Rwy'n Ishkomar (5.): Y Ffordd i'n Crëwr a'n Cyffes

5335x 06. 10. 2017 Darllenydd 1

Nid yw'r creadur yn wrthrych ar wahân y gallem deithio. Yr ydym ni hefyd yn feddyliau y tu mewn i'r meysydd grym elfennol. Mae popeth sy'n bodoli yn y bydysawd cyfan wedi'i chynnwys yn y Creawdwr, felly yr unig lwybr i'r Crëwr yw'r un rydych chi'n ei greu eich hun os ydych am ehangu eich ymwybyddiaeth o'r Crëwr. Nid oes unrhyw ffyrdd iawn neu anghywir o gwbl i'r Creawdwr, dim ond eich lefel o ymwybyddiaeth yw.

Confession of Iškomar
Mae fy meddyliau yn awr yn cael eu cyfeirio at y Tad, Creawdwr pob hynny yw, beth oedd erioed neu byth bydd, y pŵer anweddol ac esblygol o syniadau yn rhoi ffurflen i bob bod a phopeth sy'n bodoli yn y bydysawd.

Rwy'n ddiolchgar i mi fy hun am gael ei greu a rhoi cyfle imi fyw. Yn fy mhen fy hun mae ymwybyddiaeth fy hunaniaeth, ond hefyd o'm undod â phawb sydd yr hyn yr oeddent yn un neu a fu unwaith.

Rydych chi wedi rhoi undod i mi, fel bodau sofran, ac wedi creu fy meyrnasoedd mewnol fy hun

a bydoedd allanol. Gyda agwedd gyfrifol, cymerais fy lle mewn amser a bodolaeth, gan ddod â heddwch i fy myd mewnol ac i archebu fy myd allanol. Fy nhasg bersonol yw dod â heddwch a gorchymyn i bopeth y gallaf ei gyflawni yn eich bydysawd, nid ymosodiad a goruchafiaeth dreisgar ond rheswm argyhoeddiadol. Ni allaf farnu sofran arall, ond gallaf ei helpu i ehangu ei hymwybyddiaeth, a gall hi farnu ei hun.

Gyda phwrpas onest, rwy'n mynegi fy mododrwydd i gyfiawnhau pob munud yr wyf o blaid cyflawniad cyffredinol, felly gall cyfan gyffredinol hefyd gyfiawnhau fy modolaeth.

Wyf yn sefyll bob amser rhwng y gorffennol a'r dyfodol tragwyddol tragwyddol, rwyf yn fodlon bod, i mi bopeth oedd o'r blaen a phopeth y bydd yna, ni all fodoli yn unig i mi, ac yn dal i fodoli, gan fod popeth yn barod cyn i mi ddechrau bodoli mewn amser a chyfrifoldeb am beth bynnag sydd yn y dyfodol tragwyddol a rennir.

Rwy'n cydnabod yr wrthwynebydd, y dinistriwr a'r twyllwr y bydoedd, yr ofn gwyllt anghyfannol a all godi ym meddyliau pob rhyw resymol. Gwn fod rhybuddiad yn ffurf feddwl gadarnhaol, y mae ofn yn tyfu, sy'n dod yn gwneuthurwr dryswch a gelyn popeth sydd.

Rwy'n neilltuo fy bryd i'w gilydd i ddod â heddwch a threfn i bob bod, lle bynnag y gallwn gael yr hawl i gyffwrdd eich ddeallusion gyda fy sylweddoli y gall yn eu teyrnasoedd eu hunain yn creu heddwch yn eu byd mewnol a threfn yn y byd allanol sy'n gwadu ofn o fodolaeth, a thrwy hynny cyflawni y gwagle diddiwedd o damnation tragwyddol.

Tad y Creadur, fy nheyrnas yw fi hefyd, oherwydd yr wyf yn ymwybodol ohoni. Mae fy nheyrnas i chi hefyd, oherwydd cefais eich creu ar eich cyfer chi.

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb