Irac: Beddrodau Brenhinol yn Ur

8391x 03. 04. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Ger tref Ur (Irac) yn gladdfa Sumerian 5800 oed. Mae tua 2000 feddau o Ur wedi ei leoli yn ne Mesopotamia (Irac modern yn y de). Un ar bymtheg o'r beddau wedi eu marcio fel "brenhinol" oherwydd y trysorau godidog a geir yn y beddrodau, gan gynnwys gleiniau aur, arteffactau efydd, offerynnau cerdd a cherameg.

Gwaith cloddio a wnaed gan yr archeolegydd Prydeinig Leonard Woolley yn y blynyddoedd 1920 1930 i, a oedd yn anffodus mae'r canlyniad bod llawer o greiriau gwerthfawr a ddaeth i ben i fyny yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain, yn hytrach na drysor yn aros yn yr hen wlad. Dim ond nifer fach o arteffactau o'r fynwent i'w gweld yn yr Amgueddfa Genedlaethol Irac yn Baghdad, tra bod y gweddill yn cael eu gwasgaru (a ddywedwn ac yn ysbeilio) ym Mhrifysgol Amgueddfa Pennsylvania Archaeoleg ac Anthropoleg yn Philadelphia ac yn nwylo gasglwyr preifat.

Darganfyddwch beddrodau yn Ur

Dechreuodd Leonard Woolley gloddio'r fynwent brenhinol yn Ur yn 1922. Yn ystod y flwyddyn ganlynol, caeodd Woolley ei archwiliad cychwynnol o'r safle a dechreuodd gloddio yn adfeilion yn Zikkurat. Yma, canfu gweithwyr Llafur Woolley aur a cherrig gwerthfawr yn y beddrodau, a arweiniodd at fod yr ardal yn cael ei alw'n "ffos aur". Fodd bynnag, penderfynodd Woolley roi'r gorau i'r cloddiadau oherwydd ei fod yn ymwybodol nad oedd ganddo ef neu ei ddynion ddigon o brofiad gyda chloddiadau y claddfeydd. Am y rheswm hwn, roedd Woolley yn canolbwyntio ar gloddio adeiladau ac adeiladau. Ni ddychwelodd i'r ffos euraidd tan 1926.

Llwyddodd Woolley i ddatguddio'r claddfa gyda beddau bron 2000. Roedd y rhan fwyaf o'r beddau hyn yn bwll syml lle gosodwyd y corff mewn arch clai neu wedi'i lapio mewn coeden. Roedd gan y claddedigaethau hefyd longau ceramig, ychydig o ddarnau o eitemau personol, yn ogystal â nifer fach o gemau.

Fodd bynnag, canfu Woolley hefyd beddau 16 sy'n wahanol i eraill. Yn y beddau hyn ni chladdwyd y meirw mewn coffrau clai, ond mewn carreg, a oedd yn cynnwys nifer fawr o eitemau moethus. Mae'n debyg mai'r pentrefi cyfoethog hyn yw'r lle i orffwys i arweinwyr cryfaf Mesopotamia.

Mae un o'r beddrodau brenhinol enwocaf yn perthyn i'r frenhines o'r enw Puabi, a ddynodwyd fel PG 800. Mae enw perchennog y bedd yn hysbys oherwydd y rholer clai sy'n dwyn ei henw (mewn print trwm) a gladdwyd gyda hi. Yn ogystal, mae'r bedd hon hefyd yn rhyfeddol oherwydd ei fod yn gyfan ac yn dianc rhag y llong.
Roedd y Frenhines Puabi yn gorwedd ar y marblis pren yn yr ystafell fach. Ymhlith y arteffactau o hyd paratowyd ofalus phenwisg o deilen aur, rhubanau aur, gleiniau carnifal, pâr o clustdlysau mawr ar ffurf lleuad cilgant a modrwyau. Heblaw am y frenhines ei gladdu pump o ddynion arfog, pedwar gwastrodion, pâr o ychen a deuddeg o nyrsys benywaidd. Yn ôl pob tebyg daeth y bobl hyn yn rhan o'r aberth defodol a wnaed ar gyfer y frenhines farw.

Canfuwyd gwrthrych anhysbys yn un o'r beddau. Mae'r artiffact yn gist bren sydd â lluniau o olygfeydd sy'n dangos dynion sy'n cludo nwyddau mewn cerbydau sy'n cael eu tynnu gan anifeiliaid. Mae'r ceir yn debygol o fod o bwysigrwydd mawr, ynghyd â gweision a cherddorion. Ar ochr arall y frest mae dynion mewn cariad yn tynnu tu ôl i gymeriadau carcharorion sy'n arwain fel carcharorion i ffigwr pwysig arall. Mae eraill yn gorwedd o dan y wagenni. Beth oedd y frest yn ei wasanaethu, neu beth na wyddys amdano?

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb