Gwnaeth y bobl Neolithig ynysoedd ffug fwy na 5000 flynyddoedd yn ôl - pam?

17760x 06. 08. 2019 Darllenydd 1

Tua 5600 flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth newydd, ffurfiodd dyn Neolithig ynysoedd artiffisial o gerrig, clai a phren. Yn wreiddiol, ystyriwyd bod yr ynysoedd hyn, a elwir yn "Crannogs", yn ffrwyth yr Oes Haearn, amser 2800 flynyddoedd yn iau. Er bod gwyddonwyr wedi gwybod am Crannogs ers degawdau, gall darganfyddiadau diweddar gyfrannu o'r diwedd at ateb cwestiwn llawer mwy: Beth oedd pwrpas yr ynysoedd hyn?

Pa bwrpas oedd gan yr ynysoedd?

Yn ôl Live Science, roedd gan Crannogs bwysigrwydd mawr i'w hadeiladwyr:

"Mae'r canfyddiadau newydd yn datgelu nid yn unig bod Crannogs yn uwch na'n disgwyliadau, ond hefyd yn dangos ei fod yn ôl pob tebyg yn" lle o arwyddocâd arbennig "i'r bobl Neolithig, fel y dengys y darnau o grochenwaith a ddaliwyd gan ddeifwyr."

I ddysgu mwy am Crannogs, canolbwyntiodd Duncan Garrow, archeolegydd ym Mhrifysgol Reading, ar ardal yng Ngogledd Iwerddon, lle daethon nhw o hyd i lawer o'r ynysoedd hyn mewn tri llyn. Ar ôl dod o hyd i ddarnau cerameg o amgylch y Crannogs hyn, rhagdybiwyd bod "potiau a phiserau yn debygol o gael eu taflu'n fwriadol i'r dŵr, yn fwyaf tebygol fel rhan o'r ddefod".

Mae Garrow a Sturt yn ysgrifennu am eu canfyddiadau fel a ganlyn:

“Mae’r ynysoedd artiffisial, neu Crannogs, wedi’u gwasgaru ledled yr Alban. Mae ymchwil newydd wedi datgelu’r Crannogs Hebraeg o darddiad Neolithig, er y credir hyd yn hyn bod yr hynaf o’r Oes Haearn. Roedd archwilio a chloddio yn yr ardal hon (am y tro cyntaf yn hanesyddol) yn dangos bod Crannogs yn ased eang i'r Neolithig. A barnu yn ôl faint o gerameg yn y dyfroedd cyfagos, y cyfnewid tramor o bwysigrwydd defodol. Mae'r canfyddiadau hyn yn herio cysyniad a maint yr aneddiadau Neolithig yr ydym wedi dod iddynt hyd yn hyn. Ar yr un pryd y dull o waredu gwastraff. Maen nhw hefyd yn awgrymu y gallai Crannogs eraill o oedran anhysbys fod wedi'u lleoli yn Neolithig. ”

Ac o ystyried y defnydd amcangyfrifedig o gerameg ar gyfer arferion defodol, gallwn ddyfalu bod yr ynysoedd eu hunain o bwysigrwydd seremonïol i bobl y cyfnod Neolithig. A allai ffurf hynafol ar grefydd neu weithgaredd seremonïol?

Mae Garrow yn ysgrifennu:

“Mae'n ddigon posib bod yr ynysoedd hyn wedi cynrychioli symbolau pwysig o'u crewyr. Gellid eu hystyried felly fel lleoedd o bwys mawr, wedi'u gwahanu gan ddŵr oddi wrth fywyd bob dydd. ”

Yn ôl The Sun. Gallai Crannogs gael defnyddiau eraill. Mae gwir ystyr yr henebion hyn yn parhau i fod wedi'i orchuddio â gorchudd dyfalu, ond mae arbenigwyr yn credu ei fod yn fan ymgynnull cymdeithasol, gwleddoedd defodol, a chyfleoedd angladd. Yn amlwg, nid oedd gan yr ynysoedd fawr o bwysau i'r rhai a'u hadeiladodd. Efallai weithiau y byddwn yn dysgu eu gwir ystyr, tan hynny mae'n rhaid i ni dderbyn yr anhysbys, sy'n gorchuddio un arall o greadigaethau ein cyndeidiau yn cerdded y wlad hon ganrifoedd yn ôl.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb