Gwelodd John Lennon UFO!

5377x 05. 12. 2018 Darllenydd 1

Ychydig ddegawdau yn ôl, gwelodd John Lennon, aelod o'r grŵp Beatles, y balconi UFO. Fe ddigwyddodd ar adeg pan oedd yn anadlu awyr iach ynghyd â Maya Pang. Roedd yr UFO yn hedfan i'r dwyrain ar draws Afon Efrog Newydd.

John Lennon a'r UFO

Dywedodd artist cerddorol bod y corff yn symud i'r chwith, yna i lawr tuag at yr afon ac yna hedfan i ffwrdd. Roedd gan y gwrthrych hedfan siâp cromen. Roedd yr arlunydd yn siŵr nad oedd yn hofrennydd.

Cafodd y digwyddiad hwn ddylanwad mawr ar fywyd John Lennon. Yn ei albwm yn ddiweddarach, Wal a Bridges, cyfeiriodd at y digwyddiad hwn. Ar yr un pryd, adroddodd pobl eraill 7 brofiad tebyg i Heddlu Efrog Newydd.

John Lennon oedd un o'r personoliaethau a gafodd yr anrhydedd gweler y UFO.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb