Dr. Yosimura: Gwyddom sut i adeiladu pyramid. Fiasco mewn arddull Siapaneaidd

2141246x 29. 07. 2013 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Ar ôl ymdrechion diplomyddol a gwleidyddol sylweddol, llwyddodd 1978 i olrhain yr Egyptologist Dr. Sakudži Jošimuraovi orfodi y syniad ar waith i ail-greu y broses o adeiladu'r pyramidiau a'r byd i brofi bod yr holl amheuwyr y milltiroedd.

Roedd mor hyderus ei fod yn gwybod sut i wahodd nifer o griwiau teledu tramor i'r digwyddiad cyfan i ffilmio'r digwyddiad cyfan. Y nod oedd adeiladu Pyramid Mawr bach o tua metr 12 ar y Plateau Giza gan ddefnyddio offer cyntefig megis esgidiau copr, rhaffau, cobiau, logiau, sleidiau pren, a chryfder dynol garw. Roedd yna dîm o bobl 100 i gymryd rhan yn y prosiect hefyd.

Mae'r holl beth yn syniadau ddelfrydyddol gan Eifftolegydd Siapaneaidd yn gyfryw fel bod mewn chwarel gyfagos ei gloddio tan blociau tunnell 2 3. Bydd y rhain wedi'u crefftio â llaw yn y ffurf derfynol a'u cludo i'r Giza ar ôl yr Nile. Yma, mae'r cerrig yn cael eu plygu i mewn i sled pren a'u tynnu i'r safle adeiladu. Yna gan ddefnyddio rampiau, neu troellau o gwmpas y pyramid, pob carreg a ddarperir i ben ei daith. Roedd yr holl beth i'w gwblhau tua mis.

Yn anffodus, ar gyfer gwyddonydd yr Aifft, daeth yn gyflym nad oedd pethau mor hawdd ag y gwnaethoch chi ddelfrydoli. Ni allai gadw i fyny gyda'r amserlen. Mae adeiladu yn rhywsut nid oedd hi'n symud o'r lle - roedd popeth yn rhy uchel. Roeddent yn ymddiheuro am ddiffyg ymarfer, a bydd hynny'n gwella dros amser. Ond dechreuodd ffurfio craciau yn y gwaith maen, nid oedd y cerrig yn dwyn ar eu pennau eu hunain, a phan oedd yr adeiladwaith yn cyrraedd bron yn hanner ei uchder, roedd yn rhaid iddo gael ei gefnogi ar y perimedr gan y gwaith oherwydd y perygl y cwymp.

Ond dyna ddechrau dechrau un cywilydd mawr. Mae cludo sawl tunnell o flociau cerrig ei hun wedi profi i fod yn broblem fawr. Cafodd y slediau pren eu malu o dan bwysau eu sglodion oherwydd na allent ddal baich o'r fath. Trychineb mawr arall oedd yr ymdrech i brosesu cerrig â llaw. Er hynny, yn yr hen gyfnod yr Aifft, felly a wnawn yr un peth!

Yn anffodus, ni wnaeth tîm Japan o Tokyo lwyddo ac oherwydd bod angen cadw'r amserlen, cyrhaeddodd Mr. Joshimura am ddulliau modern. Roedd yn rhaid i'r blociau cerrig gael eu llwytho ar y tryciau a'u peiriannu gan beiriannau melino'r peiriant i'w ffitio. Pan oedd mewn amser gwych, galwodd am hofrenyddion cargo a chraeniau i gymryd lle'r gweithwyr sydd wedi'u gorlwytho.

Pan oedd yn gwbl annymunol ei bod yn fiasco gyfanswm, penderfynodd llywodraeth yr Aifft na fyddai'r arbrawf hwn yn parhau mwyach, a Dr. Gwahardd Yosimitra unrhyw waith adeiladu pellach.

Mae'r digwyddiad cyfan yn dilyn peth yn glir iawn: Nid oes amheuaeth bod y gwaith o pyramidiau gwreiddiol adeiladu yn cael eu defnyddio technoleg gwahanol na phan elwid gynt, a gallwn eu defnyddio yn ymarferol. Ymhlith pethau eraill, gadewch i ni nodi dynion o Japan maent yn bled Twneli 2 i 3. Mae'r Pyramid Mawr wedi'i adeiladu o flociau cerrig, sy'n fwy na 10x i 100x! Felly tunnell 2-3 o'r fath pidi brics, a geisiodd Mr Joshimura ei ddefnyddio yn ei arbrawf, chi ddim ond yn dod o hyd i'r Pyramidau ar y Plaenau Giza ...

Os ydych yn awr yn dweud: Super, sut wnaethon nhw wneud hynny?

Yn bersonol, dwi'n ei chael hi'n dwp pan fyddwn i'n gwneud ein cyndeidiau'n syml. Maent yn dweud wrthym, trwy un ffynhonnell wybodaeth Arabaidd: Daeth y cerrig i mewn ar eu pennau eu hunain. Os yw'n gwneud i chi wrinkles ar eich crib gyda'r geiriau: Nid wyf wedi gweld carreg hedfan eto. Dim ond pan fyddaf yn taflu hyn i fy nghymydog pan ddwyn fy nghwyn o'r goeden. Ond yr un mor aflonyddu yw pan fyddwch chi'n edrych ar yr awyren yn yr awyr. Mae'n drymach nag aer ac eto mae'n hedfan. Ac os nad ydych chi'n deall yr egwyddor, mae'n swnio fel nonsens i chi. Mae'r un peth â cherrig ysgafn. Os nad ydym yn deall yr egwyddor, ymddengys i ni y ffuglen wyddonol hurt.

Yn gyffredinol, mae gwyddoniaeth yn cydnabod y byddai'n effeithlon cyfrifo sut i ddileu disgyrchiant yn lleol - yr hyn a elwir yn anghyfreithlondeb. Roedd ein hynafiaid yn ei rheoli, ni wnaethom ni. Sut mae'n bosibl? Dyma stori arall ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 21 ar "Dr. Yosimura: Gwyddom sut i adeiladu pyramid. Fiasco mewn arddull Siapaneaidd"

 • Sando ysgrifennodd:

  Hey, ond ar gerrig mor drwm fel y maent yn Baalbeck, ac ni fydd y peth anorffenedig sy'n pwyso 1000ton yn gadael lifer ddigonol i chi. Y ffaith yw nad oedd unrhyw ddeunydd a fyddai'n gwrthsefyll grym y lifer, a fyddai â hyd o fetrau 100 efallai. Wel, ni allaf ddychmygu hynny. Ni fydd miloedd o dunelli yn codi unrhyw bren ac mae'n debyg nad ydynt yn haearn.

  • S. S. ysgrifennodd:

   Gall mesurydd a haearn hanner haearn godi sawl tunnell. Fe godon ni wagen rheilffordd fel hyn.

   Ac nid wyf yn gwbl sicr pam y byddai'n rhaid i'r lifer gael metr 100. Nid yw hyd y lifer yn bwysig, ond mae cymhareb hyd ei ysgwyddau.

   Ar ben hynny, nid oes angen codi'r cerrig hyn i lawr i lawr, ond gellir eu tynnu naill ai gan yr awyren blinedig neu trwy ddefnyddio'r lifer ei hun, gan fynd yn agos at ganol y disgyrchiant. Dylai pren da wrthsefyll y pwysau mewn miloedd o dunelli fesul metr sgwâr, felly dylid ei ddefnyddio fel deunydd.

   • Sueneé ysgrifennodd:

    Cwestiynau:
    1. pe baent yn defnyddio lifer haearn, pam y priodwyd yr hen Eifftiaid i gael dim ond llafn copr?
    2. pa mor hir y byddai ramp yn gorfod cwmpasu uchder llawn y pyramid? Beth fyddai ei gyfrol? Beth wnaethon nhw ei ddefnyddio ar gyfer y deunydd? A oes unrhyw olion go iawn o rampiau o'r fath?
    3. petai'n cael cyfle i weld, mae yna broblem gyda phren yn yr Aifft. Nid yw pŵer coed yn tyfu yma. Dywedir nad yw twf gwyrdd systematig wedi bod o leiaf 5-10 am fil o flynyddoedd. Felly pa fath o bren yr ydym yn sôn amdano?

    • S. S. ysgrifennodd:

     1a. Roedd yr Eifftiaid yn gwybod nid yn unig copr ond hefyd efydd.
     1b. Mewn cysylltiad â Baalbek efallai y byddwn yn sôn am Rwmania ac nid am yr Aifft. Roedd Rome yn gwybod haearn.
     2. Ymatebais i Baalbek, nid i'r pyramid.
     3. Ymatebais i Baalbek, lle mae mwy o goed.

 • Martin M. ysgrifennodd:

  O P.Pavel, mae wedi crafu cerfluniau'r cymorth yn golygu na ddylai merched Ynys y Pasg wneud hynny hefyd. Yn ogystal, credaf, fel y Siapan yn yr Aifft, y byddent yn y maes 80 gyda cherflun twn-up.

 • Martin Martin ysgrifennodd:

  Gentlemen, peidiwch â bod yn ddig â mi, ond nid wyf yn hoffi'r theori cerfluniau cerdded. Pan fyddaf yn meddwl ac yn teimlo amdano, ni allaf weld unrhyw beth tebyg.
  Mae un yn dweud yn dweud. . Os ydych chi'n chwilio am amser hir yn amhosibl, bydd rhai atebion yn ymddangos mewn pryd.
  Byddai pob ateb i gwestiwn heb ei hateb yn dod o hyd i rai atebion, ond mae'r gwir yn gwybod pwy ydyn nhw.

  • Sueneé ysgrifennodd:

   Rwy'n cydymdeimlo â'ch sylw. Mae gan y dull PP ei gyfyngiadau ac nid wyf yn bersonol yn teimlo'n go iawn yng nghyd-destun yr amser hwnnw.
   Fel y dywedwyd eisoes yn y sylwadau. Mae ei ddull yn weithredol ar gyfer gwrthrychau o siâp, maint a phwysau penodol. Ond roedd yr Eifftiaid hynafol, a holl adeiladwyr y pyramidau a'r temlau eraill ar draws y byd, yn gweithio gyda thunelli llawer mwy, yn aml yn y maes, gyda chwyddiant uchel rhwng chwarel a nod. Felly ni fyddai unrhyw beth o'r fath.
   Rwy'n clonio'n bersonol at yr hyn sy'n dod i ni dros y bwlch amser:
   * Roedd y siapiau'n hawdd eu siâp.
   * Roedd y rhesi'n gallu hedfan.
   Sut wnaethon nhw wneud hynny? Na allwn ei wneud? Dyma yw ein problem ni o'n cyndeidiau.

   • S. ysgrifennodd:

    Mae'r cynnydd eto yn atgoffa tri deg tunnell Kádovská garreg siglo y Pavel Pavel gyda nifer o ffrindiau codi i'w lle gan ddefnyddio offer yn unig pren. Felly, y symudiad y llwyth yn fwy na yw arfau hynafol nid yn unig yn bosibl ond hefyd yn ymarferol. Mae gan y vilk siâp wahanol na cherfluniau (mae'n gloch afreolaidd).

    Yn yr ymgais honno, buont yn trin tua tunnell o 5 y pen.

    • Sueneé ysgrifennodd:

     1. Byddwn yn ddiolchgar os byddwch yn rhoi'r gorau i ddefnyddio negeseuon e-bost ffug oherwydd wedyn byddaf yn mynd cais am gymeradwyaeth o sylwadau, ac mae'n rhaid i mi gadarnhau i gael mynediad at y lleill.

     2. Yr wyf yn cymryd y peth o ddifrif fod 1 person yn gallu symud cerrig tunnell 5? Gadewch i ni gyfaddef bod defnyddio'r posibilrwydd priodol yn bosibl. Wedi'r cyfan: Rhowch bwynt sefydlog i mi a symud y Ddaear ...
     Felly, ar duniau 100, mae angen i chi drefnu pobl 20. Os ydym am eiliad yn cymryd o ddifrif Egyptologists, y Pyramid Mawr Adeiladwyd yn ystod y blynyddoedd 20, pan fydd y swm y bloc gyda maint cyfartalog o gannoedd o dunelli yn cael ei roi bob munud 6 / bocs.
     Place = manteisio ar y chwarel, garw beiriant, ei gludo i lawr y Nîl i'r safle, durniwyd i ffurf derfynol, setlo ar le pendant yn fanwl gywir absoliwt.

     • S. S. ysgrifennodd:

      Rwy'n ofni eich bod yn gwau yn maint cyfartalog y bloc.

      Os byddaf yn dod allan o'ch ceisiadau gyda maint cyfartalog o leiaf ddau gant o dunelli a chofnodion 6 ar y bloc, felly rwy'n seiliedig (blociau 60 / 6 yr awr) * (oriau 12) * (diwrnodau 365 y flwyddyn) * (blynyddoedd 20) * ( 200 t) = 175,2 miliwn tunnell. Ar ddwysedd o galchfaen o amgylch dunelli 2,5 y metr ciwbig cyrraedd 70 miliwn metr ciwbig o flociau.

      sylfaen Pyramicy 230x230m ar eich dibyniaeth ar y pyramid gwybodaeth felly byddai'n rhaid i ni fod yn uchel cilomedr 70 000 000 / 230 / 230 3 * = 4.

      Ydych chi'n siŵr eich bod wedi nodi pwysau cywir cyfartalog y blociau hynny a chyfradd eu setlo ???
      ;-)

      • Sueneé ysgrifennodd:

       Cyn belled ag y gwn a gallaf weld, mae'r pyramid wedi'i adeiladu o wahanol flociau. Mae rhai yn gymharol fach. Er enghraifft, gweld fy llun yn perex: ./velka-pyramida-osobni-pribeh/
       Yna, mae gennych nifer fawr o megalith set-tunnell mewn oriel o'r enw. Frenhines a siambr brenin, gan bontio'r cerrig pellach mewn siambrau rhyddhad ac yna carreg dros y brif fynedfa. ./puvodni-vchod-do-velke-pyramidy/
       Dyna'r rhestr o'r rhai y gallaf eu dangos i chi. ... ac ati. Gyda hyn oll, roedd yn rhaid iddo weithio. Yna mae'n rhaid ichi gymryd i ystyriaeth eu bod yn defnyddio gwahanol ddeunyddiau (ansawdd gwenithfaen ...)

       • S. S. ysgrifennodd:

        Rydych chi wedi ysgrifennu am DAN GWYBODAETH. Ac mae'n amlwg nad yw'n cyd-fynd â'r data arall a roddwch. Mae'n bosibl y cafodd ei brofi gan gyfrifiad syml a ddangosodd fod eich data wedi'i seilio ar faint annymunol y pyramid. Yn yr un modd, mae'n rhaid i hyd yn oed y beirniadaeth hurtus o draffig ddod o'r data anghywir.

        Os oes pyramid o wahanol flociau, ceisiwch yn gyntaf i chwalu eu cynrychiolaeth gyfrannol. Yna dim ond y pris i ymdrin â logisteg yw'r unig beth.

       • S. S. ysgrifennodd:

        Ac eto cwestiwn arall: pam ydych chi'n sôn am ansawdd gwenithfaen, pan fydd y pyramid rwy'n gwybod yn cael ei wneud o galchfaen o'r mwyafrif helaeth?

 • S. ysgrifennodd:

  Mae'r ffaith nad yw'n haeddu tanamcangyfrif gwybodaeth ein hynafiaid yn wir. Ac nid oes angen defnyddio technoleg sgi-fi. Mae'n bosibl defnyddio dimau technegol anghofio nad yw pobl yn meddwl ar yr olwg gyntaf.

  Rwy'n cofio esiampl yr arbrofwr Tsiec Pavel Pavl, a ddaeth o'r sylw hanesyddol ffug bod y cerfluniau mawr ar Ynys y Pasg "yn cerdded" i'w lle. Cyn ei ymdrechion ymarferol, roedd yr archaeolegwyr o'r farn bod cannoedd o bobl a llawer o ddeunydd - yn enwedig pren, sy'n brin hanfodol ar yr ynys - yn gorfod cludo'r cerfluniau hynny. Dangosodd Paul Paul mai dim ond digon o ddwsin, felly roedd gan bobl â rhaffau ddigon i wneud codiad carreg aml-dôn yn codi a cham yn ôl i'w gyflymder ei hun.

  Mae'n eithaf posibl bod yr Eifftiaid yn gwybod dirwyon tebyg, anghofiedig nawr ar gyfer cludo a phrosesu'r blociau - a elwir y cyfoedion yn "hedfan".

  • Sueneé ysgrifennodd:

   Rhywle Rwy'n darllen erthygl ddoniol iawn i fynd i'r afael â PP Mae wedi bod yn hir amser yn ôl. Gellir crynhoi'r hanfod gyda'r frawddeg: "Iawn, fe ddangosoch ni ar fodel * bach * sut y gellid ei wneud, ond mae'r cerfluniau'n fwy mewn 10x go 100x ..." go iawn. Mewn geiriau eraill, nododd yr awdur na fyddai cerfluniau mawr mewn dimensiynau go iawn yn gwneud y gemau parti 20 yn dda.
   Dangosodd PP ateb posibl ala 20. ganrif, ond ni chlywais hyd yn oed yr hyn y mae'r brodorion yn ei ddweud: "cerfluniau hedfan", yn union fel yr hen destunau Aifft yn sôn am gerrig ...

   • S ysgrifennodd:

    Gwnaeth Pavel Paul ymgais llwyddiannus gyda cherflun naw tunnell go iawn ar Ynys y Pasg. Felly mewn bywyd go iawn.

    Roedd y Parti Erthyliad 16 wedi bod yno yn ystod eu harhosiad. Y ffaith bod y cerfluniau sefydlog mwyaf yn 10x yn fwy, ond mae'n ymddangos y gallai tua dau berson ar y tunnell "cerdded" fod yn ddigon.
    Efallai y bydd y dechnoleg yn mynd yn fwy effeithiol gyda gwahanol orffeniadau, gyda defnydd hirdymor.

    Roedd model beichiog y cerflun wedi ei daflu cyn Paul i ddangos ei ddull.

    Yn ogystal, roedd yn gallu defnyddio'r trawstiau yn 6 i ddefnyddio'r Kadovský viklan ar ddeg tunnell o dunnell (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Kadovsk%C3%BD_viklan.jpg). Gwnaeth hefyd ymdrechion llwyddiannus eraill.

    Felly ni fyddwn yn cymryd ei gasgliadau ynghylch ymdrin â gwrthrychau trwm yn rhwydd.

    Gyda llaw: Nid oes cerflun ar Ynys y Pasg yn 100x yn fwy na'r naw tunnell. Y mwyaf heb ei orffen (ac felly heb ei ddarllen) yw 30x yn fwy

    • Sueneé ysgrifennodd:

     Yn ddiweddar daeth erthygl ar exopolitika.cz a gweinyddwyr eraill allan. Yn 2011, gwnaed cloddiadau cyflym o amgylch nifer o gerfluniau Pasg. Fe welwyd bod y rhai sy'n eu cadw dros yr wyneb na chodir yr ysgwyddau a'r pen yn y ddaear ac yn mesur mwy na mesuryddion 10 ac yn pwyso tunnell 80. Atd. Gweler: http://www.exopolitika.cz/news/hlavy-na-velikonocnim-ostrove-maji-v-zemi-tela/ Felly, mewn tunnell 80 o bobl 2 / tunnell, mae gennym bobl 160.
     Ond yr ydym o'r Aifft i Ynys y Pasg. Gadewch i ni fynd yn ôl. Mae gan y Pyramid Mawr a'i ferched diamedr o bwysau 200 ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Velká_pyramida ) fel y byddai'r PP yn cael ei bwmpio'n chwerw. (400 o bobl ar garreg? Fel jôc oer :)) A gallaf dystio ...

     • S. ysgrifennodd:

      1. Y gwnaed yr ymgais gyda cherflun o oddeutu 10x yn llai na'r cerfluniau sydd wedi'u darganfod fwyaf, a ysgrifennais. (wedi ceisio tunnell 9, canfod tunnell 80)

      2. Y cwestiwn yw a yw'r angen i bobl dyfu'n llinol. Mae cerfluniau mawr hefyd yn golygu dimensiynau mwy - neu lever mwy, sy'n gofyn am rym gymharol lai i reoli'r un pwysau.

      3. Dangosodd Pavel Pavel y gellir symud 30 mewn pobl 6. (Fe'i defnyddiwyd gyda'i ffrindiau gan ddefnyddio offer pren wedi cilio Kadovsky Viklan yn ôl i'w le ar frig yr ardd graig)

      • brodorol ysgrifennodd:

       gallai iaith thermodynameg ateb pwynt 2 fel brasamcan. Gyda nifer y tunnell, bydd yr entropi hefyd yn newid oherwydd rhyngweithio nifer fwy o bobl. Felly, nid yw'n ymddangos y gallai 80 tunnell gael ei dynnu yn yr un modd â 9 tunnell. Bydd is-ryngweithio yn gofyn llawer mwy am y sefydliad a'r gofod. Nid yw'n ymddangos i mi chwaith y byddai pobl arferol yn cynnig rhai cewyll dyfeisgar ac ar yr un pryd, roeddent yn llusgo'u hunain gyda degau o gerfluniau tal yn unig oherwydd i PP ei egluro.

ysgrifennu sylw