Platiau hedfan dros Baikkonur

16799x 31. 03. 2020 Darllenydd 1

Beth ydych chi'n ei feddwl am UFOs? Ydych chi wedi gweld sawsiau hedfan yn barod? Hoffem gyflwyno sampl i chi o'r llyfr sy'n delio â'r pwnc hwn.

Ar 19. Tachwedd Roedd 1968 yn system "amddiffyniad orbital rhannol" gyda thaflegrau R-36orb yn barod i'w gwasanaethu. Roedd y Gatrawd gyntaf, arfog gyda therfynau P-36orb, yn barod i ymladd yn y spaceport Baikonur 25. Awst 1969. Enwebwyd pennaeth y gatrawd V. Mileyev. Roedd y gatrawd yn cynnwys gorsafoedd tanio 18, ynghyd â thri cymhleth ymladd (ar ôl rocedi 6 ym mhob cymhleth).

Y grym tanio oedd 8,3 a 41,5 m. Y pellter rhwng y lluoedd tanio oedd 6 i 10 km. Y gatrawd oedd yr unig uned taflegryn strategol a oedd yn meddu ar y taflegrau hyn nad oedd eu dyluniad yn aflwyddiannus. Yn 1968-1971 mlynedd, ni lansiwyd R-36orb yn fwy na 1 - 2x gwaith y flwyddyn, dim ond i wirio a chynnal parodrwydd y system i frwydro. Ar 8. Cynhaliwyd Awst 1971 ar y lansiad diwethaf, ar ôl taith neubital rhannol. Fodd bynnag, byth yn gadael y safle amddiffyn strategol. Y tu ôl i waelod gatrawd roced wedi'i gyfarparu â rocedi P-36orb a grëwyd bedair blynedd yn ôl yn creulonwyr lliwgar yn ne Rwsia, dechreuodd UFOs hedfan!

Voronay V. Denisov:

"Pan oeddem yn dod yn ôl o'r ystafell fwyta ar ôl cinio, yn ystod haf 1971 yn y Leninsky (tref ger y Cosmodrome Baikonur), rydym yn stopio yn yr unedau pencadlys i siarad yn y staff bod rhywun o'n grŵp o swyddogion yn gweld UFO, a glittered yn yr haul pelydrau ac edrych fel plat. I ddechrau, ar uchder o 2,5 - 3 cilomedr uwchben yr ardal gychwyn, bu'n bennaeth i ni. Hung dros ni am tua 5 munud, yna troi ar 80 gradd ac yn hedfan tuag at y nghanol yr ardal brawf. Rhedodd Sylfaen Commander, a oedd yn ein grŵp, i mewn i'r ystafell reoli at y ffôn i alw y safle prawf rheolwr: "! Mae'n mynd at ein UFO" Atebodd y capten: "Dwi'n gwybod, Fi jyst got alwad o'r ardal, gweld gwrthrych tanllyd, ei datrys . Ond ni allwn benderfynu dim ... "

Maes Awyr yn Bajkonuru

Ac nawr achos achos nad wyf wedi gweld. Yn y nos, glaniodd yn y maes awyr ger Bajkonur, ger orsaf y plât hedfan patrol â diamedr o tua 30 m. Roedd y cap patrol yn gweiddi "UFO," ond heb ymateb. Ergyd y pennaeth sawl gwaith. Eithrodd y plât yn dawel a hedfanodd tua metr 500 a glaniodd eto. Dywedodd y gorchymyn wrth y swyddog gwyliadwriaeth ar polygon, a oedd yn argyhoeddedig o realiti'r digwyddiad, a chysylltodd â pencadlys y fyddin taflegryn. O ganlyniad, rhoddodd dirprwy orchymyn y milwyr roced yr un orchymyn nos i beidio â chyhoeddi unrhyw wybodaeth, a dynnwyd pennaeth y sylfaen i ffwrdd o'r swyddfa.

Dros y blynyddoedd, mae UFOs wedi dod yn westeion hysbys o'r ddau filwr a staff gofod sifil. Yn gynnar yn y grŵp Ionawr 1978 o filwyr (tua 8 o bobl) ac mae eu rheolwr, sef tua 20: Oriau 00 gwylio'r gwrthrych yn hongian yn yr awyr ar uchder o 100 - mesuryddion 200, a gymerodd y ffurf o "Rhywbeth rhwng airship a hofrenyddion." Honnir bod wedi'i wneud o fetel ysgafn ac nid oedd yn gwresogi. Er mwyn darganfod, mae'r milwyr wedi rhybuddio staff y sylfaen i hefyd gyhoeddi ar unwaith a fyddant yn gweld rhai gwrthrychau anhygoel.

Ar 28. Mai 1978 22 o gwmpas: Oriau 00, got cadlywydd gard, Is-gapten B., neges gan y patrôl a ymddangosodd yn ystod yr adeilad gwrthrych wedi'i oleuo ar uchder o 500 - 1000 metr, lle mae'n hongian am tua dau funud ac yna diflannu. Ddwy awr yn ddiweddarach, cyhoeddodd ail wyliad o'r un ardal ei bod hi'n gweld dwy goleuadau, ac yna'n uno i un pwynt.

Gwrthrych oren - platiau hedfan?

Efallai y bydd 20 yn 28 wedi gweld 1978. Mehefin 22 yn 00: 10 oriau, gwrthrych oren disglair. Tyfodd yn fwy ac roedd 15-2 wedi ei hongian yn ei le, yna rhoddodd pedwar man clir o'i amgylch. Yna gwnaeth y gwrthrych hedfan yn gyflym iawn gyda thri phwynt. Roedd un o'r pwyntiau'n hedfan yn annibynnol ohoni mewn cyfeiriad gwahanol. Ar yr un diwrnod, yn 00: 2 30 i: nos 30, dau filwr ar gard yn gweld y corff fflat fel sigâr yn hongian o gwmpas gofnodion XNUMX ar uchder o tua chilomedr. Dechreuodd ddisgleirio ar y wyneb gyda lliwiau anarferol, yna diflannodd.

Ar 23. Medi 1978 20 yn union yn: 30, hedfan o gwmpas y gwrthrych lleuad maint 1 / 6 1 i / 5 diamedr y lleuad dros Leninaidd, o gogledd-orllewin i'r de-ddwyrain, ar uchder o tua un cilomedr. Aeth y bêl yn syth ac yn dawel am tua eiliad 10, yna diflannodd ar gyflymder mellt. Ni allai hi hedfan uwchben y cymylau oherwydd bod yr awyr yn glir ac roedd y sêr yn amlwg yn ystod y hedfan corff.

Ar 26. Rhagfyr 1978, yn 5: 00 awr, gwelodd grŵp o bum technegydd diwydiant gorff eliptig, wedi'i ffinio gan 5-6, o siâp a lliw anhygoel. Aeth i 1 - 2 munud ac yna diflannodd y tu ôl i'r gorwel. Roedd eglurder y corff ddeg gwaith yn uwch na'r sêr disglair.

Plât hedfan (llun darlun)

Seren ddisglair

Ar 27. Gorffennaf 1979, roedd yr 23: 00 awr yn dangos "seren" disglair iawn, gan symud yn symudiad anhrefnus, araf ar draws yr awyr ym mhob cyfeiriad, tra roedd y tu ôl iddo yn olrhain gwrthdro. Arsylwyd ar symudiadau'r gwrthrych bron i 40 munud, yna cwblhawyd y olrhain. Un awr yn ddiweddarach dechreuodd yr arsylwi eto, ond roedd y gwrthrych rhyfedd wedi mynd. Roedd y gwrthrych hwn yn glir iawn, roedd hi'n hawdd gwahaniaethu rhwng yr holl sêr yn yr awyr.

Ar 12. Awst 1979, rhwng 10: 00 - 22: 00 awr, roedd y bobl ym mharc dawns y ddinas yn gwylio pêl oren yn croesi'r ddinas. Fe wnaeth y bêl ddiystyru mewn un lle am tua munudau 30 ac yna diflannodd. Gwelodd Oleg Achmetov, gweithiwr o'r papur newydd trefol "Baikonur", ystafell sigar gyda ffenestri bach yn 1984. Roedd yr UFO yn hedfan rhwng y ddinas a sylfaen ddechrau'r sylfaen.

Terfynu milwr di-enw:

"Yn 1987, yn ystod fy ngwasanaeth ar y gofod Baikonur, cefais shift. Yn y nos, fel arfer, roedd swyddogion yn rhedeg adref, ac rwy'n aros ar fy mhen fy hun. Roedd yna ddiflastod, nid oedd radio, yr wyf yn ysmygu sigaréts, ac yr oeddwn y tu allan i fy hun ... Yn sydyn, gwelais sêr ychydig, yn iawn dros fi. Rhywbeth wedi gwneud i mi edrych arni. Yn sydyn, dechreuodd beam bach wedi'i wahanu o'r seren ac yn araf gychwyn yn clocwedd. Roedd y lled trawst tua milimedr. Roedd yn ymddangos yn rhyfedd i mi, ond yna sylwais fod y trawst yn dechrau tyfu a throi, bu un chwyldro yn para ychydig funudau, nid wyf yn cofio yn union. Pan gyrhaeddodd faint 7 - 8 mm, sylwais fod glow y tu ôl i'r trawst.

Yn union fel ar y sgrin radar. Roeddwn i'n gorwedd am 2 awr ar fy n ben-desg ac nid oeddwn yn cau fy llygaid. Y canlyniad oedd bod y trawst yn tyfu i fyny'r gorwel, ac roedd yr awyr yn disglair ychydig, hyd yn oed yn dweud ei bod yn debyg i niwl. Nid oedd y rhagdybiaeth ei bod yn rhyw fath o lansiad roced cyfrinach yn ymddangos yn dda i mi, byddwn yn gwybod. Ar y pryd nid oedd dim mwy cyfrinach na'r roced "Ynni". Rydw i wedi bod yn meddwl am natur yr hyn yr wyf wedi'i weld ers amser maith ond nid wyf wedi dod o hyd i ateb. O bryd i'w gilydd, rwy'n ei gofio, ond dydw i ddim yn ei ddeall.

Dywedais wrth y stori hon at fy ffrindiau. Roedd llawer ohonynt yn amheus pan ddywedasas i i syrthio'n cysgu ac roedd popeth yn ymddangos i mi. Ond mae'n ffaith nad oedd yn dechrau roced, ond roedd yn eironig pan oedd y dechrau bob dydd arall ac rwy'n gwybod sut mae'n edrych. "

Hanes yr awyrennau

Mae un o'r golygfeydd UFO dros Baikkonur hyd yn oed wedi dylanwadu ar hanes yr awyrennau yn yr Undeb Sofietaidd. Yn ôl y gofynion technegol ar gyfer cludo roced Energia, mae'r Cwmni Ymchwil Gofod a Chynhyrchu wedi cynllunio awyren cargo a allai gludo nid yn unig taflegryn ond hefyd gwennol Buran i'r safle lansio. Wedi'r cyfan, nid yw'n bosibl cario lefel ganolog y roced Energija gyda'r diamedr 8 ar ffyrdd confensiynol.

I ddechrau, cynigiwyd defnyddio dwy hofrennydd Mi-26 sy'n gallu cludo cargo hyd at bwysau tunnell 40, ond y gair olaf oedd yr Athro MAI Sergei Eger. Dyluniodd "thermoplan" - aeriad ysgafnach na'r aer a oedd yn debyg i soser hedfan. Canfu awduron y prosiect ysbrydoliaeth yn annisgwyl pan ymddangosodd corff enfawr o ffurf ddwy ochr dros Baikkonur. Rhoddodd y gorchmynnydd diogelwch wybod i'r milwyr i'r ardal a'u gorchymyn i dân, ond ni chafodd UFO sylw. Roedd yn hongian dros y cosmodrom, ac ar ôl ychydig fe ddiflannodd y tu ôl i'r gorwel.

Yn ôl y cyfrifiadau, diamedr yr aership cludiant oedd codi tunnell tunnell 500, am 200 m. O ganlyniad, nid oedd digon o arian ar gyfer yr awyren cargo. Efallai y byddai'r swm gofynnol ar gael o hyd, ond cwblhawyd y prosiect Buran am y tro hwn.

Er nad yw "UFO Sofietaidd" erioed wedi ffoi, mae llawer o ddigwyddiadau eraill wedi digwydd dros ardal gychwyn y system Energia-Buran. Ym mis Tachwedd 1990, o hanner nos i 4: ymddangosodd UFOs 00 yn rheolaidd. Er bod 10 yn ymddangos yn olynol, ni allai unrhyw un o'r arbenigwyr benderfynu pa wrthrych sy'n hongian drostynt. Roeddent ond yn siŵr nad oedd yn lloeren, comet, nac yn rhan o roced llosgi neu lloeren ysbïol. Nid oedd Radars a chyfleusterau technegol eraill yn sylwi ar y gwrthrych.

Ar 3. Ymddengys bod Ebrill 1990 yn ardal 6 (ardal y gwasanaeth meteorolegol) yn gwrthrych yn olwg, siâp eliptig gydag ymyl brown. Symudodd yn dawel o'r gogledd-ddwyrain i'r de-orllewin. Ar ôl peth amser dilynwyd yr un cyfeiriad ac ar yr un uchder, dilynwyd dau wrthrychau tebyg yn gyflym.

Gwelsom rywbeth rhyfedd

Pennaeth gwasanaeth meteorolegol y cosmodrom, Major Alexandr. V. Poljakov yn dweud:

"Digwyddodd yn 16: 30 o'r amser lleol, dwi'n dod i'r orsaf ac mae'r milwyr yn dweud, 'Rydym wedi gweld rhywbeth rhyfedd'. Yna ymddangosodd gwrthrych llwyd eliptig gydag ymyl brown cul yn yr awyr. "

Roedd Poljakova yn ddarostyngedig i radar MRL-5. Cynhaliwyd yr arsylwad gan y gweithredwr V. Dolbilin, ym mhresenoldeb prif ymchwilydd B. Ščepilov. "Saša rhedeg a sgrechian: Trowch ar y radar," cofiodd y gweithredwr yn ddiweddarach. Cyflymder hedfan y gwrthrych oedd hyd at 500 km / h. Gofynnwyd i'r cyfarwyddwr hedfan, a gyhoeddodd mai dim ond un hofrennydd yn yr atmosffer ar hyn o bryd. Ond rydym wedi gweld pedair gôl! Yn raddol, cyfunodd y gwrthrychau i un nod a gadawodd y parth datrys. "

Ar sgrin cylchdro'r radar, roedd y targedau yn fwy na'r awyrennau arferol. Ar ôl dau funud o arsylwi, cyfunodd y tri gwrthrychau pell i mewn i un. Nid oedd golau'r gwrthrych yn lleol, gan y byddai'n ymddangos pe bai'r awyren yn hedfan yn yr awyr, ond roedd yn edrych fel polyn solet, 1,5 cilomedr yn uchel o'r ddaear. Fel petai colofn haearn fawr wedi rholio dros y ddaear ...

Efallai mai dyna oedd 1993 pan gofiodd Cyffredinol-Cyrnol V. Ivanov, Comander y Milwyr Gofod Milwrol:

"Pum mlynedd yn ôl roedd digwyddiad pan ymddangosodd tri gwrthrych a oedd yn amlwg yn weladwy ar y sgrin radar uwchben Baikkonur ar uchder uchel. Yr hyn yr ydym yn dal i ddim yn ei wybod, ond mae'n sicr nad oedd yn awyrennau. Nid yn unig oherwydd y byddwn yn gwrthod cael UFOs, fel pawb arall, ond nad oedd y broblem hon yn anffafriol i mi. "

Yn 1990, digwyddodd hefyd fod N. Jalanská yn gweld UFO dros Leninsk:

"Gwelais y gwrthrych ar ffurf petryal a oedd yn hedfan yn dawel ac yn gyflym iawn drwy'r awyr. Golau goleuadau disglair ar ei ymylon. Roedd yn frawychus, bron i ddim anadlu. Wythnos yn ddiweddarach, ar daith pysgota, roedd sffer mawr yn crogi dros ein car. Cafodd ei oleuo gan fylbiau golau, yna diflannodd. Mae pobl yn dweud bod UFOs yn ymddangos o flaen lansiadau creigiau aflwyddiannus ... ".

Ffrwydrad roced

Ni ddigwyddodd sgyrsiau o'r fath trwy ddamwain. Roedd y technegydd taflegryn Alexandr Gurjanov, a oroesodd y ffrwydrad roced yn y cymhleth Zenit, yn cofio darganfod UFOs:

"Digwyddodd 4. Hydref 1990. Roedd y diwrnod yn llawn cyfle a digwyddiadau annisgwyl. Ychydig cyn i'r roced ddechrau, clywais y peswch cwn. Rydyn ni'n chwerthin arno ac yn meddwl sut y daeth y cŵn o'r stepp. Fe welodd un o'r dynion UFO ni yn yr awyr ... Fe aethom ni i ystafelloedd rheoli tanddaearol a dod i weithio. Gwnaeth y monitorau eglur beth oedd yn digwydd ar yr wyneb. Roedd roced ar y rheiliau, roedd hi'n gadael yr hongar, roedd hi i fyny i'r awyr ar y ramp, ac ar y cynffon tanwydd cododd uwchben y ddaear ... Yna digwyddodd popeth ...

Daeth y roced, ei ddawnsio, 'allan ohono, a gwelsom ei bod yn tilting i un ochr, i mewn i'r siafft injan a oedd yn bwydo'r injan. Mae'r camerâu yn taro ton o dân, cwmwl o lwch ac aer cywasgedig. Roedd tawelwch marw yn yr ystafell, roedd pob un ohonynt ar y sgriniau'n ddal fel wal, yna aeth y goleuadau allan, a disgynnodd ein llawr, felly cwympais i'm pengliniau. Nid wyf yn cofio p'un a oedd o syndod neu o'r ysgwydiad ffyrnig hwnnw. Yn y tywyllwch, clywsom ym mhobman sgriwio'r strwythurau wrth i'r nwyon poeth geisio'r siafft a cheisio dod atom ni. Yn uwchben roedd meterau 20 o goncrid, ond roedd yn ymddangos fel amddiffyniad digymell pan oedd cannoedd o dunelli o fflam cerosen i fyny! Ni allaf ddweud faint o eiliadau a gymerodd, mae'n ymddangos bod yr amser wedi dod i ben ...

Cyn gynted ag y gwnaethom sylweddoli bod y strwythur wedi goroesi, roedd ofn y farwolaeth yn ailddechrau, ac aeth pawb i weithio. Wrth i mi gerdded i'r coridor, sylwais fod yr holl staff yn symud o gwmpas. Ymddengys nad oedd llawer yn deall yr hyn a ddigwyddodd a pham ei fod yn rhedeg. Rwy'n marcio ar y dyfeisiau a cheisiodd ddarganfod rhai o'r synwyryddion nes sylweddolais nad oedd dim synwyryddion yn uwch na hynny oherwydd eu bod wedi'u llosgi i lludw. "

Noson

Pan fydd y tân yn llosgi, daeth pobl i'r wyneb, gan sylweddoli pe na baent yn ffrwydro'r roced ar y ramp, ond braidd yn uwch, byddai'r dioddefwyr yn anochel. Torrodd drysau dur fel gemau llosgi. Rhoddodd y roced ei dorri i mewn i ddarnau o wasgaredig o ran palmwydd.

Roedd delwedd y dinistr yn edrych fel hunllef. Cafodd sylfaen y ramp tunel 663 ei dynnu oddi ar y fraich mor drwchus â llaw a'i daflu i fyny o'r lle y mae'n taro'r sbardun, ynghyd â'r pibellau a'r ceblau. Pan ddaeth i ben, feethodd i lawr ddau lawr. Ar y llawr cyntaf, roedd yn tanio popeth, ond roedd y system dân yn rhwystro'r tân, ac ni ledaenodd unrhyw beth ymhellach. Mae'r strwythur tanddaearol chwe llawr yn cael ton awyr. Roedd y drws arfog yn fflachio fel papur ac yn ysgubo popeth ar eu ffordd. Troseddwyd un o'r pedwar màs ysgafn o gwmpas y safle lansio yn hanner ac fe'i hystyriwyd fel cannwyll cuddiedig. Roedd y camera teledu wedi mynd. Cafodd yr ail mast ei chwympo gan ergyd trwm. Fodd bynnag, gwrthododd y dargludyddion mellt strobe. Mewn adeiladau cyfagos, wedi'u hymgorffori yn y ddaear, torrwyd y drws pren, mewn rhai mannau roedd y mewnbynnau'n cael eu dinistrio'n llwyr.

Ffenestri wedi'u torri - dim anafiadau

Tynnodd y bobl a edrychodd ar y dechrau o 4 - 5 km dynnu'r ton o'r ffrwydrad yn yr awyr. Cafodd yr holl ffenestri yn yr adeilad preswyl eu torri, ond ni chafodd yr un o'r bobl o gwmpas ei anafu.

Meddai Valery Bogdanov, cyn-gwnstabl a wasanaethodd yn yr ysbyty milwrol ar Baikonur o 1979 i 1996:

"Yn yr haf gwelodd 1991 gannoedd o bobl dros long gofod UFO, gan gynnwys fy merch Marina. Yn y golau dydd disglair, roedd colofn pinc ysgafn, siâp silindrog perffaith, yn ymddangos uwchben ein hysbyty. Ar y dechrau, roedd yn sefyll yn unionsyth, yna'n raddol yn troi i raddau 90. Croesodd yn yr awyr am sawl awr, yna diflannodd. Maen nhw wedi bod yn sôn amdano drwy'r wythnos ... "

Mwy nag unwaith yn ymddangos pelen dân yn y paith ymyl y spaceport, a oedd yn torri ar draws trydan at y sylfaen roced. Yn swyddogol, mae pawb a geisiodd gael gwybod rhywbeth am ymweliadau UFO yn y Leninsky a Baikonur, derbyniwyd ateb laconic milwrol:

"O ganlyniad i flynyddoedd lawer o arsylwadau o amodau atmosfferig yn y gofod Baikonur Cosmodrome oedd unrhyw ddata dibynadwy ar ymddangosiad o wrthrychau hedfan anhysbys. Llofnod: y dirprwy cadlywydd cyntaf y 57275 uned filwrol, G. Lysenkov ".

Nodyn: cyfieithwyr: Mae'r esboniad clasurol o'r holl ffenomenau, sydd yn gyfrinachol, yn enwedig gwyddonwyr a milwyr mewn gwirionedd yn cadarnhau bod y digwyddiadau hyn yn digwydd, tystiolaeth tystion ei gadarnhau, ond yn ôl y rheoliadau i'r uchod "Ni all gyfaddef eu bodolaeth. Ac felly mae'n fater o UFO bob amser ac ym mhob man ...

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

Michael E. Salla: UFO Prosiectau Secret

Endidau a thechnolegau allfydol, peirianneg gwrthdroi. Exopolitika yn faes sy'n archwilio'r bobl a'r sefydliadau sy'n cymryd rhan Ffenomen UFO a rhagdybiaeth o o darddiad allfydol o'r ffenomenau hyn. Edrychwch ar ganlyniadau ymchwil awdur y llyfr hwn, pwy yw'r arweinydd exopolitics yn UDA.

Salla: Prosiectau UFO Secret

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb