Bedyddio'r llyfr Extraterrestrials

314765x 05. 03. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Martin Horus: Rhifyn yn rhyfedd Aliens: Datgelu dirgelwch fwyaf y byd Mae tu ôl i'r drws. Mae'r llyfr yn sicr yn llawn gwybodaeth am ddirgelwch fwyaf hanes dynol. A fyddech chi'n dweud wrth bobl â diddordeb mwyaf yn y cyfieithiad?

Sueneé: Gallwch ddod o hyd iddo ym rhagair fy nghyfieithydd i'r llyfr. Roeddwn yn naïf ac yn meddwl na fyddai'n gallu fy synnu llawer yn y llyfr. Yn hytrach, roeddwn i'n disgwyl stori orffwys yn crynhoi straeon adnabyddus Dr. Mae Steven Greer wedi bod mor aml ... Ond mae realiti yn wahanol. Nid yw Mr Greer yn gwadu ei ddawn am strategaeth a synnwyr o chwarae gyda datgeliad graddol a graddol iawn o gardiau.

Mae'r llyfr yn disgrifio straeon cyfarwydd ac anhysbys, sydd, fodd bynnag, yn mynd ymhell y tu hwnt i'r cyd-destunau adnabyddus yn y ddau achos. Mae tystion tystion yn gefnogol i'r ddwy ochr. Mae llungopïau o ddogfennau sy'n cael eu llwytho i lawr o archifau gwasanaethau cyfrinachol yn chwarae rhan bwysig iawn. Mae rhai i'w gweld yn archifau FBI ac CIA - maent ar gael i'r cyhoedd o ffynonellau a dderbynnir yn gymdeithasol.

Pe bawn i'n gwbl benodol, cefais fy syfrdanu gan y disgrifiad manwl iawn o'r digwyddiad cyfan yng Nghoedwig Rendlesham (yr hyn a elwir yn Brydain Roswell, 1980), a gafodd ei boblogeiddio gan gyn weithiwr yr Adran Amddiffyn Prydeinig, Nick Pope. Diolch i dystiolaethau'r llygad-dyst, rydym yn dysgu llawer o fanylion a chysylltiadau nad yw'r cyhoedd wedi'u clywed eto - yn sicr nid ein rhai ni yn Tsiecoslofacia. Mae popeth yn cael ei ddisgrifio mewn lliwiau llachar iawn wrth i grŵp mawr o filwyr ddod ar draws y fflyd gyfan o longau a grŵp o fodau a berfformiodd eu cenhadaeth yn y goedwig ger y ganolfan filwrol. Beth? Nid oes neb yn gwybod. Yn ôl rhai tystlythyrau, mae'r estroniaid wedi ei gwneud yn glir na ddylid camgymryd pobl ...

Ni chafwyd llawer o sylw am achos arall yn ein gwlad, er ei fod wedi'i gofnodi'n dda yn Saesneg Wikipedia: Digwyddiad Cash-Landrum. Mae'n arwydd o sut y mae'r fyddin yn atafaelu'r dechnoleg ar gyfer extraterrestrials lle na allai ei drin. Byddaf yn mynd yn ôl i'r achos yn un o'r darllediadau ar YT Suene Bydysawd.

Dydd Mercher, 27.03.2019 o 12: 00 yn y Llyfrgell Bwrdeistrefol yn Prague (Prague 1) yn aelodau o'r bwrdd golygyddol Suenee Bydysawd, ZS bedyddio cyfieithu heb ei gydnabod (Dr. Steven M. Greer, 2017), a fydd yn cael ei ryddhau yn ein gwlad dan estroniaid enw. Bydd duwiau'r llyfr Václav Qad a Robert Bernatowicz (darlledwr teledu poblogaidd).

Rydym yn cyhoeddi'r llyfr mewn cydweithrediad agos â'r tŷ cyhoeddi PRÁH, sro yn y llwyth o 3500 ks (y gwestai hefyd fydd y gwestai Martin Vopěnka), sydd eisoes wedi'i drefnu ymlaen llaw o amgylch pcs 1000. Daeth y gwreiddiol Saesneg, a ryddhawyd ym mis Ebrill yn 2017 yn yr Unol Daleithiau, yn werthwr lleol.

Er y gall y llyfr ymddangos fel pwnc dadleuol, hoffem ei gyflwyno i'r cyhoedd fel teitl difrifol sy'n cyflwyno tystiolaeth ffeithiol a thystiolaeth i bynciau sy'n ymwneud â materion cymdeithasol a chymdeithasol, nid yn unig i bolisi tramor, ond hefyd i wleidyddiaeth yng nghyd-destun ein planed gyfan a y bydysawd amgylchynol. Dramor, defnyddiwyd y term “exopolitics” at y diben hwn, ac mae'n galonogol bod rhai prifysgolion gwladol a phreifat eisoes yn ymwneud ag addysgu dramor.

RHAGLEN:
o gyfarfod 11: 40 ar y safle
o berfformiad 12: 00 a phafiad llyfr
o 13: 00 Cyflwyniadau Thematig gan Václav Urban a Robert Bernatowicz
o 15: Sgwrs 00
Bydd yn cyd-fynd â'r rhaglen Y Ura.

Gwesteion:
Jan Sueneé Marek ......... .. cyfieithydd a golygydd-bennaeth Suenee Bydysawd
Iva Kňaze ......................... cywirwr
Jan Suchý ......................... prawf-ddarllen ac ymgynghori ategol
Monika Zítková.................. cymedrolwr
Martin Vopěnka ................ Nakladatelství PRÁH
Václav Qad ..................... .. dadfather y llyfr
Robert Bernatowicz ......... .. dadfather y llyfr
Marcela Hrubošová .......... Angel y prosiect Suenee Bydysawd (Cyllid Proradost)

Gwestai arbennig (trwy skype / fideo)
Steven M. Greer ............... .. awdur y gwreiddiol Saesneg

Trwy gydol y digwyddiad, bydd y llyfr yn cael ei brynu ar un pris 399 KC. Gallwch dalu ar y fan a'r lle mewn arian parod neu drwy gerdyn credyd.

Os byddwch yn preordered y llyfr ac yn dod i nôl, rhowch wybod wrth y til. DOSBARTHU'R BLWYDDYN BLAENOROL 28.03.2019.

Os dymunwch, archebwch chi Sueneé yn llofnodi ac yn ychwanegu ymroddiad yn bersonol. (Ond amynedd, mae gan y llyfr ddiddordeb mawr ac nid oes raid iddo ddod i bawb.)

Felly rydym yn eich gwahodd NEWYDDION, pawb sy'n frwdfrydig, cefnogwyr, darllenwyr sgifio angerddol a llyfrau ffeithiau, i gyfarfod ar y cyd ar yr achlysur eithriadol hwn.

MYNEDIAD AM DDIM ... a RAUT yn cael ei ddarparu ar gyfer y cyflymaf. ;)

Gallwch archebu nawr gorchymyn. Mae nifer y copïau yn gyfyngedig gan gost y printiau.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Bedyddio'r llyfr Extraterrestrials"

 • Ivo Frohlich yn dweud:

  Helo, rydw i'n meddwl tybed sut y bydd y llyfr hwn yn cael ei anfon at danysgrifwyr sydd wedi talu 1.000, -kč am y llyfr KNUMX kč a grybwyllwyd, dros flwyddyn yn ôl! Rwy'n croesi fy bysedd. Ivo.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Gwych.
  mae archebion ymlaen llaw ar ddarnau gwerthu 1.000, sydd ddim yn debyg yn ein basn Tsiec.
  Pan fydd ymgyrch y cyfryngau yn dechrau ar ôl 3.500, bydd silff gwag yn parhau.
  Felly peidiwch ag oedi!

Ad a Ateb