India: Cerfluniau Erotig Khajurah - The Temple of Love

8354x 24. 06. 2018 Darllenydd 1

Templau Khajuraho, sydd wedi'u rhestru yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO, yn cael eu hystyried yn un o "saith rhyfeddod" yr India. Maent yn enghraifft hardd o arddulliau pensaernïol Indiaidd ac maent wedi dod yn boblogaidd iawn diolch i'w darluniau hudolus o ffyrdd traddodiadol o fywyd cariadus yn yr Oesoedd Canol.

Templau Khajuraho

Mae'r Templau Khajuraho wedi'u lleoli yng nghanol India yn nhalaith Madhya Pradesh. Cofrestrwyd y grŵp temlau hwn yn 1986 yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO. Yn y blynyddoedd 950 a 1050, mae pentref Khajurah wedi datblygu lle mae datblygiad pensaernïol yn llethu. Daeth yn brifddinas llinach Chandela y rhyfelwyr Rajput, a ymladdodd ac enillodd yma ac adeiladu templau am eu duwiau fel arwydd o bŵer eu llwyth. O tua temlau 85 a adeiladwyd cyn 1000, dim ond 25 sydd wedi goroesi hyd yn hyn. Y gwyrthiau pensaernïol y byd.

Mae'r temlau mwyaf a phwysicaf yn perthyn i grŵp o temlau gorllewinol sy'n cael eu hadeiladu'n ddeniadol mewn parc gwyrdd. Mae'r holl temlau wedi'u lleoli ar y terasau uchel sy'n mynd i mewn i'r grisiau canolog. Nid yw'r waliau fel temlau eraill yn India wedi'u hamgylchynu gan y temlau hyn, ac fe'u codir yn uniongyrchol o'r ddaear.

Bydd ymwelwyr yn gweld bod gwaith adeiladu pob deml wedi'i orchuddio â ffigurau erotig hyd nes y bydd y plygu olaf. Mae nymffau dal sceniau, ffigurau merched erotig, duwiau mewn esblygiad cosmig, ofn, amheuon, celwydd, cariad ac angerdd yn ymgynnull. Maent i gyd yn cynrychioli'r celfyddyd canoloesol mwyaf mireinio yn India.

Y prif deml dros 30 mo uchder, yn dangos tair rhes o cm ffigurau uchel bywyd 120 1000 o amgylch y flwyddyn OC Mae hyn yn deml cerfluniau eu cyfrif 872 - 226 646 tu mewn a'r tu allan, ac mae pob yn berffaith barod. Mae'r cerfluniau hyn yn mynegi egni cosmig cymeriadau erotig.

Dathlu Camacetarians a Merched

Mae'r temlau hyn yn enwog am eu golygfeydd erotig sy'n dangos defodau tantric (egwyddorion ynni dwyfol). Mae yna hefyd ymladd, dawnsfeydd, ymladd anifeiliaid, bywyd bob dydd, duwiau ac anifeiliaid chwedlonol, addurniadau blodau a phlanhigion. Ni ellir gweld digonedd a harddwch y ffigurau hyn heb edmygedd dwfn am fanylion ym mhob darn o'r gwaith hwn.

Mae'r waliau allanol y temlau dominyddu gan y ffigur o ferched noeth bron â bronnau llawn a boliau crwn benywaidd, cluniau a'r ysgwyddau. Mae'r ffigurau erotig hyn gyda'i gilydd yn rhoi ystyr a phwrpas i'r temlau hyn. Mae'r corff benywaidd yn symbol o ynni cosmig benywaidd. Motiffau aml yw wynebau hardd dynion a merched. Scenes dangos menywod mewn gwahanol weithgareddau: Menyw yn chwilio i lawr yn y drych, unbuttoned belt Gardas Aur arall, undresses arall, un arall yn ysgrifennu llythyr at un arall shyly cuddio ei wyneb y tu ôl i gefn ei law.

Gellir gweld ffigurau eraill gyda chlustdlysau, mwclis, breichledau, modrwyau a rhubanau. Maen nhw'n uchel iawn, mae ganddynt gluniau cul, cwbl llawn, cadarn a chrwn a choesau crib, wedi'u siapio'n berffaith. Mae'r wynebau yn cael eu torri'n sydyn, ac mae'r eyelids hir yn cael eu marcio â llygaid siâp almon o dan y bri cyrn. Mae rhai golygfeydd erotig yn dangos rhyw grŵp neu hyd yn oed rhyw gydag anifeiliaid.

Yn rhan fewnol y temlau, ni ellir dod o hyd i golygfeydd cariad. Dyma harddwch yr egni cysegredig. Yn y tu allan, fodd bynnag, cynrychiolir ochr synhwyrol ynni dwyfol. Fe'i dangosir gan ei fod yn cyfateb i'r disgrifiadau o'r cysylltiadau ffisegol unigol yn y ffeil Kámasútra, sydd yn 4. - 5. ganrif mynach a athronydd Vatsjayana. Mae llawer o olygfeydd yn dangos cyrff ymuno mewn swyddi ioga. Egni rhywiol je yn ei holl ffurfiau.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb