Cylchoedd Cnwd: Silbury Hill yn Avebury, Wiltshire, DU

16676x 15. 07. 2013 Darllenydd 1

Rhai cylchoedd cnwd maent yn wirioneddol hudol iawn gyda'u soffistigedigrwydd a'u gwybodaeth. Weithiau mae'n anodd dyfalu beth oedd eu hawdur yn ei ddweud wrthym. I rai, gellir dweud ei bod hi hyd at y llygaid. Ym mhob achos, fodd bynnag, mae'n rhaid i bob un ohonom ddod o hyd i'r hyn sy'n fwyaf addas yn y symbol hwnnw.

Ymddangosodd y ffurfiad canlynol gyda 25. Mehefin 2013 ar faes yn Sillbury Hill ger Avebury yn ardal Wiltshire ym Mhrydain Fawr.

Yn ôl un o'r dehongliadau o'r ffurfiad, mae'r wyth awr yn llawn tywod. Mae'r tywod eisoes wedi'i chwythu ar y cyfan ac ychydig iawn o amser sydd ar ôl tan ddiwedd oes y pysgod. Pam Oedran Pysgod? Rhowch wybod i'r symbolau terfynau cynffon. Mae dau. Mae'r pen pysgod yn diflannu y tu ôl i ganol y sbectol awr.

Y niferoedd allan o'r ffurfiad yw rhifau. Dyma'r ffordd y mae carcharorion wedi cyfrif ar y waliau am flynyddoedd, misoedd a dyddiau. Mae'r comas sy'n croesi'r llinell lorweddol yn cynrychioli'r amser sydd wedi mynd heibio. Mae'r dashes, nad ydynt i gyd, yn cynrychioli'r amser sy'n weddill pan fydd rhith Maya yn dod i ben - Maya.

Theori ar niferoedd carchar ddiddorol bod awdur y gwaith celf wir eisiau ennyn y rhith ei fod yn nodiant mewn llawysgrifen, yn union fel pe baech yn ceisio gerfio rhywbeth i mewn i'r wal caled.

Os byddwn yn dehongli symbolau fel sgript ffonetig Ogam, a ddefnyddir ar gyfer ysgrifennu Gwyddeleg cyn dyfodiad Cristnogaeth, yna gallwch ddarllen yr arwyddion, "Aric" neu hefyd "CODI". Mae'n dibynnu ar faint y byddwn yn gyson o ran cyfeiriadedd o gymeriadau. Arice yn Saesneg draenog a daeth i fyny yn golygu eto i godi / codi / ymddangos / codi.

Felly gallem gau'r peth trwy ddweud:

Rise: Mae amser yn dod!

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Cylchoedd Cnwd: Silbury Hill yn Avebury, Wiltshire, DU"

Ad a Ateb