Rydym wedi ein cloi mewn efelychiad cyfrifiadur o estroniaid (1.

11327x 14. 09. 2018 Darllenydd 1

Un o'r cwestiynau a ddaeth i'r amlwg yn y drafodaeth yw - faint o wahaniaethau dimensiwn sydd ym mhob un o'r bydysawd? A ydym mewn efelychiad cyfrifiadur o estroniaid? Os ydym yn y Bydysawd gyda V mawr, mae yna nifer anghyfyngedig o brifysgolion yn Harvard. Mae gan bob un o'r fersiynau gofod hyn, lle mae ein bydysawd yn un, â ffiseg wahanol.

Yr ydym yn y bydysawd lle mae'r fector amser yn mynd i mewn i'r dyfodol. Yn nes atom gall fod bydysawd gofod-amser yn mynd i'r gorffennol. Yn ein bydysawd gallwn godi'r gwydr a'i daflu yn erbyn y wal ac mae'n torri. Yn y bydysawd, lle mae'r fector amser yn mynd i'r gorffennol, ni fyddwn byth yn ei ddinistrio.

Yn y bydysawd hwn yn dominyddu entropi ynni i sero, sef trais, rhyfel a marwolaeth. Pam ydym ni mewn bydysawd sy'n berffaith berffaith ar gyfer creu a chynnal bywyd os yw'n wynebu cymaint o drais ac entropi? A oes llinell amser sefydlog o alffa i omega yn y bydysawd hon, fel y dywedodd Albert Einstein? Pe bai hynny'n wir, ni allwn gael yr ewyllys am ddim oherwydd bod popeth sydd erioed wedi digwydd yn bodoli eisoes yn y bydysawd hon.

Rydym mewn efelychiad cyfrifiadur o estroniaid

Bellach mae gan y gwyddonwyr y cwestiwn: "Ydyn ni mewn efelychiad cyfrifiadur? Ac a allai fod rhywbeth yn bodoli pe na bai unrhyw ymwybyddiaeth ac enaid ymwybodol yn creu yr efelychiad hwn? "Efallai pe na bai unrhyw beth yn bodoli, ni fyddai'n bosibl creu yr efelychiad hwn.

Cyn yr archwilydd a werthwyd, trafodwyd y mater hwn yncysylltiad yn Amgueddfa Hanes Naturiol America yn Efrog Newydd yn 2016.

Yr oedd y safonwr yn astroffisegydd Neil deGrasse Tyson. O'r chwith i'r safonwr a'r astroffisegydd Neil deGrasse Tyson, cyfarwyddwr Planetariwm Hayden yn Efrog Newydd ac athronydd David Chalmers, Ffisegydd damcaniaethol Lisa Randall - Prifysgol Harvard, y ffisegydd damcaniaethol James Gates (supersymmetry a llinyn theori) - Prifysgol Maryland, cosmologist Max Tegmark - MIT ffisegydd damcaniaethol Zorch Davonli - MIT.

Mae gwyddonwyr yn ceisio penderfynu a ellir eu hailadrodd rheolau mathemategol sy'n llywodraethu ein bydysawd (ee. Planck cyson neu damcaniaeth gyffredinol am berthynoledd). Os gallwn ailadrodd yn y labordy, yna mae o leiaf yn bosibl i efelychu y bydysawd fel hyn.

Mae James Gates, athro ffiseg damcaniaethol, yn gofyn:

"Sut allwn ni ddweud os ydym ni'n byw y tu mewn i'r matrics? Ceisiwch ddatgelu cod mewn cyfreithiau corfforol. "

Ceisiwch ddatgelu cod mewn cyfreithiau corfforol

Pan edrychodd ar yr hafaliadau supersymmetric ar lefel quark, Cafodd Gates ei synnu i ddod o hyd i'r codau a ddefnyddir yn aml i ddileu camgymeriadau mewn traffig cyfrifiadurol mewn porwyr. Mae'r berthynas fathemategol yn y codau hyn yr un fath ag ar lefel quark. Gofynnodd yr Athro Gates a fyddai'r codau yn yr hafaliadau a astudiwyd gan y quarks a'r leptonau a'r supersymmetry hyd yn oed yn cael eu hymgorffori yn ein realiti gyfan.

"Os dyna'r achos, gallem gael rhywbeth i'w wneud â Matrics, lle mae popeth o brofiad dynol yn ganlyniad i realiti rhithwir."

John Archibald Wheeler (1911 2008-), ffisegydd damcaniaethol ym Mhrifysgol Princeton, cydweithio gyda thwll du le gwrthrychau ar ôl cwymp disgyrchol a feddyliodd am y syniad o bydysawd ffug.

Dim ond ychydig yn y tu mewn i ni

Fe'i mynegodd yn gyntaf yn 1990: "rydym yn delio ag ef o ychydig"(Mae gennym dim ond ychydig bach y tu mewn). Felly un o'r ffisegwyr cyntaf o'i gymharu â'r bydysawd i ddarnau mewn cyfrifiadur lle popeth o quarks i galaethau (a phobl) yw'r rhai a zeros y system wybodaeth. Egwyddor bit symbol y syniad bod mae pob peth o'r byd corfforol yn anniriaethol. Nid yw'r hyn yr ydym yn ei alw'n realiti yn codi tan brosesu olaf y dadansoddiad ie / ie, na / minws o ddyfais sy'n gwerthuso ymateb. Yn fyr, Daw popeth o wybodaeth / damcaniaethau ac mae'n rhan o'r bydysawd.

Dim ond ychydig yn y tu mewn i ni

Mewn cynhadledd gyfrifiadurol yn Los Angeles (1.6.2016) roedd Elon mwsg a holwyd ar ddamcaniaeth y bydysawd efelychiedig. Mae wedi cyfaddef y tebygolrwydd ein bod ni mewn un o'r biliynau o realiti sylfaenol. Mae'r siawns yr ydym yn y bydysawd efelychiedig yn uchel.

Yn ogystal, dyfynnodd Elon Musk:

"Cyn 40 cawsom ping pong gyda dau betryal a dot. Nawr mae gennym efelychiad ffotorealistaidd 3D gyda miliynau o bobl yn chwarae ar yr un pryd, ac yn gwella bob blwyddyn. Yn fuan, bydd gennym realiti rhithwir. Os ydych chi'n disgwyl lefel wella diderfyn, ni fydd gemau yn cael eu gwrthsefyll o realiti. "

Dyna pam mae Elon Musk ac eraill o Silicon Valley yn credu mai'r hyn yr ydym ni'n ei feddwl yw realiti yw mewn gwirionedd yn efelychiad cyfrifiaduron hyfryd uwch.

Beth yw'r prawf ein bod ni'n byw mewn efelychiad?

Mae'r cudd-wybodaeth artiffisial gyntaf yn dechrau adeiladu robotiaid gan ddefnyddio mapio'r ymennydd dynol. Mae dyfeisiau hyd yn oed i ganfod realiti rhithwir yn cael eu datblygu i gael pobl yn unrhyw le. Mae creadurwyr realiti rhithwir yn trin seros a nodau ac felly'n atgyfnerthu damcaniaethau bod ein bydysawd yn efelychiad cyfrifiadurol. A oes unrhyw reolau mathemategol sylfaenol, gan gynnwys 299 792 458 m / s?

Meddai gwyddonydd NASA Rich Terrell:

"Mae'r bydysawd hon yn ymddwyn yn fathemategol o'r subatom i'r macrocosm. Fe'i rhannir yn ddarnau o gronynnau isatomig, fel gêm fideo. Hyd yn oed y pethau yr ydym ni'n eu hystyried yn barhaus, fel ynni amser gofod, sydd â'r terfyn terfynol. Ac os dyna'r achos, yna mae ein bydysawd yn gydnaws ac yn gyfyngedig. "

Felly, os yw ein bydysawd yn efelychiad cyfrifiadurol, a greodd yr efelychiad?

Yn 2007, cwrddais yng nghynhadledd Phoenix Jerry a Kathy Wills. Arweiniodd y daith i'r lleoedd y galon natives Periw a Bolivia eu galw Arama Muru neu Puerta de Haya. Mae'n golygu mynediad i dir y duwiau a'r bywyd anfarwol.

Porth Muru Arama Mae hanner ffordd rhwng Have a Juli, i'r de-ddwyrain o Aymara. Mae trigolion gwreiddiol Periw a Bolivia yn addoli'r giât garreg hynafol dirgel ac yn dweud mai'r lle y crewyd bywyd y ddaear yn gyntaf. Nid oes gan y giât gorsedd, nid yw'n agor, ond mae'r cenhedloedd bob amser yn ei alw'n giât. Mae'n edrych fel drws gwych, ac mae'r geni yn dweud bod y fynedfa hon yn arwain at ddimensiwn arall.

Mae llawer o Beriwiaid a Boliviaid yn ofni bod hyd yn oed ger y giât. Mae trigolion lleol yn honni bod rhai pobl wedi dod i'r amlwg o'r graig ac wedi diflannu eto yn nes ymlaen yn y drws. Mae rhai hyd yn oed yn dweud eu bod yn gweld dynion rhyfedd iawn iawn gyda bwledi golau disglair. Ar ôl archwilio'r amgylchyn, diflannant yn ôl i mewn i'r fynedfa graig solet.

Mae Jerry Wills yn diflannu yng ngolau disglair y giât

Un o'r dynion uchel sydd mae Porth Muru Arama wedi diflannu yn Jerwsalem, Jerry Wills. Ymwelodd Jerry a'i wraig Kathy fel rhai newydd eu hunain i'r graig (11.11.1998). Safodd Jerry wrth y drws am un ar ddeg o'r gloch yn y nos, gan geisio deall ei fywyd rhyfedd a'r lle rhyfedd a ddenodd ef i Peru. Ganwyd Jerry fel amddifad yn 1953 mewn hen ffermdy yn Kentucky, ond fe'i cafodd ei achub bron gan wpl o ffermdy cyfagos ac fe'i tyfwyd ar fferm.

Mewn blynyddoedd deuddeg a hanner o 1965, cyfansoddodd Jerry bren yn yr haul wrth i ddisg arian ymddangos dros y pinwydd. Goleuadau mawr, palau yn troi o amgylch yr UFO hedfan. Yna aeth yn ôl yn dawel. Yn dal i fod, roedd copa'r coed pinwydd yn llifo fel gwynt cryf. Golygai hyn fod y ddisg yn rhyddhau rhywfaint o egni neu'r cae a achosodd y symudiad. Clywodd Jerry yn telepathaidd gan yr un oedd yn y grefft arian y byddai'r ymwelwyr anweledig yn dychwelyd yn y dyfodol i gwrdd â Jerry eto. Flwyddyn yn ddiweddarach, Ym mis Gorffennaf, roedd 1966 yn Jerry yn wyneb estron estyll, lliw lasen, o'r enw Zo.

Delwedd yn debyg iawn i'r union ymddangosiad

Mae hwn yn drawsgrifiad o'r cyfweliad:

Rydym wedi ein cloi mewn efelychiad cyfrifiadur o estroniaid

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb