Beth yw ISSN?

Canolfan Genedlaethol Tsiec ISSN yw un o'r canolfannau cenedlaethol 89 sy'n ffurfio Rhwydwaith ISSN. ISSN (Safon Ryngwladol Rhif Cyfresol) yn cod wyth-digid, a oedd yn unigryw yn nodi enwau'r cyfnodolion a'r hyn a elwir. Adnoddau Parhaus arall a gyhoeddir yn unrhyw le yn y byd. cofnodion ISSN yn cael eu storio yn y sail cyfeirio - Cofrestr Ryngwladol ISSN.

Beth yw'r ISSN?

  • Gallwch ddefnyddio ISSN mewn dyfynbrisiau o gyfnodolion proffesiynol.
  • Mae'r ISSN yn cael ei ddefnyddio fel cod adnabod ar gyfer yr angen am brosesu, chwilio a throsglwyddo data cyfrifiadurol.
  • Mae ISSNs yn defnyddio llyfrgelloedd i nodi a threfnu cylchgronau, ar gyfer gwasanaethau rhynglyfrgell a chatalogau undeb.
  • Mae ISSN yn elfen hanfodol ar gyfer cyflwyno dogfennau electronig yn effeithiol.
  • Gellir cynhyrchu'r ISSN cod bar GTIN 13 ar gyfer dosbarthu cyfnodolion.

Yr hyn a roddwyd i ISSN Suenee Bydysawd

Mae ISSN Cenedlaethol Tsiec wedi cael ei neilltuo i nifer o'r gwefannau hyn ISSN 2570-4834.