Metel - brawf bod estroniaid wedi ymweld â'r Ddaear?

611415x 17. 12. 2018 Darllenydd 1

Mae darn o alwminiwm dirgel yn cael ei ystyried yn dystiolaeth 250 000 oed y mae estroniaid wedi ymweld â'n Daear. Darganfuwyd hen fetel yn Gomiwnyddol Romania yn 1973, ond ni chafodd ei ryddhau ar y pryd. Ar ôl nifer o brofion, darganfuwyd bod y gwrthrych yn cael ei wneud o fetelau 12 ac alwminiwm 90 y cant. Yn ddiweddarach, cadarnhaodd y labordy yn Lausanne yn y Swistir y canlyniadau.

Mae'r darn mawr hwn yn cael ei ystyried yn ganfyddiad diddorol gan nad oedd dynol yn cynhyrchu alwminiwm metelaidd tan 200 o flynyddoedd yn ôl. Yn 1973, darganfuwyd tri gwrthrychau sy'n mesur 33 neu fetr 10 ar lannau Afon Mures. Nododd archeolegwyr ddau wrthrych fel ffosilau. Mae'r drydedd yn fetel ysgafn ac mae i fod i fod yn ddiwedd yr echel.

Deunydd nad yw'n dod o'r Ddaear?

Anfonwyd pob gwrthrych a ganfuwyd i Ddinas Cluj yn rhanbarth Transylvania o Rwmania. Nododd arbenigwyr yn gyflym ddau esgyrn mawr o famal mawr diflannedig a fu farw am 10 000 i 80 000 o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, cawsant eu syfrdanu i wybod bod y trydydd gwrthrych yn ddarn o fetel ysgafn, a oedd yn ymddangos i gael ei gynhyrchu. Y gwrthrych dan sylw yw xNUMX modfedd neu 7,8 centimetr o hyd, 20 modfedd neu 4,9 centimedr led a 12,5 modfedd neu 2,8 centimetrau trwchus. arbenigwyr Pryderon i'r casgliad y gallai darn o fetel yn cael ei wneud fel rhan o system fecanyddol gymhleth, mae wedi cutouts.

Mae Dirprwy Gyfarwyddwr Cymdeithas Uffolegwyr Rhufeinig, Georghe Cohal, yn credu bod cyfle gwych mai'r trydydd peth yw hen ddarn o UFO oherwydd ei bod yn cynnwys sylweddau na ellir eu cysylltu â'r Ddaear ar y Ddaear. Fodd bynnag, mae'r hanesydd lleol, Mihai Wittenberger, yn credu mai dim ond darn o awyren yr Ail Ryfel Byd yn y pwnc yw sgwrs Messerschmitt ME 262. Fodd bynnag, nid yw'r cynnig hwn yn egluro oed metel ysgafn. Ar hyn o bryd mae'r gwrthrych metel dirgel wedi'i arddangos mewn amgueddfa hanesyddol yn Cluj-Napoca gyda disgrifiad sy'n dweud bod "tarddiad yn dal i fod yn anhysbys".

Erthyglau tebyg

Sylwadau 6 ar "Metel - brawf bod estroniaid wedi ymweld â'r Ddaear?"

 • OKO OKO yn dweud:

  Dyna'n union yr ydym wedi bod yn delio ag ef yma. Mae'n dant cloddio :-)
  (cofiwch fy mod wedi atgoffa fy hun, fel arfer mae fy nghof yn drist :-))

  • Sueneé yn dweud:

   Os ydych chi'n golygu backhoe sydd â dyddiad cynhyrchu o leiaf 10000 BCE, byddaf yn sicr yn cytuno ei fod yn bosibl: D. Ond os hoffech nodi bod hwn yn ddarn gyfoes gyda'r dyddiad 1000 o'r presennol, byddaf yn eich cyfeirio at yr astudiaeth wyddonol a gyflwynir yn AA S12E02. Aeth y peth trwy brofion labordy a wiriodd nad oedd yn "ein" ni.

   • Standa Standa yn dweud:

    A yw'r fideo yn fwy cywir na'r erthygl?
    Efallai y byddai'n ddiddorol gwybod pryd a pha labordy a gyflawnodd y dadansoddiad (mae llawer yn labordy Lausanne), pa ddull a ddefnyddiwyd i ddadansoddi, a beth yw canlyniadau penodol y dadansoddiad hwnnw. Gorau gan gyfeirio at y protocol labordy y bu'n rhaid i'r labordy ei wneud pe bai'r dadansoddiad yn digwydd mewn gwirionedd.

   • Standa Standa yn dweud:

    Dau nodyn arall:
    1. Os canfuwyd bod yr esgyrn wrth gloddio, ni ddylai fod yn rhyfeddol o ganfod bod rhan a gollwyd o'r peiriant yn marw rhwng yr esgyrn.
    2. Ar y llaw arall, mae dannedd y cloddwr, a wnaed o alwminiwm, braidd yn rhyfedd. Ni allwch, wrth gwrs, yn eithrio gyrwyr cloddio creadigrwydd werin Rwmania sosialaidd (y fyddin, yr wyf hefyd yn brofiadol siafftiau mowntio, wedi'i wneud o banadl dolenni o), ond fel arall yn alwminiwm meddal ar gyfer dannedd mor amhriodol.
    Dyma'n union pam y mae gennyf ddiddordeb mewn canlyniad penodol y dadansoddiad neu'r dadansoddiad (yn ôl yr erthygl mae nifer wedi ei wneud).

   • OKO OKO yn dweud:

    Ceisiais ddod o hyd iddi nawr ac nid oedd yn gweithredu. Chi yw perchennog y safle, felly ceisiwch ailddatgan yr erthygl lle'r ydym wedi'i ddatrys (yn union wrth i chi adfywio eraill i anghofio amdanynt). Rwy'n cofio fy mod wedi gwneud llawer o ymdrech ar yr adeg honno ac yr oeddwn yn chwilio am eglurhad eithaf clir o'r dant alwminiwm. Gallaf fod yn gamgymeriad, mae fy nghof yn wirioneddol drist, "datrys" achosion "taflu" fel arfer bron yn syth. Ffoniwch yr erthygl hon lle rydyn ni wedi'i datrys ac fe welwn ni. Ie?
    Diolch yn fawr.
    O.

 • Standa Standa yn dweud:

  Efallai y byddai'n dda cofio, yn ein 50-mlynedd, canfuom ogof, lle mae artiffactau metelaidd ynghyd ag esgyrn miloedd i gannoedd o flynyddoedd.

  Dangosodd y dadansoddiad mai'r metel yw Cu gyda olion Ag Si Pb Hg Ni Ti Ti Mg AI Sn Mg - hynny yw, tua dwsin o fetelau fel yn Romania.
  Ar wyneb rhai artiffisial, hyd yn oed gwasgaredigwyd llew a symbolau Tsiec y cyfnod Poděbrady.

Ad a Ateb