Sut i ddefnyddio gweddillion - rhyddhad natur a waled (Rhan 1) - PLASTIGION

9932x 17. 05. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae ein cymdeithas heddiw yn dioddef llawer llai nag o'r blaen. Mae siopau yn gynnyrch gorlawn o bob math. Mae gennym fathau di-ri o gosmetig, bwyd a dillad. Ond a allwn ni werthfawrogi'r digon hwn? Neu meddyliwch am y math "Rwy'n ei ddefnyddio, dwi'n taflu allan ac yn prynu un newydd - mae yna lawer". Nid yn unig ein waled, ond mae natur hefyd yn dioddef o'r ffordd hon o fyw. Felly sut allwn ni helpu nid yn unig natur ond hefyd ein hunain?

Plastigau hollbresennol

Mae ymladd plastigau bellach yn flaenoriaeth fyd-eang fawr. Mae mwy a mwy o sefydliadau yn ceisio dod o hyd i ffordd o atal halogi plastig ein planed.

Maen nhw ym mhobman

 • Yn y moroedd a'r moroedd - lle maen nhw'n lladd anifeiliaid bob dydd. Maent yn mynd i mewn i'r gadwyn fwyd ac yna'n ôl i ni. Yn y Môr Tawel rydym yn dod o hyd i ynys sy'n cynnwys gwastraff plastig sy'n 3 x yn fwy na Ffrainc - ac mae'n tyfu. Mae'r plastigau eisoes wedi codi i ddyfroedd yr Antarctig.
 • Yn y goedwig lle rydym yn cerdded. Er bod dirlenwi du yn cael ei ddirwyo llawer, gallwn ddod o hyd i lawer yn y goedwig ac mewn llawer o leoedd.

Sut allwn ni leihau'r defnydd o blastig? Gadewch i ni ddweud ychydig o awgrymiadau

1) Ni ddylem ddefnyddio bagiau a bagiau plastig - gall eu dadelfeniad gymryd hyd at XNUM mlynedd - ar gyfer rhai mathau o blastig nid ydym yn gwybod a fydd dadelfennu llawn yn digwydd. Gadewch i ni geisio defnyddio mwy o fagiau papur a ffabrig.

2) Ceisiwch brynu mewn siop becynnu - Mae nifer ohonynt yn y Weriniaeth Tsiec.

3) Rhowch gynnig ar bethau eraill yn lle pethau cyffredin:

 • gwellt papur neu fetel - Rydych chi'n prynu mewn llawer o e-siopau - mae McDonalds eisoes wedi ymuno â'r ymgyrch hon

 • blagur clust - gwneud sgiwer a gwlân cotwm
 • brwsys dannedd pren - archebu mewn llawer o e-siopau

 • Gwisgwch eich cwpan neu gwpan - Peidiwch â defnyddio rhai tafladwy
 • Yn lle teganau plastig prynu plant pren, ffabrig neu fetel
 • Blychau plastig ar gyfer bwyd gallwch ei ddisodli â dur di-staen
 • Potel blastig gallwch ailosod gwydr o ansawdd - mae'r poteli hyn bellach yn fwy ymwrthol i dorri.

 • Glanhau a hidlo dŵr nid oes angen prynu offerynnau drud - mae Shungit yn ddigon - mae'r garreg hon yn gwbl naturiol. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw saethu'r dŵr, rhoi'r garreg dros nos a'r diwrnod wedyn mae gennych ddŵr glân ac iach. Gallwch ei brynu i mewn Escape Bydysawd Suenee: https://eshop.suenee.cz/lecive-mineraly/sungit–opracovane-oblazky/

 • Nawr mae'n bosibl prynu seigiau wedi'u gwneud o bambŵ neu friws reis - mae modd compostio'r deunydd yn llwyr! Ar gyfer 2 - 3 years, bydd yn datblygu a gallwch ei brynu mewn lliwiau lluosog. Mor wych ar gyfer parti gardd.

Mae gen i gynhyrchion plastig gartref - sut alla i eu defnyddio ymhellach?

Pan fydd gennym boteli plastig neu gynhyrchion eraill gartref - beth amdanyn nhw? Gallwn eu taflu i mewn i finiau plastig arbennig (gellir cael sbwriel melyn) neu geisio eu trawsnewid yn gynnyrch a fydd yn parhau i'n gwasanaethu. Er mwyn dod o hyd i'r plastig yn ein cartref. Isod yn yr oriel fe welwch awgrymiadau ar yr hyn y gellir ei wneud o hen ddeunydd pacio plastig. Dewch i gael eich ysbrydoli.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb