Letovice: Arsylwi UFO

5665x 05. 11. 2017 Darllenydd 1

31.08.2017 rhwng 08: 35 i 09: 15 yn Letovice.

Yn ôl pob tebyg yn 08: 45 gadawodd fy ngŵr mewn gorsaf nwy am 200 metr i ffwrdd o'n cartref. Dychwelodd am funudau 10 a galwodd fi o'r ardd i fynd i weld fi. Cyfeiriodd at yr awyr heb gymylau ac yn rhyfedd bêl metel, a safodd yn yr awyr. Dywedodd ei fod yn gweld hi uchod y castell yn Letovice a bod yn rhaid iddo wrthbwyso pellter o oddeutu 2 i 3 km mewn eiliad.

Rhedais adref ar gyfer camera a binocwlaidd. Rydym wedi gweld y gwrthrych hwn ers bron i hanner awr. Roedd wedi bod mewn un lle ers amser maith, ac yna'n ddringo'n araf i fyny.

Wrth edrych drwy'r ysbienddrych, roedd yn edrych fel bocs o hufen. Roedd yn ddisgleiriad metelaidd gwyrdd. Roeddwn am gymryd ychydig o luniau mwy ac aeth i'r teras, ond yn anffodus nid oedd dim yno.

Mae coridor awyr ac un awyren i gyfeiriad Prague yn hedfan, felly efallai y byddai rhywun yn ei weld. Yn anffodus, nid yw'r lluniau'n dda iawn, gan nad oes gen i gamera proffesiynol na thapod, ac mae fy llaw yn ysgwyd pan fyddaf yn chwyddo.

Beth bynnag, roedd yn brofiad arbennig, a byddwn wrth fy modd pe byddai rhywun arall yn ei weld yn dod i mewn ac yn gwybod amdano.

[hr]

Os ydych chi hefyd wedi gweld y gwrthrych hwn yn unrhyw le neu wedi gweld ETV gwylio arall, yna cysylltwch â ni:

Arsylwi gwrthrych anhysbys (CE1)Cyfarfod agos â ET (CE3)Protocol CE5Ffrindiau bywTeithio astral / breuddwydioProfiad ysbrydol dwys personol sydd wedi fy nghefnogi ymhellachArall (disgrifiwch yn eich stori)

Rydych yn cytuno â'ch postio y gellir cyhoeddi eich stori, gan gynnwys lleoliad y digwyddiad a'ch enw a'ch llythrennau cyntaf o'ch enw olaf. Cadwch eich ffôn a'ch cyfeiriad e-bost oni bai pan na fyddwch chi'n ei gynnwys chi yn y testun.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb