Ydyn nhw'n bobl o gwbl? (1.): Iarll Saint Germaine

251567x 05. 05. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Gwrthododd ein dysgu ni yn yr ysgol ein bod ni'n angheuol a bod galluoedd dynol yn gyfyngedig. Cadarnheir yr axiomau hyn gan deledu, radio a chyfryngau eraill. Dim eithriad. A beth os nad yw mor wir ag y mae'n ymddangos? Beth am The Count of Saint Germaine?

Yn y Weriniaeth Tsiec, oedran goroesi gyfartalog yw blynyddoedd 78. Mae'r uchaf yn Japan - 82,6 o flynyddoedd. Mae merched yn profi oedran uwch: 82, 87 years. Yr aelod benywaidd hynaf a ardystiwyd yn swyddogol oedd JL Calmen o Ffrainc - 122 o flynyddoedd. Cymerwyd y dyn hynaf gan J. Kimura o flynyddoedd 116 Japan. Cynifer o ddyddiadau sych. Beth os, fodd bynnag, mae unigolion â'r galluoedd a'r sgiliau na all marwolaeth arferol eu cyflawni yn ei fywyd ar gyfartaledd.

Ni wnaf i ddyfalu'n wyllt yma. Byddaf yn rhoi un arall i chi. Ar ôl darllen cannoedd a channoedd o lyfrau, mae miloedd o gylchgronau ar ôl přelouskání, ar ôl cyfarfod â phersonoliaethau smart nad oes ganddynt blinders, rwy'n siŵr y tu ôl i'r llenni i ni llechu byd yr ydym wedi ei ddysgu hyd yn hyn dim ond ychydig iawn. Yr wyf yn cyfrif ar y gudd-wybodaeth a chwilfrydedd o ddarllenwyr oedd, ar y sail y ffeithiau a gwybodaeth yn gwneud eu penderfyniadau eu hunain. Fi jyst eisiau helpu i ddileu o leiaf
ychydig o'r llen hud sy'n cwmpasu'r byd dirgel hwn.

O'r byd prif ffrwd, rydym yn dal i glywed nad yw ffenomenau a gweithgareddau Paranormal o'r enw hyn yn bodoli, ac mai dim ond ffabrigau a sgamiau ydyn nhw. Ond mae unigolion sy'n gwadu'r dogmasau hyn. Ac yn fy nghyfres newydd hoffwn sôn am rai achosion diddorol.

The Count of Saint Germaine

Beth mae enw Count of Saint Germain yn ei ddweud wrthych chi? Ydych chi wedi clywed amdano? Rwy'n credu bod hyd yn oed ddarllenwyr sydd wedi clywed mewn pytiau o leiaf o fywyd y person hwn, y llinellau canlynol yn darllen gyda sylw mawr.

Yr Iarll yw un o'r bobl sy'n rhagori ar eu hamgylchedd; Y tu hwnt i wybodaeth yr amser. Ac rwyf am ysgrifennu am y bobl dirgel hyn nad oeddent yn perthyn i'n planed hardd. Fel pe baent yn chwarae gydag athrawon a disgyblion gyda ni.

Dyma enwau'r athrawon ar hap: Leonardo Da Vinci, Nina Kulagina, Nikola Tesla, Rudier Bosco, Leonard Euler, Srinivasa Ramanujan, Nathan Coker, Daniel Dunglass Home, Marie, Julie Jahennyová Kuda Bux ac eraill.

Gadewch i ni edrych ar yr uchelwr hwn, sydd drwy'r canrifoedd ysgafn ac yn naturiol, fel dŵr yn y gwely yr afonydd, sydd ddiymdrech lapio clogfeini garw sefyll yn y ffordd. Fe'i gelwir ef yn alchemydd, bardd, artist, gwyddonydd, diplomydd, lliwgar ...

Mae'r cofnod cyntaf y polyglots (berffaith yn gwybod Ffrangeg, Saesneg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Rwsieg, Portiwgaleg, Arabeg, Twrceg, Perseg, Tsieinëeg, Hindi a hefyd trin llawer o ieithoedd wedi marw !!!) yn dod o'r 1740. Ymddangosodd gwisgo extravagantly uchelwr ifanc yn y llys Fienna. eithriadol naws y Iarll, nad oedd erioed wedi gweld yn bwyta yn y cwmni - "Nid yw fy bwyd yn addas i bobl â" mynd ag ef i'r llys Ffrengig. Paris hefyd wedi'i gadw
stori ddiddorol iawn. Mewn parti a gynhelir gan iarlles oed Gregoriovou roedd hefyd cyfnewid geiriau rhwng hi a'r dyn dirgel sydd bob amser yn edrych fel cadw yn ei bedwardegau, "Earl, i ddim nad ydych yn gweld mwyach yn Fenis? Pan oedd fy ngŵr hwyr yn llysgennad? Neu a oedd eich tad? "

"Na," atebodd yr Iarll. "Roeddwn i'n bleser gennyf gyfarfod â chi. Nid wyf wedi anghofio eich harddwch eto. "

Roedd y countess yn ddryslyd - roedd yn ferch ifanc, brydferth yna, ac edrychodd yr un peth ag yr oedd ef nawr! "Sut mae'n bosibl?" Gofynnodd.

"Madame, dydw i ddim yn ddyn ifanc bellach," oedd yr ateb ...

Cyfrif Saint Germaine a dirgelwch eraill

Dosbarthodd hanesion tebyg lawer. Wel, dywedwch, mai dim ond straeon yw'r rhain, ond beth am ei sgiliau eraill? Roedd yr Iarll hefyd yn gemwaith gwych, gweithiwr aur, ffatri porslen, tecstilau a wnaed, a chwaraeodd nifer o offerynnau cerdd. Peintiodd ac ysgrifennodd waith ocwlt y Drindod Fawr Sanctaidd (un o'r cyfraniadau mwyaf arwyddocaol i draddodiad mystical y Gorllewin).

Yr hyn sy'n dal i fod mewn cysylltiad â'r nodyn fonheddig i gorlethu sylw'r darllenydd? Honnodd ei fod wedi adnabod Pilat Merlod a'r deuddeg apostol. Roedd yn darogan y Chwyldro Ffrengig, proffwydo kronikářce d'Adhenarové ei bod yn cwrdd bum gwaith, sef yr hyn a ddigwyddodd. Gyda llaw, cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf yn 1820 ...

Y tro diwethaf i ni ei weld yn 1972 ar deledu Ffrengig. Hyd yn oed warlord mawr Napoleon Bonaparte gydag ef yn ceisio gwneud cyswllt. Yn 19. ganrif yr Ymerawdwr Napoleon III. sefydlu comisiwn oherwydd - hyd yn oed a fethodd yn ei genhadaeth yn ogystal â ymdrechion cynharach a diweddarach. Nid oedd dim ond marwol cyffredin, gan brofi ei wybodaeth feddygol. Byddai'r rhain yn cael eu defnyddio yn ein 21 goleuedig. Ganrif ...

Felly, nid yw'n i ni meidrolion yn bosibl ar gyfer y bywyd dynol ar gyfartaledd a chofleidio'r amrywiaeth eang iawn o ddisgyblaethau a gwybodaeth sydd yn aml ddim yn cyfateb i ei amser? Peidiwch â ydych yn hoffi gêm yr ydym yn unig pawns a dros "rhywun" sy'n ein tynnu ar y bwrdd?

Nid oes ganddo werth i ysgrifennu am yr anfarwol hon. Mae'n rhaid cyfaddef ein bod yn syrthio yn y tywyllwch. Ni allwn ond ddyfalu a chyfieithu. Mae gwirionedd yn cael ei guddio o dan y llygad o ddirgelwch heb ei adnabod, annisgwyl ac anhygoelladwy.

Mae Eenny Bydysawd Suenee yn argymell:

Rainer Holbe CHWECH CYFARFOD (https://eshop.suenee.cz/knihy/sesty-smysl/)

Rainer Holbe CHWETH EI GYFLAWNI

Ydyn nhw'n bobl o gwbl?

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 2 ar "Ydyn nhw'n bobl o gwbl? (1.): Iarll Saint Germaine"

  • jasom333 yn dweud:

    ac yn dal i fod yn rhywbeth os yw'r cyfan yn wir am hyn yma ,,, ysgrifennodd hyd yn oed dumas yn seiliedig ar ffaith y gwir, efallai mai dumas oedd y dyn hwn mewn gwirionedd, pwy a ŵyr, ond mae gen i fath o bwy oedd yn y gorffennol agos ,,, os ydych chi mae rhywbeth yn dweud caprfild ,,, roedd yn garodej gwych ,,, nid oedd am i'r awyren ddiflannu o flaen y camerâu a phethau eraill, felly dangosodd ei bwer i bawb yn y byd ,,,,,, ac yn y Beibl bydd ganddo bwer mawr i weithio gwyrthiau ,, a mawr pethau ,,, a bydd yn codi llawer ,, byddai'n gweddu iddo, ,, ond mae elitaidd y byd hwn o sataniaeth yn gwybod

  • jasom333 yn dweud:

    Gallwch hefyd ddarllen am y crempog hwn mewn llyfr gan Mwclis y Frenhines Alexander Dumas, dim ond yno maen nhw'n ei alw fel arall ,,,,

    roedd y tu ôl i ddienyddiad brenin Ffrainc, hynny yw, yn ystod y chwyldroadau,

Ad a Ateb