Cariad a Cranio yn Fy Mywyd a Sut Gall y Ddau Helpu (Rhan 3)

3314x 01. 04. 2020 Darllenydd 1

Rydyn ni wedi bod gartref ers amser maith, yn hapus y rhai sy'n mynd i'r gwaith maen nhw'n ei garu ac yn mynd yno dro ar ôl tro oherwydd eu bod nhw'n ei fwynhau yn unig. I rai, mae gwaith wedi dod yn genhadaeth, felly rhoddais fy llaw ar fy mrest lle mae fy nghalon ysbrydol. Hoffwn ddiolch i'r holl feddygon a nyrsys, technegwyr y labordy ac angylion eraill sy'n gofalu am y sâl ar yr adegau hyn.

A’r gweddill ohonoch, yr hyn yr oeddech chi newydd ei ddioddef yn y gwaith ac yn ei fwynhau bob dydd i ffwrdd, beth fyddech chi wir yn ei fwynhau pe gallech chi fod yn chi'ch hun? Ydych chi'n cofio'r bechgyn o'r erthygl flaenorol? A oes unrhyw beth yn eich bywyd nad oedd gennych yr amser i'w wthio i ddyfnderoedd eich bywyd a beth oedd yn aros i gael ei ddeffro? Mae pob eiliad rydyn ni'n llenwi â'r hyn rydyn ni'n ei fwynhau yn sanctaidd. Mae'r cyffredin yn y presennol, nawr ac yma, gyda'i gorff, gyda'i egni, yn grymuso.

Hyfforddiant

I mi, daeth eiliadau nyrsio yn eiliadau cysegredig. Bob eiliad sbâr a neilltuais, gwahoddais ffrindiau, teulu, cydweithwyr, a oedd â'r amser a'r blas yn unig, a rhoi cranio iddynt. O'r lefel yr oeddwn i ar ei chyfer, i'r rhai oedd ei hangen yn unig. Nid oedd yn llawer neu'n ormod.

Ac roedd yn werth chweil. Dydw i ddim yn ddyn sy'n gwneud popeth yn iawn, mae'n rhaid i mi gael clo bach. Heddiw, rydw i'n rhoi fy nwylo ymlaen ac yn gweld beth sydd ei angen ar bob system yn unig. Disgrifiodd yr holl broses ddysgu yn briodol

Dr. Rollin Becker, un o sylfaenwyr ac ysgolheigion therapi craniosacral:

"Dylai ymarferydd ddatblygu meddwl, gweld, teimlo a gwybod dwylo a allai, yn llythrennol, ddilyn newid sy'n digwydd mewn meinwe sydd â swyddogaeth gyfyngedig ac sydd, mewn cydweithrediad â'r" Meistr Pensaer "(Anadl Bywyd) y llwybr o adfer model iechyd arferol neu ddigolledu. Nid yw'n hawdd cael cyffyrddiad ymwybodol.

Mae'n cymryd misoedd a blynyddoedd o amynedd a phrofiad cleient i ddysgu sut i grefft a thrin yn effeithiol. Mae pob cleient yn cael ei herio i wella ei alluoedd ei hun ac nid oes unrhyw foment pan all y therapydd ddweud, "Rwyf bellach yn gwybod popeth y mae angen i chi ei wybod am y broblem."

Cyfarfod cyntaf gyda Peter

Yn y pen draw, daeth Peter ar ein dyddiad cyntaf i'm swyddfa. Rhedodd Marathon Prague y diwrnod cyn y cyfarfod. Roedd ei goesau'n crynu ac yn ddolurus, ond roedd ei galon yn agored ac yn ddisglair. Cyn i ni gyffwrdd â chofleidiad ysgafn, gorweddodd ar gadair y dec a chael cranio. Roedd ei gorff cyfan yn rhyddhau o'r llusgo yr oedd wedi'i brofi y diwrnod o'r blaen. Ymlaciodd ei gyhyrau a'i nerfau ar hyd a lled ei gorff. Roedd ei wyneb yn bwyllog. Roedd yn ymddiried ynof.

Pan agorodd ei lygaid ar ôl awr, roedd fel petai Duw yn fy ngwylio o'r tu ôl i'r soffa, yn ymwybodol ac yn gyflawn. Y cyfan y gallai ei wneud oedd llithro i'w freichiau ac aros yno.

Ar ôl dehongli Dyluniad dynol gan Eva Kralov, cefais ateb clir i'r cwestiwn pam yr wyf yn ei ganfod felly. O fy sefydlu daw awydd gydol oes i “gyffwrdd â Duw”. Mae un agwedd agored ar Peter yn cysylltu fy rhannau corff sydd wedi'u gwahanu'n egnïol chwith a dde. Pan fyddaf yn ei bresenoldeb, rwy'n teimlo Undod ynof fy hun, rwy'n teimlo presenoldeb Duw. Felly nawr rwy'n gwybod pam mae ei gofleidiad mor ddyfeisgar i mi, fe wnaethon ni ei gyfarfod ac mae'n brydferth. Nid yw rhai agweddau mor gefnogol, gadewch i ni ddweud eu bod yn her i ddysgu gyda'n gilydd. A beth am ei ddefnyddio?

Dyluniad dynol

Rhywle y tu mewn rydyn ni'n teimlo, yn cysylltu â'r hyn rydyn ni'n ei brofi, rydyn ni'n ddig, yn drist, yn dyheu. Mae'n fain eich deall chi. Yn y dyddiau nesaf yn y Bydysawd Sueneé bydd fideo gydag Eva Král, lle gallwch ddysgu mwy.

Gofynnwch gwestiynau

Efallai bod gennych gwestiynau hefyd, a gallaf eu creu y tro nesaf. Gofynnwch gwestiynau.

eich

Golygu Silent

therapydd craniosacral
www.cranio-terapie.cz
edita.pol@seznam.cz
723 298 382

Cariad a cranio yn fy mywyd a sut y gall y ddau helpu

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb