Jaroslav Dušek: Yr ydym ni fel gwiwerod yn y drwm

3645x 28. 08. 2018 Darllenydd 1

Jaroslav Dušek: Mae pob person yn greadur naturiol. Nid dim ond fi (cerdded yn droed-droed). Mae pawb yma yn eistedd yma yn noeth ac yn droed-droed. Dyna'r peth. Byddwn yn dysgu i gwmpasu a chael cywilydd o hanfod dwyfol ein bod ni. Dyma sut yr ydym yn rhoi ar ein meddyliau a'n calonnau ysbrydol. Fel plant y gallwn ni fyw yn y funud bresennol a gallant fod yn ddigymell a naturiol. Yna mae'n dechrau dirywio. Mae ein meddwl yn dechrau siâp realiti lle mae yna broblemau, argyfyngau, doliadau, colledion ... mae'n golygu ein bod yn unigryw ein bod ni'n eu creu gan ein hamcanestyniad ein hunain o gyflwr ein meddwl.

Mae'n ymddangos bod cyflwr meddwl, cyflwr ein hymwybyddiaeth, yn bwysig iawn oherwydd ein bod yn rhoi ein plant. Mae pobl, yn ôl eu cyflwr ymwybyddiaeth, yn ffurfio maes morffogenetig. Gallant fyw mewn system deulu lle mae heddwch yn dawel ac nad oes neb yn sgrechian arnynt. Yna maen nhw'n ei gymryd yn fyw ... lle maen nhw'n byw yn y goedwig ac weithiau maen nhw'n mynd allan. Bydd y plentyn hwn yn cymryd bywyd ... ond os ydyw'r gwrthwyneb, bydd yn mynd â hi ymhellach i'ch bywyd.

Rydym ni fel gwiwerod mewn drwm ...

Sueneé: Nodwch y cyferbyniad rhwng bod yn y funud bresennol, a gyflwynwyd gan Jarda Dušek a'r hen ddarluniau a gyflwynir gan y cymedrolwyr a'u gwesteion eraill. Mae'n hyfryd gweld sut mae'r hen system yn ein dal ni yn nythwyr ein syniadau rhyfeddol. Mae JD yn dangos enghreifftiau braf o sut y gallwn ni gael ein dal yn nhrap ein delusions ein hunain.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb