Drops Stone (3.)

8484x 26. 04. 2017 Darllenydd 1

Disgiau cerrig dirgel eraill

Tsieina

Yn 2007, yn nhalaith Jiangxi, darganfuwyd disgiau cerrig rhyfedd yn y gwaith paratoi ar gyfer mwyngloddio glo, ychydig yn syfrdanu yn y ganolfan. Yn raddol, deg allan o'r wlad. Roedd y disgiau'n debyg iawn, tua thri metr o ddiamedr, gan bwyso o gwmpas 400 cilogram. Mae rhai archaeolegwyr wedi dyfalu y gellid eu defnyddio fel taflu cerrig mewn catapultau i amddiffyn aneddiadau. Mae eraill, i'r gwrthwyneb, yn gobeithio y bydd arysgrifau yn cael eu darganfod ar ôl eu pwrpas. Nid yw canlyniadau'r arolwg gan wyddonwyr Tsieineaidd yn hysbys eto.

Rwsia

Ar ddechrau 2015, darganfuwyd dau ddisg garreg yn rhanbarth Kemerov, ger y chwarel glo pwll Caracasian. Yn anffodus, cafodd un ohonynt ei niweidio trwy drin. Mae gan y ddisg gadw ddiamedr o fesurydd 1,2 ac mae'n pwyso'n fras 200 kg. Roedd y darganfyddiad ar ddyfnder o fetrau 40 a ddarganfuwyd yn flaenorol gan bentiau mamoth. Ond roeddent yn 25 metr o dan y ddaear, felly dylai disgiau fod yn llawer hŷn na gweddillion mamoth. Cadarnhaodd y canlyniadau ymchwil cyntaf eu bod o glai (craig clayeog solet).

Yn ôl Vadim Černobrova (Kosmopoisk) disgiau tebyg tan hynny a ddarganfuwyd yn Rwsia, ac eithrio Penrhyn Tajmyrského, mewn cymhariaeth, ond corrach Taymyr mewn gwirionedd, a Tsieina. Mae cyfatebiaeth bosibl gyda'r disgiau Aifft a elwir yn rhai amgueddfeydd hefyd yn cael eu harchwilio.

Ym mis Medi, cafodd Kosmopoisku allan o daith 2015 i ardal Volgograd, lle cawsant eu cloddio ar y grib Medvedic, sef un o'r parthau anomenaidd mwyaf enwog yn Rwsia. Darganfuwyd sawl dwsin o ddisgiau cerrig yn ystod cloddio, a dechreuodd y diamedr yn y metr 0,5 ac roedd gan y mwyaf fesuryddion 4. Trosglwyddwyd un o'r rhai llai, tua un metr mewn diamedr, i'r ymchwiliad. Ceisiodd Kosmopoisk ddarganfod oedran y disg, nid yw'r canlyniadau'n derfynol eto, mae daearegwyr yn clonio i leiafswm oed o filiwn o flynyddoedd.

Bydd Vadim Chernobrov yn mynd i ymchwilio p'un ai na all y disgiau gynnwys sgriptiau mewn unrhyw ffurf. Canfuwyd bod y twngsten yn twngsten, nad yw wedi'i gadarnhau eto yn achos canfyddiadau Tsieineaidd. Yn ôl chwedlau lleol, y disgiau yw rhodd y duwiau o'r nefoedd. Fel ar gyfer y Tseiniaidd, a darganfyddiadau Rwsia a ganfuwyd yn lleoedd lle maith yn ôl lledaenu praoceán (fel yn achos y sfferau cerrig, o leiaf ar y ffin Morafaidd-Slofac). Gallai canfyddiadau gyfeirio at faes diwylliannol cyffredin o Siberia a Tsieina yn yr hen amser. A allai fod yr un gwareiddiad unwaith?

Yr Aifft

Mae'r Amgueddfa Cairo yn un o'r ystafelloedd eithaf bychan agored disg 41 gyda turio canolog gyda diamedr o 6 15 i centimetr. Yn ogystal â dwy fetel, mae'r llall yn garreg ac yn gymharol gymesur. Mae ganddynt wahanol drwch o ganolfan (4 - 5 mm) yn gostwng i'r ymylon, un sydd â ffin uchel hyd yn oed yn unig milimetr 1. Amcangyfrifir eu hoedran yn 5 000 o flynyddoedd. Mae Egyptologists yn credu eu bod yn cael eu defnyddio fel saws cylchol. ddamcaniaeth arall, y tro hwn, fodd bynnag, "anwyddonol", yn ymdrin â'r posibilrwydd bod y wybodaeth ysgrifenedig arnynt - yn rhy atgoffa rhywun o'n drives DVD cyfredol ...

Mae'n debyg Sabu ddisg yn un o'r darganfyddiadau rhyfeddaf ac mae'n debyg iawn "lletchwith" artifact. Er nad yw yn addas yn uniongyrchol i mewn i gyfres o ddisgiau soniwyd eisoes, fodd bynnag, mae'n ddiddorol iawn. Fe'i ddarganfuwyd yn ystod cloddiadau yn Saqqara mastaba yn 1936 (Saesneg Eifftolegydd Walter Bryan Emery), lle cafodd ei gweld yn un o'r llongau clai. Rhoddwyd yr enw gan yr uwch swyddog Aifft, Sabu, a gladdwyd yn y bedd. Mae ei ddiamedr yn ymwneud 70 centimetrau, dyddiedig 3 000 BC Mae rhai gwyddonwyr yn dadlau bod disg sy'n bodloni dibenion defodol, mae eraill yn credu ei fod yn lampau olew sylfaen defodol. Egyptologists yn argyhoeddedig y gall fod olwyn fodel gan fod yr olwyn ei ddyfeisio yn yr Aifft o amgylch y flwyddyn 1 500 CC artifact ei adnabod hefyd fel hynafiaeth llafn gwthio cerrig.

Mecsico

Disg Obsidian yn yr Amgueddfa Anthropoleg a Hanes ym Mecsico, tua diamedr 10 mewn diamedr. Os yw disgiau Aifft yn atgoffa ein DVDau pell ychydig yn fwy, mae'r Mecsico yn edrych fel cofnod gramoffon sydd wedi'i ostwng. Ar yr wyneb nid oes anghydraddoldebau gweladwy, torrwyd y ddisg? Mae obsidian yn wydr folcanig sy'n anodd ac yn gymharol fyr, ac mae angen iddo ddefnyddio deunydd hyd yn oed yn anoddach i'w brosesu. Unwaith eto y cwestiwn o dechnoleg.

Yr Almaen

Mae disg Nebras yn adnabyddus disg efydd modfedd 32 gyda dyddiad 16. canrif CC, a ddarganfuwyd yn Saxony-Anhalt ger tref Nebra (ger Leipzig) yn 1999. Mae'n disgyn i gyfnod y diwylliant heb ei drin (cwestiwn pwy oedd yn byw yn yr ardal honno ar yr adeg honno), mae hefyd yn gostwng - mae'n fetel. Mae ei arwyneb wedi'i orchuddio â aur ac mae'r gorgyffwrdd yn dangos y sêr Sun, Moon, a 30. Yn ôl rhai damcaniaethau, dangosir y clwstwr seren Pleiades hefyd. Mae'n rhaid ei ystyried fel map y seren hynaf.

Micronesia

Rwy'n dal i ychwanegu at y diddordeb. Gelwir Ynys Yap yn archipelago Karolina hefyd yn Island Coins Coins. Maent o wahanol feintiau, o ychydig centimetrau hyd at gyfartaledd o tua metr 4, gan bwyso tunnell 5 yn fras. A oedd y colossi sawl tunnell mewn gwirionedd yn gwasanaethu fel arian?

Nid yw ymddangosiadau fel y disgiau sy'n cael eu cwmpasu gan anrhydedd anrheg Duw yn gymaint o fach. Yna ceir y disgiau nad ydynt yn eglur ar gyfer archeolegwyr, megis y disg Sabu, a llawer o rai eraill. Mae olwynion cerrig gyda thwll yn Karelia. Yn sicr, ni wnes i gael y we Saesneg, beth bynnag, mae'n ddigon i feddwl ... Pwy oedd yn rheoli'r dechnoleg a beth yr oedd am ei ddweud wrthym?

A yw pyramidau rhwydwaith yn cyfathrebu â'i gilydd? Felly yw'r system o beli cerrig? Oni all y disgiau cerrig mawr fod yn debyg ar yr un sail? Mae'r llun olaf yn dangos sut y gosodwyd disg yn y graig yn Volgograd, ac mae'r peli cerrig yn y chwarel yn Vyšné Megunky wedi'u lleoli yn debyg iawn ar ochr Slofacia'r ffin. A yw'r Ddaear yn wynebu'r systemau diogelwch a grëwyd gan wareiddiadau anhysbys? A beth oedden nhw eisiau ei gadw ar rai disgiau i ni? 1

Disgiau cerrig Dropa

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb