A yw ejaculation benywaidd yn fudge?

244760x 27. 07. 2018 Darllenydd 1

Ychydig iawn o bobl yn gwybod bod y gwrthwyneb yn wir. Bod pob menyw sydd â'r gallu i alldaflu mewn gwirionedd, yn profi y pleser o orgasm pelfis a orgasm G-fan a'r lle, mae hyn fy erthygl, bydd angen i chi daflu goleuni ar y cyd-destun ehangach o ejaculation benywaidd, ei sail damcaniaethol.

camau cadarn Bellach, awgrymiadau a driciau, beth yn union ydych chi'n ei gael gan yr erthygl hon gymaint ag y bo modd. Enghreifftiau pellach o fy mhrofiad fy hun personol ac yn y pen draw syniad, fy nymuniadau ac awydd personol i wneud pob menyw yn ein gwlad gwella, profiadol y rhan fwyaf o'ch potensial benywaidd a rhywiol, gan ganiatáu rhain wybodaeth hanfodol i bob menyw yn profi yn llawn hyfrydwch fy deffroad hun rhywioldeb.

Gan mai dim ond menyw hapus a chyflawn all fod yn fam da, yn gariad, yn ofalwr, ac yn rhoi ei boddhad ei hun. Ac felly gall y tu mewn i'n gwlad newid a gwella'n hinsawdd yn araf - trwy fenyw hapus ac ymwybodol.

Gall pob menyw gynhyrfu

Gall pob menyw gynhyrfu. Mae nifer o wyddonwyr cyfredol, gan gynnwys y meddyg Slofacia mwyaf amlwg a'r Athro Prof. MUDr. Milana Zaviačiče Csc. ym Mhrifysgol Comenius yn Bratislava, fe'i dangoswyd gan ddulliau gwyddonol bod prostad neu bwynt benywaidd G. Cynhaliodd yr hongian ymchwil wyddonol dros 20 o flynyddoedd a phrofodd fod gan bob merch brostad benywaidd, pwynt G a gallant gael ei ryddhau yn ogystal â dyn. Profodd bod y prostad benywaidd hefyd yr un swyddogaeth â dyn, felly nid yn unig yn cynhyrchu hylif ond hefyd hormonau.

Heuréka, yr hyn yr oedd ein hynafiaid yn gwybod miloedd o flynyddoedd yn ôl, Cafodd 1999 ei brosesu'n wyddonol yn XNUMX. Sut oedd hi gyda'n hynafiaid? Roedd pob diwylliant arwyddocaol yn adnabod ac yn cyfaddef bod ejaculation menywod yn sanctaidd, nid yn unig fel ffynhonnell pleser ecstatig, pleser rhywiol, a thros orgasms. Ond hefyd yr iechyd cadarn, y digonedd, y gallu i adael i bethau lifo. Yn aml, mae ejaculation benywaidd wedi bod yn gysylltiedig ag ymddangosiad bywyd. Ac yn anad dim fel adnodd naturiol i bob merch fynd i ymwybyddiaeth uwch, gorgynedd.

Byddaf yn eich cyflwyno i nifer o ddiwylliannau pwysig, y bu menywod yn credu bod ejaculatory yn sanctaidd ac yn hanfodol i fywyd pob menyw. Mae'r wybodaeth hon yn seiliedig ar waith yr Athro Josephine Sevel, a arweiniodd yr ymchwil a noddwyd gan Brifysgol Harvard ar gyfer 7 o flynyddoedd ar Rhywioldeb Sachegig Cymreig, ac yn 1987 ryddhawyd Eve Secret.

Duwiaid Nectar Amrita, Trydydd Dwr, Harikata, Nymphea a Thatouschka India, Taoism, Japan a Ancient Greece

Mae Amrita yn air sansgritig sy'n dynodi dw r bendithedig neu wyriad gwraig. Mae Tantra yn cyfaddef amrit merched fel sanctaidd. Mae llawer o Tanter (testunau sanctaidd) yn argymell yfed yn uniongyrchol o wefusau Ione. Roedd yn hollbwysig i fenyw gyffroi ei hun yn gyntaf i fod allan cyn iddi gael rhywogaeth. Ar y cerfluniau o'r temlau Tantric yn Karnataka, gallwch weld cerflun y Duwies yn aml wrth iddo e-bostio. Mae'r Taoists yn dynodi ejaculation benywaidd ar gyfer y Trydydd Dŵr.

Nawr mae'r arddangosfa celf erotig Shung-Japanese o 16 Century yn cael ei chynnal yn yr Amgueddfa Brydeinig. Ar lwybrau coed, mae dyn yn aml yn cael ei ddarlunio fel casglu ejaculation merched cysegredig mewn cwch o'r enw harikata, cwpan ejaculate. Mae'r ejaculation merched sy'n proffesu'n gryf yn Siapan mor sanctaidd ac yn iach iawn i ddynion. Roedd hi'n rhan reolaidd o'u diwylliant erotig. Mae Nymphea, dwr y Duwies, yn enwad Groeg hynafol ar gyfer ejaculation menywod, ac mae Dr. Galén, y meddyg Groeg hynafol pwysicaf, yn ysgrifennu bod nymphea yn ffynhonnell pleser anhygoel i fenyw.

Mae Thatouschka yn dal i fod yn draddodiad semaig rhywiol sy'n byw

Mae Thatouschka yn dal i fod yn draddodiad seisnig rhywiol sy'n byw o bobl frodorol yn America ac mae'n disgrifio ejaculation menywod fel llanw Venus. Nid yw Polynesiaid yn caniatáu cyfathrach rywiol cyn cyffro menyw ac esmwythiad fel chwistrellu ar y wal. Pam y gwnaeth holl wledydd a chrefyddau'r byd wybod am ejaculation menywod, ac mae ein gwareiddiad yn y Gorllewin yn ei ystyried fel coll, tabŵ, nad oedd yn bodoli? Mae'r ateb yn syml. Mae nifer o ganrifoedd o wrthdaro crefyddol Cristnogol cryf o fenyw, rhywioldeb rhywiol a rhywioldeb fel y cyfryw yn dinistrio ymwybyddiaeth o sanctaiddrwydd a bodolaeth ejaculation menywod.

Pleser, gwaharddwyd a chafodd ei erlidio'n dwfn ar ôl canrifoedd lawer o Gristnogaeth fodern, ac felly mae gan ferched heddiw broblem gyda'u rhywioldeb. Yn dal i gyd, mae pob merch yn credu y dylai fod yn weddus, yn unionsyth, yn sicr heb fod yn gwbl agored i'w photensial rhywiol. Dyma weddill yr erlyniad rhywiol Cristnogol, ond hefyd yn oes Fictoraidd.

Diwedd hanes Roedd y ffenestr hon am ddangos i chi fod ein hynafiaid mewn ejaculation benywaidd da a dim ond yr wybodaeth honno a gollwyd gennym. Felly mae'n bryd dod o hyd iddo yn ôl. Yn ffodus, mae ein hamser yn agored i unrhyw archwiliad a phrofiad newydd.

Sut ydw i'n gweld fy mhwynt G fy hun? Cyfarwyddiadau ymarferol

Gall pob menyw gynhyrfu. Mae gan bob menyw bwynt G. Mae pwynt G yn ffynhonnell orgasm pelvig dwfn, a hefyd lle mae ejaculation yn digwydd. Mewn gwirionedd nid yw'r pwynt G yn bwynt, ond yn gorff, felly fe allaf ei alw'n organ G. Yn union fel pawb mae trwyn neu lygaid, mae gan bawb organ G. Mae'r organ yn ymwneud â maint wy bach. Mae'n cynnwys chwarennau 48 sy'n cynhyrchu ejaculate benywaidd.

Mae'r organ yn cychwyn ar safle'r hiatus wrinol, y twll glanhau lacy. Mae'r organ yn amgylchynu'r urethra. Gallwch chi hyd yn oed weld yr organ. Pan fyddwch chi'n cymryd drych ac yn edrych ar eich golwg. Yn gyntaf, darganfyddwch y twll bach y byddwch chi'n sgrechio ohoni. Fe'i lleolir rhwng y clit a'r fagina. Yna gwthio y cyhyrau pelfig tuag allan, a phan wir yn gwthio allan, byddwch yn gweld strwythur wrinkled rhyfedd, yn y waliau dechrau eich fagina, a'r gwead anwastad, mae'n eich fan a'r lle G, G corff!

Sut all organ organ G deimlo? Sut i ddod o hyd iddo a'i deffro?

organ rhywiol G yw'r brif ganolfan ar gyfer y ferch emosiynol. A all deffro eich holl emosiynau sy'n gysylltiedig â rhywioldeb. Fel y clitoris yn hytrach yn eich arwain at y ecstasi sy'n saethu allan a phwynt G - G orgasm eich cysylltu ag emosiynau dwfn rhywiol a menywod. G corff hefyd yn cael ei gyflenwi yn un o'r rhai mwyaf nerfau yn y corff, ac mae hyn yn y nerf fagws - sy'n effeithio ar ein system llystyfol gyfan. Dyna pam y orgasm o G-fan a'r lle mor ddwfn gallwch deimlo y dirgryniad a gwres drwy'r corff, o'r bysedd traed i awgrymiadau o wallt. Diolch i orgasm o G-fan a'r lle deffro eich holl organau mewnol - 'i' jyst rhoi gweithgareddau - nažhavením nerf fagws - nerf fagws.

Sut i ddod o hyd i G?

Gorweddwch ar eich cefn. Cymerwch ddrych, edrychwch ar eich yoni. Gwthiwch y cyhyrau llawr pelvig allan a gweld y strwythur crenad, sef y pwynt G. Mae pwynt G ar wal y fagina, sy'n agosach at yr abdomen.

Yna gorwedd ar eich cefn. Plygu'r wrin ac yn frwsio'ch bys o'i gwmpas yn ofalus. Mae hyn yn arwain at bwynt G. Yna rhowch eich bys yn y fagina. Fe welwch chi fryn ychydig y tu ôl i'r fynedfa. Dyma'r organ G. Mae maint wy bach. Gallwch ei dipio â'ch bys. Teimlo'ch teimladau. Ar ddiwedd y G-organ yw'r gynffon G-hyn sy'n cael ei alw'n sensitif iawn. Mae dwy sianel o'r fath ar yr ochrau, sydd hefyd yn sensitif iawn.

Sut i ysgogi G?

Mae'n hollbwysig deall, yn bennaf dim dirgryniadau! Mae'n organ. Os ydych chi'n dirgrynu, ni allwch chi dyfu'n ddyfnach. Bydd hi'n ddiolchgar am dylino araf, dwfn ac ysgafn sy'n para am o leiaf 30 munud. Dim rhwystrau treisgar, cryf. Dim byd tebyg. Dyna'r gyfrinach o ddeffro hi i fyny. Dim ond adwaith cyflym y gallwch chi ddeffro, efallai ychydig yn gyffrous, ond dim orgasm pelvig dwfn. Yn araf, yn ysgafn, yn ysgafn, fe allwch chi weiddi'n ysgafn weithiau. Gweithredwch bob rhan, pen, corff, ochr, a chynffon. Mae cofnodion 30 yn isafswm.

Teimlwch eich teimladau, peidiwch â cheisio orgasm, peidiwch â meddwl am y peth hyd yn oed. I'r gwrthwyneb, canfyddwch bob un o'ch teimladau, boed yn gorfforol neu'n emosiynol. Anadlwch lawer yn eich calon, eich corff cyfan. Ond unwaith eto, dwi'n ailadrodd, yn hytrach yn anadl, anadl beiddig ddwfn. Ymarfer cyntaf eich hun nes bod gennych aeddfedrwydd emosiynol llawn eich pwynt G.

Pwynt tylino rheolaidd G

Gyda'r massages hyn, yn raddol eich fan a'r lle G yn aeddfed, fel pe adael i eirin gwlanog aeddfedu, eirin gwlanog anaeddfed caled yn dod yn eirin gwlanog juicy, poeth. Gall hyn weithiau'n gofyn diwrnodau 21 tylino rheolaidd pan fyddwch ysgogi i orgasm, dim ond syml, hanner awr pwynt tylino G meddal a dymunol. Yn wir bob dydd. Pryd bynnag y byddwch yn ddiamynedd ac yn youll 'angen at rhuthro i orgasm, felly yn gwneud hynny.

A nawr, beth am ejaculation menywod yn ymarferol?

Gallwch chi brofi rhychwanegiad heb orgasm neu hebddi.

Dysgwch i ryddhau gyntaf heb orgasm. Mae'n bwysig deall beth sy'n digwydd o'r tu mewn. Dim ond yn ddiweddarach gwahoddwch eich partner. Dechreuwch fel arfer i ysgogi araf (dim symudiadau yn gyflym iawn!) Pwynt G. Gadewch i chi'ch hun lawer o amser. Gallwch ychwanegu ysgogiad clitter o bryd i'w gilydd, ond dim ond i gael ychydig gyffrous, ond nid gormod, oherwydd bod orgasm clitoral yn hollol wahanol ac nid yw'n arwain at ejaculation. Gallwch ddechrau teimlo fel chi am fynd i'r ystafell ymolchi. Mae llawer o ferched yn ofni gwlychu. Neu, rydych chi eisoes yn gwybod y teimlad hwnnw, fel petaech chi'n ceisio pissio. Do, fe'i gelwir yn negeswyr ejaculation. Felly, yn gyntaf, peidiwch â phoeni y byddech chi'n ei glywed.

Dyna y rhwystr meddyliol mwyaf. Bydd person yn teimlo bod teimlad ac yn atal y ynni cynyddol, dim ond rhoi'r gorau iddo. Ond ar hyn o bryd yn methu. Felly pan fyddwch yn teimlo'n llawn, boddhaol teimlad yn y pelfis, efallai y byddwch yn teimlo bod eich fan a'r lle G yn llawn, llawn sudd. Felly ymlaen ychydig ysgogiad yn fwy dwys, ond unwaith eto, yn ofalus i beidio â symbyliad cyflym garw, hyd yn oed os cawsoch eich tynnu i symudiadau o'r fath. I'r gwrthwyneb, mae'r yn ddyfnach ac yn fwy araf, yn ofalus. Yna, pan fyddwch yn teimlo, os ydych am hynod pee, neu os ydych yn teimlo bod gen i rhywbeth mawr yn digwydd, tynnwch y bronnau o Yoni allan ac yn gwthio cyhyrau pelfig tuag allan. Fel os ydych eisiau gwthio'r plentyn fod ar cyhyrau pelfig porodu- allan.

Fígle a driciau

Ac fe fyddwch chi'n rhy uchel! Os na, ysgogwch eto, ac yna gwthio eto! Gallwch ddefnyddio mwy o ffigurau a thriciau: gwnewch eich bysedd yn edrych fel rac a gwthio nid yn unig ar y pwynt G ond hefyd i fyny at y stumog. Ysgogwch y darn cyfan, o'r pwynt G cynffon i'w ben. Defnyddiwch yr ysgogiad o gwmpas pen y G-fan, yr ardal o gwmpas y twll clirio. Y peth pwysicaf yw gadael iddo fynd. Rhyddhau'r cyhyrau. Am ddim eich meddwl.

Mae ejaculation menywod hefyd yn golygu gadael i bethau fynd, peidio â'u cadw tu mewn. Gall eich glanhau. Glanhewch popeth rydych chi'n ei wisgo. Gallwch hefyd ddefnyddio safleoedd addas eraill na'r safle gorwedd. Er enghraifft, mae'r sefyllfa yn waedlyd, gyda'r pen yn mynd i lawr, neu'r corff yn pwyso yn erbyn y soffa.

Canolfan emosiynol rhywioldeb benywaidd - dyna G pwynt

Yn bersonol, mae gen i brofiad helaeth wrth gysylltu pob emosiwn rhywiol i bwynt G. Nid yn unig canolfan orgasmig yw'r pwynt G ond yn anad dim canolfan emosiynol. Rwy'n addysgu Amseroedd Intimate Tantric unwaith y flwyddyn, bob amser mewn grŵp uwch o ferched, ar gyfer diwrnodau 20. (pedwar cyfarfod pum diwrnod mewn blwyddyn). grŵp caeedig o ferched i gyd trwy'r hyfforddiant systematig, ac nid yw yn gymaint i ddeall a dysgu anatomi tylino Tantric, gall pawb ei drin am ddiwrnod yn unig. Ond i gysylltu, gwella popeth sy'n cysylltu â rhywioldeb. Efallai y bydd y rhain yn anafiadau o berthnasoedd blaenorol, rhywioldeb caeedig, anallu i brofi'r orgasm o gwbl, gall y rhain fod yn nifer fawr o drapeisio.

Gall hyn i gyd gael ei wella. Yn fy grwpiau, rwyf bob amser yn cyfarfod â merched sydd wedi dioddef trais neu gam-drin, yn aml yn ystod plentyndod ond yn ddiweddarach yn fy mywyd. Ni fyddech yn credu sut mae'n bwnc aml. Dim ond diolch i'r amser y mae menywod yn gwneud eu gwaith cartref ar ffurf amrywiaeth o massages arbennig fel rhan o'r hyfforddiant fel bod y profiadau negyddol bob amser yn cael eu hintegreiddio'n llawn fel y gellir eu diddymu. Mae'r pwnc yn llawer mwy, cau emosiynol, perthynas ddrwg â'r fam, llinell wanod wedi'i wanhau a'i atal.

Triniaeth ond yn y pen draw yn arwain at iachau a deffroad rhywioldeb tu mewn, diolch i'r amser y mae gennym grŵp a ddiogelir. Agor bonws ysgol hon, hyd at gyrsiau graddedig uwch Mohendžodáro i sicrhau ansawdd a dyfnder y broses. Ond gwn fod iachau yn bosibl, mae'n bwysig iawn ei fod yn nid yn unig am anatomeg neu ddim ond am y peth, cynyddu eich orgasm a rhywioldeb. Mae hyn yn unig yw ffansi (ond pwysig) dim ond yn ategu i wella straen a thrawma yn y pelfis. Gall pob merch fod yn multiorgasmic, boed yn fy mywyd profi unrhyw beth.

Mapio pwyntiau Emosiynol G

Os ydych chi eisiau mapio'ch pwynt G yn emosiynol, rhowch eich tylino G yn eich bywyd 21 bob dydd, bob dydd ar gyfer 30 munud. Edrychwch ar bopeth a ddarganfyddwch. Ysgrifennu, paentio, myfyrio, ymgynghori â'ch ffrindiau ac ymgynghorwyr. Bydd mapio 21-dydd yn eich helpu i ddychymyg y pwynt G o gysgu emosiynol. Peidiwch â chanolbwyntio ar y canlyniad, ond ar y tylino ei hun, peidiwch â disgwyl unrhyw beth, bydd popeth pwysig yn dod yn ei ben ei hun yn y pen draw. Yn enwedig dim nod.

Ejaculation gydag orgasm

Nawr fe allwch chi roi ejaculation i'ch cariad. Rwy'n argymell cyfuno gyda'r cyffro clitoral a deifio, gan gynnwys orgasm dwfn drwy'r ceg y groth.

Pryderon

Ydych chi eisoes yn gwybod ejaculation, mae gennych ofn ohono, a ydych chi'n ofni na fydd eich partner yn gadael iddi hi neu wely wlyb? Ydy, gall ejaculate menyw fod yn llawer. Hyd at hanner litr o hylif sy'n diflannu o Yoni. Fel arfer, mae'n llawer llai. Dim ond y hylif y gall y fenyw deimlo. Felly mae'r ejaculate wirioneddol yn colli allan o'r urethra allan, ond nid yw'n wrin, mae wedi cael ei brofi sawl gwaith.

Yn ystod cyffro, mae'r bledren yn cau ac ni ellir ei dynnu o gwbl. Mae hyn yn bwysig i chi ddeall a pheidio â phoeni am ymlacio. Y pwynt yw nad oes gan ein diwylliant unrhyw gyswllt o gwbl gyda'r pwnc hwn. Mae llawer o fenywod yn cael eu heithrio, mae llawer o fenywod yn cael eu derbyn a'u hoffi (maen nhw'n mwynhau nid yn unig eu libido ond hefyd ego). Mae llawer o ferched yn cwyno nad oes gan y partner ddealltwriaeth, i'r gwrthwyneb.

Mynd ag ef oherwydd bod lluniadau Shunga, celf erotic Siapan o 16. ganrif i ddod o hyd i'r llun, pan fydd dyn Siapaneaidd eich bodd ac yn angerddol yn cipio dwr sanctaidd benywaidd i mewn i'r gwpan nes ei fod yn llenwi'r cyfan. Neu pan fydd cwpl ifanc yn eistedd dros cafnau mawr llenwi alldaflu ffigurol benywaidd, ac yn edrych i mewn i'w waed ar ei gariad at ei gysylltiadau. Neu Engrafiad hysbys pan fydd y ferch cribau ei gwallt sarnu dros ei ejaculation ei hun ac myfyrio ar eich gwraig mewnol.

Fe wnes i fwynhau'r pwnc gyda myfyriwr tantric, Dušan Jurčík, sy'n rhedeg ei salon tantric enwog ei hun Tantra Sofia yn Prague. Cadarnhaodd mai dim ond un rhan o bump o ferched yn ystod y tylino tantric oedd yn profi lleithder. Ond mae gan lawer broblem gyda'u partner nad yw'n ei dderbyn. Weithiau, gall ejaculation fod mor gryf, ac mae'r ymestyn pelvig mor gryf ei fod yn llythrennol yn chwythu'r pidyn ac mae'r dyn yn teimlo bron yn cael ei gwthio.

Orgasm

Llongyfarchiadau, rydych chi'n gwybod ejaculation. Rhowch hi i mewn i'ch cariad. Mae Orgasm yn troellog. Mae nifer o orgasms, clitoral, dros G, orgasm vaginal dwfn y ceg y groth. Mae pawb yn wahanol iawn. Oherwydd bod pawb yn cael eu hachosi a'u dylanwadu gan nerfau eraill. Ac maent yn ymddwyn yn egnïol yn wahanol. Byddai hynny'n sicr yn erthygl hir arall.

Yn fyr. Mae'r clitoris yr un fath ag y pidyn. Pwynt G yr un fath ag y brostad. orgasm Deep trwy geg y groth yn cael ei achosi gan organau mewnol. Er treiddiad dwfn y pidyn gan ei fod yn ysgogi ceg y groth a'r pwynt yn union cyn ceg y groth. Bydd hyn yn ysgogi pecynnu (ffasgia) o'r holl organau mewnol, yr holl awdurdodau dan sylw. Nid yw'n gwestiwn o nerf (nerf fagws) fel y pwynt G. Ond fel arall mae rheol: yn gyntaf, mae'n dda klitoridálního gyflawni orgasm ar ôl orgasm trwy G fan a'r lle, a orgasm pelfis yn olaf dwfn. Ac yna, wrth gwrs, gallwch gyfuno.

Mae llawer o ddynion yn ei wneud, i'r gwrthwyneb, maent yn syml yn treiddio i mewn i fenyw ac yn treiddio'n ddwfn. Ond mae hynny'n gamgymeriad oherwydd ei fod yn rhy gynnar. Ni ddechreuodd y hanfod benywaidd eto. Cofiwch y Polynesiaid, fel yr ysgrifennais ar ddechrau'r erthygl. Maent hyd yn oed yn caniatáu iddynt fynd i mewn i'r fenyw nes eu ejaculation cyntaf.

Swyddi partner ar gyfer ejaculation menywod

Mae yna ychydig o driciau i fod yn agosach. Mae'n ffaith bod dynion yn aml yn treiddio'n ddwfn yn syth drwy'r pidyn i mewn i'r fagina. Ond cofiwch hyn eisoes yn testunau hynafol Tseiniaidd ac yn ei Tao o ddynion cynghori Rhyw bob amser yn dechrau gyda naw cilfachau bas ac yna trwy un dwfn. mewnbynnau Deep i awgrymu llawer hwyrach, yn y nos canol angerddol, a dim ond pan fydd menyw yn cyrraedd ei dair dyfroedd, neu ejaculation, yna nid yw ond yn barod ar gyfer orgasm wain dwfn. Yn achos mewnbynnau bas ysgogi glans yn bwynt G uniongyrchol. Ar y pwnc hwn, fodd bynnag, roedd bellach yn addas ar gyfer ymhellach, erthygl yn fwy helaeth.

Crynodeb erbyn diwedd

eLyfr: Ejaculation Merched Dwr Sacredaidd a G Point

eLyfr: Ejaculation Merched Dwr Sacredaidd a G Point

Rydym wedi dangos y gall pob menyw brofi orgasms lluosog a ejaculation menywod. Yr ydym wedi dweud mai canolfan emosiynol rywiol yw hon, sef calon cynhesiol rhywioldeb. Roedd y rhan fwyaf o'r hen wledydd yn gwybod nid yn unig ejaculation fel rhan arferol o fywyd, ond yn anad dim, cyffesodd am ei throsgrychedd, am iechyd llawn a hapusrwydd menywod.

Nad yw ein diwylliant â'r mater hwn mewn cysylltiad oherwydd y dylanwad cryf o ataliad rhywiol ac erledigaeth Cristnogaeth Benywdod modern a'r egwyddor fenywaidd am nifer o ganrifoedd maith. Mae gwyddonwyr cyfoes wedi cadarnhau nad oes modd bodolaeth g-orgasm a ejaculation menywod. Rydyn ni nawr yn gwybod y gallwn ddysgu rhychwantu y gallwn brofi ejaculation yn ystod ac heb orgasm.

Weithiau mae'r wybodaeth syml hon yn ddigon i lawer o ferched ddeall eu rhywioldeb yn well a gall y canlyniad fod yn gyflym. Dyna fy dymuniad dwfn. Felly bod pob menyw yn ein Gweriniaeth fach brydferth wedi darganfod ei botensial rhywiol, ac mor araf, o'r tu mewn, o foddhad mewnol, y gallai newid mawr yr Egwyddor Menyw ddigwydd. Yn fyr, i fod yn hapus, hyd yn oed ein plant yr ydym yn eu haddysgu.

Enghraifft o eLyfr Dŵr cysegredig o ejaculation benywaidd a G-pwynt. Gallwch chi lawrlwytho'r eLyfr gyfan ar y we Mohenžodaro.

Awdur testun MUDr. Monika Sičová yw sylfaenydd Ysgol Mohendžodár, yoga tantric i fenywod.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "A yw ejaculation benywaidd yn fudge?"

Ad a Ateb