Mae Jaguar People yn eich gwahodd i gwrdd â Calixt Suarez

7944x 17. 05. 2019 Darllenydd 1

Annwyl gyfeillion, rydym yn eich gwahodd yn fawr iawn cyfarfod arbennig gydae person diddorol a doeth Indiaidd Calixt Suarez o Colombia.

Beth allwch chi edrych ymlaen ato?

Sut mae'r cynrychiolwyr llwythol brodorol o Colombia yn gweld cyflwr cymdeithas heddiw a beth y gall pawb ei wneud drostynt eu hunain i wella'r wladwriaeth hon.

Calixto Suaréz:

Calixto Suaréz yw Llysgennad Arhuaco, disgynyddion gwareiddiad Tayrona hynafol o Sierra Nevada yng Ngholombia. Mae hefyd yn gweithio gyda mamos o lwythau 4 cyfagos o Galon y Byd Sierra Nevada Kogi i Wiva a Kanquamos (mamo yw arweinydd ysbrydol y gymuned Indiaidd).

Cafodd ei eni'n uchel yn y mynyddoedd, lle mai dim ond pobl frodorol sy'n dal i fyw. Mae wedi bod yn teithio o gwmpas y byd ers blynyddoedd lawer ac yn cyfleu neges ei ddiwylliant hynafol, o ddoeth ei lwyth, wrth ddysgu ac astudio'r byd "modern", y gwahanol ddiwylliannau a thraddodiadau.

Mae Calixto yn siarad yn uniongyrchol â chalonnau pobl. Yn gallu estyn allan at rywun sydd wedi'i guddio yn ddwfn y tu mewn. Mae pwy bynnag sydd y tu mewn ac yn aros am eiriau sy'n atseinio gyda'i enaid fel y gall ailgysylltu a chofio yr hyn y gallem fod wedi bod ar gyfer yr holl sothach o gwmpas a thu mewn, wedi anghofio ers tro yn ein pennau a'n calonnau. Ar ein hegwyddor o werthoedd, fel bod dynol. Mae'n dod atom o'r gwareiddiad, lle nad yw pobl wedi anghofio eto pwy ydynt a beth yw eu cenhadaeth a'u swyddogaethau yn y byd hwn. Maent yn dal i fod â chysylltiad dwfn â natur.

Mae'n gyfarwydd â darlithio cyn y genhedlaeth iau a phobl hŷn neu athrawon prifysgol.

Ei fwriad yw annog pobl i fod yn bersonol gyfrifol am ymddygiad parchus a pharchus tuag at natur a'i adnoddau. Ei weledigaeth yw bod y ddaear yn iach, bod y dŵr yn lân, mae'r gwynt yn rhydd o "firysau", ac mae bodau dynol mewn heddwch gyda'i gilydd a chyda'u hunain. Mae wedi llwyddo i adennill hectarau o dir trwy hectarau 1.000 trwy gefnogaeth pobl Ewropeaidd, fel bod Indiaid o'i lwyth yn gallu byw'n heddychlon, amddiffyn eu tiriogaethau cysegredig, a gweithio'n ysbrydol i hyrwyddo cytgord a chydbwysedd a chadw bywyd ar y blaned hon.

Bwriedir yr elw o'r tocyn ar gyfer prynu tir a chefnogaeth mamos.

Gwahoddiad fideo personol Calixta

Cynhelir cyfarfodydd gydag ef yn y dinasoedd canlynol:

17.-19.5. Litoměřice gweler y rhaglen yn yr atodiad www.allfest.cz

Dydd Mawrth 21.5. České Budějovice - yn 17: 30 De Bohemian Museum, Dukelska 242 / 1 www.jaguarpeople.org/ceske-budejovice/

Dydd Mercher 22.5. Prague - yn 18: 00 House of Technology, Novotny Footbridge 5, Rhif Neuadd 217www.jaguarpeople.org/praha2/

Dydd Iau 23.5. Olomouc - v 18: 00 Lleoliad: Prifysgol Palacký Olomouc, Křížkovského 511 / 8, Awditoriwm Seremonïol www.jaguarpeople.org/olomouc/

Dydd Gwener 24.5. Prague 10: 00, Sgwâr y Dref Llai https://www.fridaysforfuture.cz/o-nas/

Dydd Sadwrn 25.5. Prague - cyfarfod bob dydd https://alope.org/setkani-ve-jmenu-zeme/

Dewis: Gellir prynu cynhyrchion a bagiau traddodiadol Indiaidd yn y mannau cyfarfod - mochily, gan fenywod Indiaidd o Arhuaco, Kogi a Way.

Gallwch hefyd ddod â rhoddion - anrhegion i'r Indiaid y gallwch eu cyflwyno i'r cyfarfod er mwyn mynd â nhw i Colombia am waith ysbrydol mamos:

grisialau crisial

- gleiniau gwydr bach ar gyfer gwaith ysbrydol mamos - pagamento ac ar gyfer mwclis benywaidd traddodiadol (gorau oll o Siec Tsiec,)

- Mân fwynau a cherrig mân o bob cwr o'r byd gyda'r label gwlad tarddiad - maen nhw bob amser yn gofyn i mi, mae'n wybodaeth bwysig iddyn nhw.

- Cregyn canol a mwy o bob cwr o'r byd gyda label gwlad tarddiad

- edafedd cotwm lliw neu gotwm lliw - o unrhyw liw

- Cynfas cotwm gwyn ar gyfer eu gwisg draddodiadol i ferch 2,5m, i ddynion 3,5m

Cysylltiadau diddorol

Cyfweliadau gyda Calixt ar youtube - Mae gan rai isdeitlau Saesneg

Jaroslav Dušek am Kogi:

Ffilmiau am y Kbei Tribe Arhuaco Neighbours - CARTREF Y BYD ALUNA

Ffilm am Indiaid o'r rhan Amazon o Colombia - Cwch y neidr

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb