Cafodd darlith ar beiriannau hedfan hynafol eu synnu gan wyddonwyr Indiaidd

322483x 22. 10. 2019 Darllenydd 1

Cyllyll hynafol a oedd mor sydyn y gallent rannu'r gwallt dynol yn hydredol i ddau. Gwartheg a gynhyrchodd yr aur carat 24 yn y llwybr treulio. Peiriannau hedfan A neu 7000 oed a oedd yn gallu hedfan i blanedau eraill. Dyma rai o'r nifer o hawliadau syndod a wnaed yr wythnos hon ymlaen Cynhadledd Gwyddonol Indiaidd.

Mae canfyddiadau syndod yn seiliedig ar destunau Hindŵaidd hynafol megis y Vedas a Puranas. Cyflwynwyd y wybodaeth hon yn gyntaf i 102. y Gynhadledd Indiaidd Gwyddonol ym Mumbai y Sul hwn, 04.01.2015, fel rhan o ddarlith ar y pwnc: Gwyddorau Indiaidd Hynafol yn Sansgrit.

Cyflwynwyd Jendu o'r darlithoedd mwyaf dadleuol yn y gynhadledd gan y Capten Anand Bodas, cyn-gyfarwyddwr cyfleuster hyfforddi peilot. Roedd thema'r ddarlith yn ymroddedig i dechnoleg awyrennau hynafol. "Yn Rigveda mae dolen i dechnoleg hedfan hynafol.", meddai Bodas.

"Y maint sylfaenol oedd 18 × 18 metr. Mewn rhai achosion, roeddent yn fwy na 61 metr. Roeddent yn fawr fel awyren jambo, "meddai Bodas. "Roedd gan letedla hynaf beiriannau 40 bach. Nid yw hedfan heddiw hyd yn oed yn gwybod system gludo hyblyg (?). "

Dywedodd Bodas fod yr awyren hynafol yn gallu hedfan nid yn unig gan yr awyr ond hefyd rhwng planedau.

Mae mwy na lawysgrif 3000 oed yn disgrifio bwyd y peilot a'u dillad. Yn ôl Bodas, yn ystod cyfnod penodol, roedd y beilotiaid yn yfed bwffel llaeth, buwch a defaid - a gwnaed y ffrog o lystyfiant yn tyfu o dan ddŵr.

"Ar hyn o bryd mae'n rhaid i ni fewnforio aloion ar gyfer cynhyrchu awyrennau. Dylai'r genhedlaeth ifanc astudio'r aloau a ddisgrifir yn y llyfr [Viman Samhita gan Maharishi Bharadwaje] a cheisiwch eu creu ynom ni. ", meddai Bodas.

Roedd aelodau'r gyngres yn ymosod ar gyflwyniad trwm.

Mae gwyddonydd NASA Ram Prasat Gandhiraman wedi lansio deiseb ar-lein yn mynnu bod y Gyngres Gwyddonol Indiaidd yn troi darlithoedd Bodas oherwydd eu bod yn cymysgu mytholeg a gwyddoniaeth. "Os yw gwyddonwyr yn parhau'n oddefol, rydym yn bradychu nid yn unig gwyddoniaeth ond hefyd ein plant," meddai ddeiseb a lofnodwyd gan fwy na phobl 1000. Yn gyffredinol, yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae gwyddonwyr wedi gwrthod y syniad o roi lle pseudoscience.

Darlithiodd Prif Weinidog India Modi ar 102. o Gynhadledd Gwyddonol IndiaiddEto, mae trefnwyr y gyngres, a fynychwyd gan fwy na gwyddonwyr Indiaidd 30000, wedi penderfynu rhoi lle i adfywiad llawer iawn o wybodaeth a ysgrifennwyd mewn testunau Indiaidd hynafol.

Dydd Sadwrn diwethaf ar agoriad y gynhadledd, galwodd y Prif Weinidog Narendra Modi ar wyddonwyr gwlad i archwilio dirgelwch gwyddoniaeth.

"Yn India, yr ydym yn etifeddion traddodiad ffyniannus gwyddoniaeth a thechnoleg Indiaidd. Gan ddechrau gyda mathemateg yr hen amser a meddygaeth, meteleg, mwyngloddio, prosesu cerrig, ffabrig, pensaernïaeth a seryddiaeth. ", meddai Modi, yn wladolyn Hindŵaidd. "Roedd cyfraniad gwareiddiad Indiaidd i wybodaeth a chynnydd yn gyfoethog ac amrywiol."

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Prakash Javadekar, wedi tynnu sylw at y cyfle i ddod o hyd i'r hen gysyniadau a thechnolegau Indiaidd yn y byd modern. "Mae gwyddonwyr o India hynafol sydd heb offer a pheiriannau soffistigedig wedi datblygu cysyniadau a rhesymeg gwyddonol cywir, "meddai Hindustan Times.

O dechnolegau eraill, cyflwynodd Bodas y polymerau a adeiladodd dai yn y gyngres. Mae sudd cactws, cregyn wyau ac afon buwch wedi cael eu hadrodd. Bu bacteria'r fuwch yn unrhyw beth a drosodd yr anifail yn aur carat 24. Dull arbennig o awtopsi a wnaethpwyd gan y ffaith bod y corff marw wedi bod yn hedfan am dri diwrnod yn y dŵr.

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am beiriannau hedfan, gwelwch y llyfr Vimaanika Shaastra gan Ivo Wiesner.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Cafodd darlith ar beiriannau hedfan hynafol eu synnu gan wyddonwyr Indiaidd"

Ad a Ateb