Yr Eidal: Pyramidau Pontassieve

211379x 15. 12. 2018

Yr Eidal yw un o'r gwledydd Ewropeaidd lle mae'r golygfeydd a'r arteffactau mwyaf sy'n mynd i'r gorffennol ddwfn. Mae cloddiadau archeolegol bob dydd yn datgelu pethau newydd ac anhysbys.

Pyramidau

Yn ddiweddar, fel madarch ar ôl y glaw, ceir adroddiadau o ffurfiadau mynyddig dirgel sydd â siwt trawiadol â phyramidau. Daw un o'r adroddiadau hyn o Stefano Menghetti, lle mae tri pyramid yn debyg i'r bryniau. Maent wedi eu lleoli 14 km i'r dwyrain o Florence ger Pontassieve.

Os byddwch chi'n gadael o'r dwyrain i Florence Rosano, gallwch weld ar ochr dde 1 cilomedr cyn Pontassieve, tri bryn mawr sy'n debyg i'r pyramidau. Mae gan y bryniau uchder gwahanol ac mae ganddynt gynllun tebyg â'r pyramidau yn Giza. Dywedir bod y rhain yn adlewyrchiad o ddosbarthiad sêr gwregys Orion.

Nid oes gan y bryniau ym Mhontassieve union gyfeiriad yr ymylon ochr ac mae llethr y waliau ar ongl 45 °. Mewn cyferbyniad, mae Pyramidau Giza wedi'u gorwedd i'r gogledd-de ac mae ganddynt wal frig o 52 ° 52 '.

Yma gallwch weld realiti y pyramid.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Yr Eidal: Pyramidau Pontassieve"

ysgrifennu sylw