Kambo - triniaeth hudol o'r Amazon

16319x 02. 04. 2020 Darllenydd 1

Lle mae meddygaeth draddodiadol yn gwbl annigonol ac yn methu, gall eich corff arbed eich broga o'r Amazon.

Kambo - difodiad y broga o'r Amazon

Kambo yw'r enw ar gyfer diflannu'r broga Phyllomedusa bicolor, sy'n byw ar goed ym mforestydd glaw De America. Fe'i defnyddir gan lwythau Indiaidd cynhenid. Maent yn ei ddefnyddio i baratoi ar gyfer hela a hefyd meddyginiaeth yn erbyn brathiadau neidr, malaria, epidemigau a heintiau eraill. Yn ôl ymchwil, mae'r secretion broga'n cynnwys dwsinau o peptidau, rhai ohonynt yn bioactif. Mae ganddynt dylanwad cryf ar ysgarthiad gastrig a pharchaidd, coluddion a choluddion yn yr ystyr o'u glanhau. Maent yn ysgogi cortex adrenal a chwarren pituadurol, sy'n cyfrannu at well canfyddiad synhwyraidd a mwy o rym bywyd.

Effeithiau Kamba

Mae gan therapi Kamb effeithiau tymor byr a hirdymor. Mae effeithiau tymor byr yn cynnwys rhybudd, hwyliau da, ymwrthedd mewn blindernewyn a syched, gan gryfhau'r gallu i ganolbwyntio'n hawdd a dawelu'r meddwl, cryfhau'r system imiwnedd, ennill blinder a gosbyd a gwelliant cyffredinol ym maes iechyd.

ranahoja

Kambo a lefel ysbrydol

Mae Kambo yn elfen pur o dân. Mae'n gweithio nid yn unig ar y lefel ffisegol ond hefyd ar y lefel ysbrydol. Yn ôl yr Indiaid, Kambo yw'r cyntaf o holl ysbrydion y goedwig i gael eu trin â pharch. Froggy - ein doethineb naturiol ni yn dangos beth yw ein harferion gwael, yr hyn y dylem ei osgoi a beth ddylem ni ei wneud i ailsefydlu ein cydbwysedd naturiol - sut y dylem wella ansawdd ein bywydau yn gorfforol ac yn ysbrydol. Mae Kambo yn helpu ein trawsnewidiad, y newidiadau angenrheidiol, y byddwn wedyn yn dechrau eu gwneud heb lawer o ymdrech, yn naturiol.

Rhesymol

Nid yw'r ddefod rwyf wedi bod yn cerdded drwy'r ardd binc. Mae'n llythrennol (fel yr wyf yn hoffi dweud) cau a ailgychwyn yr organeb yn dilyn. Ar y llaw arall mae'n gwneud synnwyr, mae'n addysgiadol iawn ac mae'r dyn yn disgyn i waelod fy fodolaeth, ond mae'r rhan fwyaf dwys yn fwy na munud 10, a all barhau.

cymhwyso-kambo

Diddorol yw'r ddogfen amgaeëdig lle mae'r shaman yn dweud .. "Rwy'n gwella canser mewn diwrnodau 14 .. AIDS mewn tair wythnos ...! "

Os bydd unrhyw un yn dioddef o unrhyw salwch a meddygon yn ogystal â'u powdrau cemegol ydych chi jyst yn sâl a dim ond Kambo yw'r llwybr arall posibl ... .Maybe nad oedd ganddo unrhyw charlatan mewn cot wen y tu ôl i'r tîm cicio Powder Ltd Fferyllol lobs-powdwr ac nid ydynt yn gofyn am unrhyw beth :-) ni fyddwch byth yn chwilio neu angen mwyach. Y Frog o Amazonia yw'r meddyg naturiol gorau ar y Ddaear.

Diolchaf i'm slogan a Shamans Alessandra a Janine a gefnogodd i mi pan aeth y Kambo hudol trwy mi.

Viva Kambo!

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267495111-samani-odchazeji/

Sgwrs gyda Tony Shaman:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb