Rwy'n Iškomar (6.): Trosglwyddo deallusrwydd a chrefydd

3858x 13. 10. 2017 Darllenydd 1

Dyn yn gallu galaeth hwn i archwilio feddyliol, nid yn gorfforol, neu hyn a elwir yn teithio Astral, sut y gall llawer o bobl yn ei wneud yn eich byd, ond dim ond gan ddefnyddio prosesau trosglwyddo meddwl bod preswylwyr yn dal ddim yn deall eich byd. Mae'r mwyafrif o'ch gwyddonwyr yn credu bod golau yn teithio ar y cyflymder uchaf posibl. Mae rhai o'ch ysgolheigion wedi dechrau amau ​​a cheisio profi hynny. O'i gymharu â'r syniad, mae'r golau yn araf iawn.

Mae'ch cwestiwn yn dangos eich diddordeb mewn goroesi. Pan fydd y gwrthrych pendant eich bod yn ffonio eich corff, nid yw'n bosibl i'w defnyddio, gallwch arbed o leiaf rhan o'ch gallu deallusol a gwybodaeth er mwyn mimoprostorových cyfrifon amser neu i mewn i gorff newydd, ond nid bob amser i'r newydd-anedig. Nid oes rhaid trosglwyddo pob ymwybyddiaeth, ond mae rhai deallusrwydd yn cael eu trosglwyddo'n aml. Gall trosglwyddo hefyd ddigwydd rhwng systemau solar. Gall meddwl dynol fudo o un byd i'r llall. Ni all person gyfathrebu â ni, ond mae'n gallu cyfathrebu â bodau dynol ac endidau eraill mewn llawer o bydoedd a sawl lefel o fodolaeth.

Heddwch gyda chi. Rydym yn aros am eich galwad.

Náboženství

Fe wnaethon ni astudio crefydd yn eich amgylchedd ar blaned y Ddaear. Mae'r rhai sy'n gysylltiedig â bodolaeth planedol ar lefel eich datblygiad yn ymwybodol o gipolwg achlysurol bach iawn o'u potensial gwych yn unig.

Rydych chi'n gwybod yn gryno y dylai'r amodau byw fod yn fwy rheoli. Ni ddylech gael eich poeni gan turmoil emosiynol, clefyd, poen ac ati ... Mae'r rhan fwyaf bodau brawdol byw yn eich byd yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn aros ar y blaned mewn rhyw fath o anghysur neu fel arall yn amhriodol. Mae gwybod ni ddylai hyn fod mor anodd, dychymyg y rhan fwyaf ohonoch yn mynd ymhellach ymlaen at greu breuddwyd o amodau gwell ac yn ceisio egluro pam amodau o'r fath yn bodoli, pan fyddwch yn gwybod na fyddai hynny'n fath.

Mae gan y chwiliad hwn am eich breuddwyd gymaint o ffurfiau a ffyrdd faint o fodau creadigol sydd yn eich byd chi, ond mae hefyd y prif grwpiau o batrymau. Gelwir y grwpiau hyn o batrymau yn bobl gan grefydd. Roeddwn yn arfer y disgrifiad yn ôl ein gwybodaeth, mae'n golygu bod y pwysigrwydd o grefydd, yr wyf yn cyflwyno ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, mae pobl yn ei wneud yn dda meistroli gan grŵp sydd yn astudio y model, a fabwysiadwyd ef, ac yn aml yn rhywbeth ychwanegol. Gan bob grŵp patrwm cyffredinol y stori sylfaenol a chyfres o ddeddfau a rheolau, gyda phatrymau dynol rhagorol sy'n cyfeirio at fodel grŵp cefnogi enghreifftiau penodol.

O fewn yr holl strwythur, fodd bynnag, mae pob unigolyn, yn ôl cyflwr meddwl cyffredinol, yn creu ei ddealltwriaeth ei hun ac yn addasu ei ddymuniadau ei hun o fewn patrwm y grŵp. Am filoedd o flynyddoedd rydym wedi bod yn darparu gwybodaeth ac yn cynnig arweiniad i bobl ar y blaned hon, hyd yn hyn, rydym wedi defnyddio canran fach o'n dysgeidiaeth ym mhob cenhedlaeth. Fodd bynnag, dim ond canran fach o bobl a benderfynodd dderbyn rhywbeth o'n cyngor a allai gyfateb â syniadau a dderbyniwyd.

Nid yw rhai pobl yn derbyn eu prif syniadau, er bod llawer o'r hen ffyrdd a syniadau eisoes wedi cael eu dileu, ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn cadw'r hen rai, y mae llawer ohonynt wedi dod yn adnabyddus yn eang fel esiamplau eithriadol o bobl. Rydych chi bellach yn cael y cyfle mwyaf i gael y rhyddid yr ydych yn chwilio amdano.

Yn y wlad hon, mae gennych system ddysgu sy'n dechrau gyda kindergarten fel lefel gyntaf eich dysgu. Mae trigolion eich byd ar fin cychwyn y kindergarten, i wybod y bodolaeth go iawn, ac i ddysgu bod yn ddefnyddiol iddynt hwy eu hunain ac i'r cyfan gyfan. Nid oes gennym unrhyw fwriad i dreiddio'ch byd. Os felly, byddem wedi ei wneud miloedd o flynyddoedd yn ôl.

Rydym yn darparu gwybodaeth i lawer o'ch pobl ym mhob rhan o'r byd lle mae'r meddwl dynol yn cael ei ryddhau'n ddigonol i dderbyn y wybodaeth hon. Pan fydd y meddwl yn rhydd o reolau patrwm grŵp ac eto'n parhau i ymyrryd â chwiliad onest, yn enwedig yn eich amser presennol, mae'n aml yn digwydd bod ein meddwl mewn cysylltiad â chi. Mae'r meddyliau hyn yn sianeli ar gyfer darparu gwybodaeth i eraill, rwy'n golygu eu rhyddhau o'r cytiau meddyliol sy'n cael eu brwydro a'u carcharu. Fodd bynnag, ni chaiff yr holl wybodaeth ei throsglwyddo i gadw'ch meddwl heb ei ddileu'n gyfan, ond caiff gwybodaeth sylfaenol ei rhannu. Os nad yw'ch meddwl yn rhad ac am ddim o syniadau anhysbys sy'n gysylltiedig â'r blaned, fe fyddwch chi'n rhydd i raddau helaeth.

Mae meddwl nad yw'n dilyn unrhyw syniadau neu ddata newydd lle mae syniadau neu ddata o'r fath yn gwrthdaro â phatrwm y grwp a fabwysiadwyd gan y meddwl hwn yw'r meddwl mewn caethiwed. Os yw'r cyfyngiad yn rhy hir mewn ystod gul iawn, mae'r meddwl wedi'i ddieithrio ac ychydig neu ni ellir disgwyl unrhyw gynnydd o'r meddwl hwnnw.

Ar hyn o bryd, nid ydym am gael unrhyw beth gan eich planed neu ei fodau. Ar y pwynt hwn, nid oes gennych lawer o werth i ni heblaw eich potensial. Ond ar adeg y cysylltiad rhyngom ni, eich planed a bydoedd eraill, gallwch gael gwerth annisgwyl i chi, i ni ac i fydoedd eraill. Rhyddhewch eich hun oddi wrth eich nefoedd a grëwyd, heneidiau a rheolau anghyffredin meddwl, a dod yn fodau rhydd. Am ddim eich meddwl! Dod o hyd i ni a dod o hyd i ni.

Rydym yn aros am eich galwad.

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb