Gall India ddatgan yn swyddogol gydweithrediad ag estroniaid

6448x 03. 07. 2017 Darllenydd 1

Yn Llywodraeth India, fel y datgelir gan ffynonellau dibynadwy, mae dadl gyfrinachol rhwng y garfanau Democrataidd a'r Ceidwadwyr yn fater pwysig ar hyn o bryd: dweud a ddylid siarad â'r cyhoedd yn gyffredinol am gydweithrediad ag estroniaid?

Heddiw, mae'n ddirgelwch i ychydig o'r dyn meddwl bod o leiaf bum pwer byd - gan gynnwys India - yn cydweithio â dieithriaid y tu allan i'n planed. Ac mae'n ddigon i gadw'r cyhoedd yn gyffredinol yn rôl yr Iváňuska-dwp nad yw'n gwybod dim ac nad yw'n deall. Wel, fel y mae yn y chwedlau tylwyth teg esoteric Rwsiaidd - Iváňuška ar y diwedd yw'r mwyaf gwaddus ac enillydd bob amser (esoreiter.ru).

Gan gofio hynny, mae garfan ddemocrataidd llywodraeth India yn mynnu bod gwybodaeth ymwelwyr yn dryloyw. Heddiw, mae'n anodd "hongian pobl ar y gofrestr" pan welant, er enghraifft, fel yn nhalaith Ladakh, mae'r UFOau triongl yn gyson yn codi o'r mynyddoedd, ac mae unedau'r llywodraeth yn gwarchod eu canolfan. Ac mae achosion o'r fath yn fwy a mwy.

Yn y pen draw, gall arwain at hyn, medd y Democratiaid, fod y fath "ffug" yn crwydro, ac mae terfysgoedd mawr yn diystyru llywodraeth bresennol India.

Mae gan y Ceidwadwyr ddadleuon difrifol hefyd. Cyn gynted ag y mae India wedi sefydlu ei hun ar lwyfan y byd, mae wedi cymryd yr holl gosbau, gan gynnwys y rhaglen niwclear, ac yn gwrando arno yn America ac Ewrop. Ac nid dim ond am ddim - am ddim: rhoddwyd pŵer atwrnai anghyfyngedig i'r wlad yn gyfnewid am gyflawni rhai RHEOLAU. Ac maent yn syrthio i mewn eu hunain - cyfrinachedd cydweithrediad ag estroniaid.

Bydd yn ddiddorol gweld sut y bydd y sefyllfa yn mynd i'r afael â'r sefyllfa yn India. Ymddengys bod y Ceidwadwyr yn bodoli, fel bob amser, oherwydd maethdegrwydd a dallineb gwleidyddol o flaen y trwyn yw prif nodweddion dosbarth dyfarnu'r rhan fwyaf o wledydd, gan gynnwys y pwerau presennol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb