton llanw anferth, yn achosi i'r Anunnaki i dyngu bod y drychineb sydd ar ddod i ddynoliaeth datgelu.

DIGWYDDIADAU AR BWYD

11 000 BC
Mae Enki yn torri'r llw ac yn gorchymyn Ziusudro / Neoma i adeiladu llong danfor. Daw'r llifogydd. Mae'r Anunnaki yn dilyn trychineb o long gofod mewn orbit. Mae Enlil yn cytuno y bydd offer a hadau yn cael eu dosbarthu i weddill y ddynoliaeth. Mae dynoliaeth yn dechrau tyfu yr ucheldiroedd. Enki yn domestig anifeiliaid.
10 500 BC
Mae tri maes wedi'u neilltuo i ddisgynyddion Noah. Mae mab Enlil, Ninurta, yn tyfu y dyffryn ac yn sychu'r afonydd i wneud Mesopotamia yn byw. Mae Enki yn meddiannu dyffryn yr Nîl.
Mae Penrhyn Sinai yn cadw'r Anunnaki fel porthladd gofod ôl-lwcwiaethol. Ar y Mount Moriah (lle bydd Jerwsalem yn sefyll) mae canolfan reoli.
9,780 CC
Mae Ra / Marduk, mab cyntaf Enki, yn rhannu'r rheol dros yr Aifft rhwng Osiris a Seth.
9,330 CC
Mae Seth yn rhyfeddu ac yn ysgogi Osiris; gan gymryd drosodd y llywodraeth dros holl Nile Valley.
8,970 CC
Mae Horus yn trechu marwolaeth ei dad Osiris gan y rhyfel pyramid cyntaf. Mae Seth yn mynd i Asia ac yn adennill Penrhyn Sinai a Canaan.
8,670 CC
Mae'r Enlilites yn cyhoeddi Ail Ryfel Pyramid oherwydd nad ydynt yn hoffi disgynyddion Enki i reoli'r holl osodiadau gofod. Mae Ennill Ninurta yn cymryd yr holl offer allan o'r Pyramid Mawr.
Mae Ninhursag, hanner chwaer Enki ac Enlila, yn cynnull cynhadledd heddwch. Mae rhaniad gwreiddiol y Ddaear yn cael ei gadarnhau.
Mae'r llywodraeth dros yr Aifft yn cael ei drosglwyddo o'r llinach Raoy / Marduk i'r deiliad Thoth. Fel llecyn sbâr, mae Heliopole wedi'i adeiladu.
8 500 BC
Mae Anunnaki yn rhoi'r giatiau i'w gyfleusterau gofod; Un ohonynt yw Jericho.
7 400 BC
Heddwch yn parhau, mae Anunnaki yn helpu cynnydd dynoliaeth. Mae'r cyfnod Neolithig yn dechrau. Caiff yr Aifft ei lywodraethu gan y gwyrthod.
3 800 BC
Yn Sumer, lle mae'r Anunnaki yn adnewyddu'r Hen Ddinasoedd (gan ddechrau gydag Eridus a Nippur), mae gwareiddiadau trefol yn dod i'r amlwg.
Mae Anu yn ymweld â'r Ddaear. Yn ei anrhydedd, adeiladwyd dinas newydd Uruk (Erech). Y deml Anu yw cartref ei nai, ei nai, Inanny / lštar.

GORCHYMYN Y GWLAD

3,760 CC
Mae'r brenin yn dod yn ddynol. Mae tref anheddiad cyntaf brenhinoedd newydd yn dod yn Kish dan nawdd Ninurta. Mae calendr wedi'i sefydlu yn Nippur. Mae gwareiddiad yn ffynnu yn Sumer (y "rhanbarthau cyntaf").
3,450 CC
Mae'r llywodraeth dros Sumer yn troi i Nannar / Sina. Mae Ra / Marduk yn datgan Babilon fel "giât y Duwiau," ac Anunnaki yn achosi dryswch iaith.
Ar ôl golff methu, mae Ra / Marduk yn dychwelyd i'r Aifft. Yma mae'n cymryd oddi ar orsedd Thoth ac mae ganddo ddiddordeb yn ei frawd iau, Dumuzi, yn ymgysylltu â Inanna. Pan fydd Dummies yn marw yn ddamweiniol, mae Ra / Marduk yn cael ei gipio yn y Pyramid Mawr, yn hedfan siafft brys, ac yn mynd i fod yn exile.
3 100 - 3 350 n
Mae gwareiddiad yn ymestyn i "ail ranbarth": yn yr Aifft mae cyfnod o ddryswch yn dod i ben gyda marwolaeth Pharo cyntaf ar yr orsedd yn Memphis.
2,900 CC
Mae brenin Sumer yn dod yn Erech. Mae gan Innana reolaeth dros y "trydydd rhanbarth" - Dyffryn Indu.
2,650 CC
Mae'r brifddinas yn symud sawl gwaith, sef rheol y brenhinoedd dynol yn Sumer. Mae Enlil yn colli amynedd gyda thyrfaoedd dynol anghyfrifol.
2,371 CC
Mae Inanna yn syrthio mewn cariad â Sharru-Kina / Sargon. Maent yn sefydlu cyfalaf newydd Agad (Akkad) - mae'r Ymerodraeth Akkad yn ymddangos.
2,316 CC
Yn yr awydd i reoli pedair rhanbarth, mae Sharru-Kin / Sargon yn cymryd y tir sanctaidd o Babilon. Bydd y gwrthdaro rhwng Marduk a Innana yn dechrau ac yn dod i ben pan fydd brawd Merguk Nergal yn cyrraedd Babilon o Dde Affrica ac yn argyhoeddi Marduko i adael Mesopotamia.
2,291 CC
Mae Naram-Sin yn defnyddio'r orsedd Akkadian. O dan baton Innany ffyrnig, mae'n treiddio penrhyn Sinai ac yn ymosod ar yr Aifft.
2,255 CC
Inis usurp y pŵer yn Mesopotamia; Naram-Sin yn amddiffyn Nippur. Anunnaki dinistrio Agad; Dianc Inanna. Mae gan Sumer ac Akkad unedau sy'n ffyddlon i Enlil a Nintha.
2,220 CC
Mae gwareiddiad Sumeriaid yn cyrraedd uchder newydd o dan y llywodraeth Lagas goleuedig. Mae Thoth yn helpu Laga's King Guda i adeiladu deml ziggurat ar gyfer Ninurta.
2,193 CC
Yn Nippur, mae Terah, tad Abraham, yn cael ei eni yn y teulu offeiriaid-brenhinol.
2 180 BC
Mae adran yr Aifft: dilynwyr Raa / Marduka yn cadw'r Uchaf Aifft; Mae Pharaohiaid a safodd i Marduk yn ennill orsedd yr Aifft Isaf.
2,130 CC
Gan fod Enlil a Ninurta yn mynd yn fwyfwy, mae awdurdod canolog hefyd yn disgyn yn Mesopotamia. Mae Inanna yn ceisio ailadeiladu teyrnas Ereche / Uruk.

FOURTH CENT CENTY

2.123 CC
Ganed Abraham yn Nippura.
2,113 CC
Mae Enlil yn trio tir Shim i Nannar; mae prifddinas yr ymerodraeth newydd yn dod yn Ur.
Mae Ur-Nammmu yn defnyddio'r orsedd ac yn dod yn "Defender Nippur". Daw Terah, offeiriad Nippurian i Ura i gysylltu â'r llys brenhinol.
2 096 BC
Mae Ur Nammu yn marw yn y frwydr. Mae pobl yn ystyried ei farwolaeth gynamserol i fod yn anhygoel Anua ac Enlila. Mae Terah yn gadael gyda'i deulu i Harran.
2 095 BC
Mae ymerodraeth Shulgi yn defnyddio'r orsedd yn Uru ac yn cryfhau'r berthynas rhwng yr ymerodraethau. Er bod ei ymerodraeth yn ffynnu, mae Shulgi yn swyno gan Innana ac yn dod yn ei thad. Mae'n rhoi Elamit o Lars yn gyfnewid am ddod yn ei legiad estron.
2,080 CC
Mae tywysogion Thais, yn ffyddlon i Rao / Marduk, dan arweiniad Mentuhotep I, yn ben i'r gogledd. Mae Nabu, mab Marduk, yn derbyn rhanbarthau i'w dad yng Ngorllewin Asia.
2 055 BC
Ar orchymyn Nannar, mae Shulgi yn anfon milwyr elammit i atal terfysgoedd yn ninasoedd Canaan. Mae'r Elamites yn cyrraedd giât Penrhyn Sinai a'r porthladd gofod.
2,048 CC
Mae Shulgi yn marw. Mae Ra / Marduk yn symud i dir y Hittite. Trosglwyddir Abraham, gydag uned enedigol elusennol, i dde Canaan.
2 047 BC
Amar-Sin (Amraphel Beiblaidd) yn dod yn frenin Uru. Mae Abraham yn mynd i'r Aifft, lle mae'n aros am bum mlynedd, ac o ble mae'n dychwelyd gyda mwy o filwyr.
2 041 BC
Mae Amar-Sin dan arweiniad Innanou yn creu clymblaid o Brenin y Dwyrain ac yn lansio ymgyrch milwrol i Canaan a Sinai, dan arweiniad Elamit Khedor-la'omer. Mae Abraham yn atal eu cynnydd tuag at y giât a'r porthladd gofod.
2,038 CC
Caiff Amar-Sin ei ddisodli gan Shu-Sin ar orsedd yr Ur, ond mae'r ymerodraeth eisoes yn disgyn.
2,029 CC
Mae Ibbi-Sin yn cael ei ddisodli gan Shu-Sin ar draen y drwyn. Mae taleithiau'r Gorllewin yn gynyddol tueddu i Marduk.
2,024 CC
Ymadawodd Marduk, ar ben ei ddilynwyr, i Sumer a setlodd yn Babilon. Mae'r frwydr yn ymledu i Mesopotamia canolog.
Mae lle mwyaf poblogaidd Nippur yn cael ei drechu. Mae Enlil yn gofyn am gosb i Marduk a Nabu; Mae Enki yn ei wynebu, ond mae ei fab Nergal yn cytuno ag Enlight.
Pan fydd Nabu yn rhoi ei orchmynion i Canaan gefnogi'r gofod, mae arweinwyr Anunnaki yn cymeradwyo'r defnydd o arfau niwclear. Mae Nergal a Ninurta yn dinistrio'r porthladd gofod a'r dinasoedd yn euog yn Canaan.
2,023 CC
Mae'r gwynt yn cludo cwmwl ymbelydrol i Sumer. Mae pobl yn marw o farwolaeth ofnadwy, mae anifeiliaid yn marw, mae dw r yn cael ei wenwyno, mae tir yn ddidwyll. Mae Sumer a'i wareiddiad gwych yn gorwedd. Mae eu hetifeddiaeth yn mynd heibio hadau Abraham pan fydd Abraham yn 100 yn creu etifedd gyfreithlon, Isaac.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 25 ar "Dynol heb y cof: y llinell amser anghofiedig o ddigwyddiadau cyn ac ar ôl llifogydd y byd"

 • BarboraM yn dweud:

  Felly ... i'w ddeall yn gywir ... "Duw" (Enlil) yw'r "drwg" .. a "Satan" (Enki) yw bod "yn deilwng"? O ddifrif, mae pobl yn addoli'r Duw anghywir ... gan y ffaith nad oedd y "Duw" eisiau i Adda nac Efa wybod mwy nag y byddent eisoes wedi eu gwahardd i'w fwyta oddi wrth Goeden Wybodaeth Da a Drygionus ... mae'r sefyllfa'n newid. ond ... Credaf hyn oherwydd, efallai, nid yw'n gwbl normal bod "Duw" am ein dinistrio. Hefyd, ar ôl ychydig, mae gen i ddigon o bobl: D

  • Sueneé yn dweud:

   Mewn ffurf symlach, mae'n debyg ei fod. Mae'n gwneud synnwyr gan fod yr Hen Destament Duw (a'i gynorthwywyr) â phobl yn ddiddorol. Rwy'n esbonio hyn yn y cyflwyniad ddoe Osgoi rhag baradwys

   y gair SATAN yn seiliedig ar y gair Sumerian SA.TAM, sy'n sefyll am "rheolwr", tra, SA.TAM poeni am E.DEN, y gellir ei gyfieithu fel ffens ar gyfer bywyd gwyllt / da byw. EN.KI mewn testunau Sumerian a elwir yn SA.TAM E.DEN ble maent yn byw, ymhlith pethau eraill. LULU.E.MELO (endidau hybrid). Gelwir GA.LIL wedyn fel GREAT SA.TAM, sy'n dweud EN.KI beth y gall LULU.E.MELO ei wneud / ei wneud.

   Awgrymaf eich bod yn gadael mynd yma am gyflwyniad llawn awr. Mae'n fanwl ynddi. Bydd diweddariadau eraill yn debygol o ddilyn.

 • ffero yn dweud:

  Pwy yw'r duw hwn?
  Felly, os gall unrhyw un ysgrifennu Beibl neu Koran, yna dim ond papur mor fach yw hwn. A yw Erida yn dweud y ddinas gyntaf? Neu Ur? Yn bendant.
  Mantais hanes yw y gallwch chi bob amser ysgrifennu rhai newydd yn ôl yr angen.

 • Standa Standa yn dweud:

  Mae'n ddiddorol. nad oedd actorion y gronoleg hon yn sylwi ar yr asteroid, sy'n ôl yr erthygl http://www.suenee.cz/chronologicke-dejiny-zeme/ wedi toddi Atlantis yn 9498 ac i ddod â'r Iwerydd i ferwi. Yn ogystal, dylai'r awyrgylch 50 fod yn anhygoel ers blynyddoedd.

  ;-)

  • Sueneé yn dweud:

   Y gwir yw rhywle rhwng. Dyma'r broblem y mae gennym ddarnau braidd yn unig a darlun cymhleth yn anodd. Rydw i wedi dweud unwaith y bydd hi'n hoffi ceisio peintio'r llinell amser a dechrau hongian i'r digwyddiadau. Mae hefyd yn anodd oherwydd ein bod yn meddwl mewn amser llinellol, anfantais sydd gennym ni o'r 2-3 diwethaf am filoedd o flynyddoedd. Gallent weithio gyda realiti cyfochrog. Pwynt gwan arall yw ein bod yn dueddol o leihau'r blynyddoedd yn nes at ein hamser ni. Yma, gall digwyddiadau a ledaenir dros gannoedd i filiynau o flynyddoedd ddigwydd.

   • OKO OKO yn dweud:

    "Dywedais unwaith ei bod hi am roi cynnig ar baentio'r llinell amser a dechrau ymosod arno"

    Cytunaf yn llwyr â hynny.

    Os caiff ei basio, er enghraifft, hanes cyhoeddi yma digwyddiadau honedig a byddai pob yn cael ei roi ar y llinell amser, yn eithaf clir y byddai'n ymddangos nad yw'n edrych yn gyson iawn. I mi nad oes dewis arall ond i hongian y digwyddiadau allweddol a ddilyswyd yn gyntaf (ee. Supervolcano ffrwydrad yn Sumatra 70 000 CC), ac yna cymharu nhw i gyflwyno'r digwyddiad honedig a thaflu garbage. Nid wyf yn gwybod sut arall i gael darlun realistig o realiti a hidlo allan y ffuglen goddamn ...

    • Sueneé yn dweud:

     Mae gen i tua hanner ategyn gorffenedig lle gall betio. Bydd y gwirfoddolwyr yn taflu'r cynnwys betio;) Mae gennym fwy o'r cronolegau yma ar y we. Mae o leiaf dair erthygl sy'n ceisio llunio cyfres o ddigwyddiadau. Yr hyn sy'n sicr yn gwneud synnwyr yw gosod y llinellau amser hyn ochr yn ochr ac edrych am eiliadau cyffredin oherwydd gellir tybio eu bod yn agosach at y gwir.

     • OKO OKO yn dweud:

      Ond yr allwedd gyntaf yw cymharu / dilysu yn erbyn ffeithiau dilys. Yr wyf yn golygu, os, er enghraifft, byddai rhai o gronoleg yn dadlau bod y cyfnod o 71 000 - 75 000 CC ddynoliaeth oedd yn eu blodau, bydd yn arwydd clir o nonsens, ers hynny, dynoliaeth wedi ei hanrheithio i ychydig filoedd o unigolion (yn unig gan y ffrwydrad uchod supervolcano ar Sumatra).

      Rwyf hefyd o'r farn, pe bai unrhyw gronoleg a gyflwynir yn gredadwy, ni ddylai ddioddef llawer o wrthdaro o'r fath â ffeithiau dilys.

  • ffero yn dweud:

   Mae yna fwy o bwysau a llawer mwy difrifol.

   Mae archeolegwyr yn honni bod y gwareiddiadau cyntaf yn Mesopotamia, yr India, yr Aifft, ond mae rhywbeth o'i le arno. A dyma gyfartaledd IQ y boblogaeth leol. Yn anffodus, er gwaethaf tystiolaeth bod archeolegwyr am y gwareiddiadau cyntaf yn yr ardaloedd hyn, mae gan y rhan fwyaf o Ewropeaid, ar gyfartaledd, IQ uwch na phobl yn yr ardaloedd hynny. Felly, os yw pobl yn yr ardaloedd hynny yn ddisgynyddion y rheini a adeiladodd y gwareiddiadau hyn, pam mae IQau ar gyfartaledd yn is?

   Ond maen nhw'n ei gael yn is oherwydd nad ydynt yn ddisgynyddion uniongyrchol o adeiladwyr gwareiddiad. Roedd hyn yn angen am IQ lawer uwch. Yr unig rai sydd gan IQ yw'r Ewropeaid. Felly mae'n debygol iawn bod y gwareiddiadau hyn wedi eu hadeiladu, ein hynafiaid.

   Yn ddiddorol ddigon, nid yw unrhyw ystyriaeth i Ewropeaid, Beloes, fel adeiladwyr y gwareiddiadau cyntaf, yn newid yn swyddogol hyd yn oed. I'r gwrthwyneb, mae'r gwaith o adeiladu'r gwareiddiadau hyn yn cael ei briodoli'n hytrach, er nad yw'n gwbl swyddogol, i all-ddosbarthiadau. Mae hyn yn atal hollbwysigrwydd y Beli nid yn unig heddiw ond hefyd y gorffennol. Nid yw hyn yn dda i Belochs yn y dyfodol. Nid yw'r ffordd y mae'r Belies yn taro tiriogaethau y gwareiddiadau cyntaf swyddogol yn gorfod bod yn crwydro ddwywaith.

   • Standa Standa yn dweud:

    Gallai'r ateb fod yn nifer:

    - Dwysedd poblogaeth. Mae'n debyg fod Ewrop yn fwy poblog, felly ni chafodd ei drigolion eu gorfodi i adeiladu gwareiddiadau. Mae'r gyfradd gyfnewid gwybodaeth yn arafach mewn amgylchedd o'r fath.

    - Symud y boblogaeth. Wrth i bobl dyfu, symudodd pobl i Ewrop, gan gynnwys technoleg

    - Crefydd ac addysg. Mae profion IQ angen rhyw fath o lythrennedd. Lle mae crefydd sy'n atal rhannau o'r boblogaeth (er enghraifft, menywod) rhag cael eu haddysgu, mae'n debyg y bydd profion IQ yn waeth ar gyfartaledd. Felly, efallai na fydd y gwerthoedd IQ cyfartalog yn mynegi potensial y boblogaeth

    - Detholiad naturiol. Mewn ardaloedd â gwregys cymedrol, mae yna fwy o siawns o oroesi mewn poblogaethau sy'n cynllunio ymlaen llaw am gyfnod hwy. Yn y trofannau, i'r gwrthwyneb, mae ganddynt well siawns o boblogaeth, wedi'i optimeiddio ar gyfer gwrthsefyll afiechydon yn erbyn parasitiaid a chlefydau.

    - Nid oes gan yr IQs cyfartaledd uchaf Ewropeaid, ond Asiaid (Tsieina, Japan, Korea). Oni ddylen nhw fod yn rym eu hunain?

    • ffero yn dweud:

     Mae'r chwyldro gwyddonol a thechnolegol wedi llusgo Ewrop. Ddim yn Asiaidd. Nid yw eu IQ yn uwch nag Ewropeaid, oherwydd bod Ewropeaid eisoes yn gymysg, tra bod y Siapan a Tsieineaidd yn llawer llai.

     Mae'r cynnydd yn gofyn am IQ. Pe bai unrhyw un arall, byddai'n ei roi ar waith. Wel na wnaeth hynny ddigwydd.

     Er bod crefyddau'n atal cynnydd, nid yw hyn yn golygu na fydd y llywodraeth yn dewis ceirios o'r genedl i'w gwneud yn fwy pwerus. Ond nid oedd hynny'n digwydd. Roedd Ewropeaid i gyd drosodd.

     Yn anffodus, beth ddigwyddodd yn y gorffennol. Mae'r bobl sy'n gweithio'n galed yn ddeallus ac yn ddyfeisgar, maen nhw bob amser yn talu amdano. Oherwydd eu bod yn neilltuo eu hamser i symud ymlaen a chynnydd, nid oes ganddynt amser i eraill roi llai o waith ac addysg. Mae ganddynt ddigon o amser.

     • Standa Standa yn dweud:

      Roedd Ewrop yn tynnu gwyddoniaeth a thechnoleg ymlaen yn gyntaf mewn hynafiaeth (yn enwedig Gwlad Groeg) ac yna erioed ers 16. ganrif. Ond yn y gorffennol, canolfan addysg oedd Alexandria yn yr Aifft yn bennaf.

      Ac os na wnaeth yr ymerawdwr Tseiniaidd adael ei fflyd i losgi ei fflyd, byddai America'n siarad Tsieineaidd heddiw.

      • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

       Pwy a ŵyr sut yr oedd mewn gwirionedd â llosgi ... ond yr hyn sy'n sicr heddiw ... Mae Tsieina yn dal bondiau'r Unol Daleithiau ar gyfer 44,3 biliwn o ddoleri, mae cyfanswm yn berchen ar ddoleri 1,147 trillion a Japan 1,091 trillion ddoleri. Mewn ychydig ddegawdau, gall yr Unol Daleithiau golli sofraniaeth gramadeg :-)

      • ffero yn dweud:

       Lle nad yw, ni fydd marwolaeth fel y dywedir. Gwrthododd y Arabi y Llyfrgell Alexandrian a thrawsgrifiodd y gwaith yn Arabeg. A dim byd, dim cynnydd. Daeth i fyny ar hyn o bryd pan fydd, am yr asedau a gafwyd Gatholig a thrwy gymdeithasau cudd yn yr ystyr o flasau ffrwythau gwaharddedig uchafswm o'r fath taflu DOGFENNAU belochom yn Ewrop. Rydym eisoes yn gwybod y canlyniad. Mae'n debyg, felly, eu bod hefyd wedi adeiladu gwareiddiad Aifft, oherwydd y gallai'r hen wybodaeth yn y ysgrifau wneud cais ymarferol ar unwaith yn ymarferol.

       • Standa Standa yn dweud:

        Os ydych chi'n golygu "ar unwaith" am ganrifoedd, yna maent wedi eu cymhwyso "ar unwaith".

        • ffero yn dweud:

         Ar hyn o bryd mae'r mynegiant cywir. Byddwch yn anghofio bod yr eglwys yn dominyddu gan Ewrop, sydd wedi arafu cynnydd ar yr ochr arall. Ar y dechrau roedd yn rhaid iddi reoli'r holl gyflawniadau newydd cyn iddi allu eu dosbarthu. Yn union fel heddiw. Yn ogystal, roedd yna frwydr rhwng y Catholigion a'r Protestaniaid, hynny yw, y cyfnod cynnydd. O ganlyniad, yn ystod rhyfel blynyddol 30, bu farw traean o Ewrop â chleddyf a thraean gyda'r pla. Ac yna daeth. Nid oedd neb, felly dechreuodd y bobl smart i ofyn am wobrau lluosog. Daethon nhw i gyfoeth a dechreuodd y bourgeoisie ymddangos. Ac roedd y cynnydd yn uchel.

         • Standa Standa yn dweud:

          Nid wyf yn anghofio yr eglwys. Gallai cynnydd, yn fy marn i, fod yn llawn datblygedig yn unig pan gollodd yr Eglwys ei bwer o leiaf yn rhannol. Mae Protestaniaeth yn un symptom o wanhau pŵer yr Eglwys Gatholig.

          Rwyf wedi ysgrifennu am ddylanwad crefydd hyd yn oed yng nghyd-destun IQ.

          • ffero yn dweud:

           Llawer mwy ie. Ond roedd ychydig yn wahanol. Roedd gan yr Eglwys ddiddordeb mewn cynnydd oherwydd ei fod yn gysylltiedig â chaffael cyfoeth. Wel, roedd hi am ei gadw dan reolaeth.

           Daeth y rheswm o'r Dwyrain. Yn y flwyddyn o 1453 Carihrad syrthiodd ac fel cyd-ddigwyddiad yn Ewrop, yn y blynyddoedd hynny ymddangosodd yr argraffwyr. Mae hyn yn gamymddygiad i'r Catholigion, oherwydd na ellir newid yr hyn sydd unwaith ar y papur. Mae'r Catholigion yn dehongli'r ysgrythur ar ôl iddyn nhw, ac mae'r Beibl wedi ei wasgu'n eu rhwymo. Gwrthodwyd y Beibl gan y Protestaniaid.

           Sut oedd mewn gwirionedd mewn gwirionedd?

           Ar ôl cwympo Carihrada, dechreuon nhw suddo gydag aflonyddwch Ewrop. Roeddent am ei rheoli yn ogystal â Carihrad. Yn y flwyddyn cafodd 1492 ei ddiarddel, trechwyd Sephardic o Sbaen a Mauri. Cawsant ddewis naill ai i adael neu i drosi. Mae llawer ohonynt wedi eu trawsnewid i'r llygad yn unig. Y rhai a adawodd ymgartrefu yn y Balcanau ac yn Carihrade a'r ardal o'i gwmpas. Ac fel cyd-ddigwyddiad yn 1526, dechreuodd y fyddin o Istanbul i Hwngari. Beth a ddigwyddodd yn yr un flwyddyn yn Sbaen ei wahardd yn Sbaen llawer o gyd-ddigwyddiad ai peidio?

           Ac i'w wneud i gyd, dechreuodd y rhyfel 30 yn Year yn Golem, Prague.

           Nid yn unig yr oedd y Semites yn ymosod ar Ewrop, ond roeddent hefyd am rannu'r eglwys i'w wanhau. Ymatebodd y Catholig i hyn trwy greu y gyfraith fwyaf gwaedlyd, rhyfelwyr Duw, y Jesuitiaid. Rydym eisoes yn gwybod y canlyniad, mae 2 / 3 Ewrop wedi marw. Yna byddent yn cytuno, y byddai eglwysi Catholig a Phrotestantaidd yn colli'r ŵyn olaf pan fyddant yn parhau â'u rhyfel ac ni ddylent fyw.

           Oherwydd bod gan yr eglwys ddiddordeb mewn gwirionedd, a byddai'n cadw pŵer. Ymatebodd protestwyr yn gyntaf a dechreuodd sefydlu gwahanol geeks ac ysgolion.

           Nid oedd Belosi wedi dod â Cristnogaeth i Ewrop. Semi oedd, a dalodd amdano. Ond yna hyd yn oed trwy'r arian maent yn llusgo'r edau a dinistrio'r bobl leol. Mae hyn wedi rhwystro cynnydd yn Ewrop ers cannoedd o flynyddoedd.

           Mae seidiau gyda'r henuriaid yn ymarferol yn y rhyfel tragwyddol. Ac i'w weld yn awr yn Ewrop, lle mae Cristnogaeth Semitig yn ceisio disodli Semitig Islam. Ond doedden nhw ddim yn dechrau ei bol. Yn anffodus, mae hynny'n wir.

           Belosi rhoddodd y byd lawer. Dyma'r mecanwaith o gynnydd, yn y gorffennol a'r diweddar, nad oes neb eisiau ei gyfaddef.

          • Standa Standa yn dweud:

           Rwy'n credu eich bod chi'n gwneud rhywbeth gyda'ch hanes (a bydd peth ohono'n cael ei olygu) i gael y llun rydych chi am ddod allan. Er enghraifft, mae rhai o'r storïau a restrwyd gennych wedi digwydd mewn trefn wrth gefn nag y gallai ymddangos yn eich testun.

           Ond mae'n debyg y byddai ychydig yn hirach na'r drafodaeth sydd eisoes wedi'i drafod.

          • ffero yn dweud:

           Ond nid o gwbl. Edrychwch ar yr hyn sy'n digwydd yn Ewrop am y blynyddoedd 10 diwethaf. Yn y cyfamser, mae'r Slofaciaid a dderbyniwyd gan yr embargo atodol 7 UE ar fusnes ac yn gweithio mewn ardaloedd penodol, a hefyd y dasg o ffin aerglos â Wcráin, yr Almaen yn gyfforddus yn swyddogol yn llythrennol yn gwahodd pobl o'r tu allan i Ewrop, addawol yn eu gweithio a manteision heb yr embargo a borderi agored llydan agored .

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Nid wyf yn diflasu gyda siarad am godi.

           Mae popeth yn ymwneud â phopeth.

           Yn yr erthygl hon mae yna ychydig o eiriau sy'n cyd-fynd â'r cyd-destun os ydych chi am ddod â chi allan o'r goedwig ddofn, y lle rydych chi'n ei wneud ar hyn o bryd :-)

          • ffero yn dweud:

           Diolch, ond gallaf weld beth sy'n digwydd a gallaf wneud pethau gyda'n gilydd. Mae'r eglurwyr yn habadej, dim ond nad oes neb yn ceisio dweud y gwir.

           Mae gan un Cristnogaeth, Iddewiaeth ac Islam un darddiad. Mae'r rhain yn elfennau estron, felly fe ddaethon nhw yn estroniaid yma. Ac maen nhw'n dal yno oherwydd eu bod nhw gyda nhw hefyd. Mae hyn yn hanfodol.

           Os ydych chi am ddod â phobl allan o rywbeth, tynnwch nhw allan o Gristnogaeth i ddod o hyd i'w ffydd eu hunain. Gyda ni, mae Cristnogaeth yn dal i fod yn brin o amser. Ar gyfer yr holl dragwyddoldeb yma mae'r cors, hynny yw, pawb sy'n cerdded o dan y groes, waeth pa mor dda mae'r groes yn edrych.

           Mae'r eglwys, ynghyd â gwleidyddion, yn cefnogi mudo a fydd yn gwasgu ein gwareiddiad. Mae dynoliaeth yn ymwneud ag amrywiaeth ac yn pwyso fel tŷ o gardiau.

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Ceisiwch fynd i'r afael â hi gyda Parch at Bawb ac yna i Bawb. Crefyddau, gan gynnwys llawer gwleidyddol yn ogystal â'u cefnogwyr, ychydig ohonynt pwy a ŵyr, efallai Bwdhyddion y gred cychwynnol tarddu o un ffynhonnell.

           Ydych chi am ddangos eich ffordd i Edin ac i Ekur?

          • ffero yn dweud:

           Dyna yr wyf yn parchu â pharch. Mae gan bob crefydd nodweddion cyffredin. Maen nhw'n dod o ben dramor ac, hefyd, yw'r ideolegau sy'n fywydau dynion. Mae gan grefyddau semitig bonws ar ben. Mae'n dod o'r anialwch ac mae'r anialwch yn "bywyd ddim yn gyfeillgar".

          • ffero yn dweud:

           Gadewch imi atal rhywbeth diddorol. Rydych chi'n canu, Martine.

Ad a Ateb