Rwy'n Iškomar (3.): Datblygiad Personol

3671x 24. 09. 2017 Darllenydd 1

Rwy'n eich cyfarch eto. Dyma Ishkomar. Unwaith eto, gofynnoch i mi am wybodaeth. Byddaf yn ateb cwestiynau i chi am eich problemau datblygu.

Mae'r sail ar gyfer eich datblygiad cadarnhaol yn dechrau ar gam cynnar o ddatblygiad plant. Nid ydych chi am arwain eich pobl ifanc yn ddigonol i ddatblygu eu hymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at bopeth sy'n byw. Ni fyddwch yn eu haddysgu i gael ymdeimlad digon o gadarnhaol o gyfrifoldeb tuag at eraill nag i'w hoff eu hunain. Dylech wneud hyn os nad ydych yn tagu eu cyfreithiau bywydau gwahardd neu'n colli cymaint o heddluoedd, bywydau ac adnoddau i orfodi deddfau a fyddai ei angen fel arall.

Rydych yn byw mewn byd sy'n elyniaethus ar hyn o bryd at eich bodolaeth, oherwydd yn ystod datblygiad naturiol a heb ei gynllunio, mae'n mynd yn eich priodoleddau ieuenctid penodol sy'n amhriodol ar gyfer bywyd cytûn ag unigolion eraill o'ch rhywogaethau.

Y drwg hyn a elwir a welwch yn y llall, ac i raddau mwy neu lai, mewn eich hunain, yn dibynnu ar eich cyfnod datblygu, sydd yn tarddu o'r amodau yn ystod yr amser eich bywyd hyd at y pwynt hwn. Rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i chi a rhoi ystyriaeth ofalus i'r dyletswyddau sy'n angenrheidiol i'ch datblygiad meddyliol yn gyffredinol. Rhaid cynnal hyfforddiant manwl i'ch pobl ifanc i gydnabod yr hawl i ryddid gweithredu eu cyd-ddinasyddion. Bod yn gyfrifol cyn pobl, cyn y bydysawd a chyn pob gweithred a meddwl trwy gydol oes.

Rhaid i'r cysyniad hwn fod yn rhan o'u bywyd eu hunain cyn i ddatblygiad gwirioneddol eich cynllun planedol ddechrau. Mae diffyg y cyfrifoldeb hwn tuag at bawb, fel gweithred o bob unigolyn, yn glo y gallwch chi agor drws rhyddid i chi. Ystyriwch yr egni, amser, adnoddau ac yn byw i'w neilltuo at gynnal a gorfodi holl gyfreithiau a rheoliadau yn y camau gweithredu rhad ac am bobl, gan fod bron i gyd yn cael ymdeimlad o gyfrifoldeb i'w gilydd.

(Rheswm Cosmic yw bod y wlad yn awr yn "ysgol cosmig" lle mae'n rhaid i bawb ddysgu trwy'r broses ddysgu gyntaf i suddo i'r gwaelod lle olaf yn profi teimlad o gyfanswm golled (fel y mab afradlon), ac yna gyda chymorth ei ymdrechion ei hun i ddod o hyd i ffordd "Cartref" trwy gyfrwng gwybodaeth gaffael.

amodau cyfyngol o'r fath ar gyfer eich diffyg atebolrwydd yn angenrheidiol benderfyniadau cytbwys priodol croesir cymhlethdodau yn bennaf wrth gyfyngu ar ymddygiad un neu'r llall, er mwyn i neb ohonoch yn hollol ddyn rhydd. Eich prif gyfrifoldeb tuag atoch chi a'ch math chi yw parhau i ddatblygu agwedd bositif tuag at y cyfrifoldeb hwn. Peidiwch â'i haddysgu a dysgu eich ieuenctid ac, yn ogystal, archwiliwch yr holl wybodaeth sydd ar gael. Gallwch ddatblygu ymhellach wybodaeth gronnedig eich byd er mwyn i chi allu tyfu ac annog y newyn i gael gwybodaeth am eich ieuenctid.

Peidiwch â disgleirio'ch bywydau i arwyr ffuglennog ffansi nad ydynt erioed wedi byw. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar syniadau'r rhai a oedd yn byw ac yn gadael y wybodaeth ddefnyddiol y gallwch ei ychwanegu atoch chi. Cymerwch hwy fel eich un chi ac felly cefnogwch eich datblygiad. Gallwch ond gyfyngu'ch datblygiad eich hun. Ni allwch sicrhau cynnydd trwy rai gwyrthiau, nid yw'r hyn nad ydych yn ei gyflawni gennych chi, mor werthfawr â'r hyn yr ydych wedi'i ennill eich hun. Byddwn yn eich helpu gyda'n help.

Rydym yn aros am eich galwad. Heddwch gyda chi.

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb