Imhotep: Pensaer a adeiladwr pyramid cyntaf

4017x 08. 08. 2018 Darllenydd 1

Imhotep yn ysgolhaig Eifftaidd sy'n haeddu cael ei gydnabod fel polymath gynddelw hanesyddol, saets, meddyg, seryddwr ac enwog fel pensaer cyntaf erioed (tua 2690 - 2610 CC). Ar adeg y trydydd llinach yr hen Aifft yn archoffeiriad yn Heliopolis. gweledigaeth Pharaoh Džoser a'r dyn a gynlluniodd y pyramid stepped yn Sakkara.

Gellid cyfieithu'r enw Imhotep fel "yr hwn sy'n dod mewn heddwch". Nid yn unig oedd yn feddyg ond hefyd yn bensaer a seryddydd. Hynny yw, byddai'n rhaid iddo gael gwybodaeth ymarferol o rifyddeg a geometreg er mwyn gallu symud yn y disgyblaethau hyn.

Teitlwyd Imhotep fel: The Guardian of King of Lower Egypt, y Cyntaf Ar ôl Brenin yr Aifft Uchaf, Gweinyddwr y Palas Mawr ac Uwch-offeiriad Duw Duw yn Helipolis. Yn ôl yr arysgrif ar y cerflun o Pharaoh Džosera a ddarganfuwyd yn Sakkara, roedd Imotep hefyd yn adeiladwr, cerflunydd a chynhyrchydd llongau cerrig. Nid oedd neb o flaen iddo wedi cael enw ysgrifenedig wrth ymyl y pharaoh.

Addawyd Imhotep yn y Deyrnas Newydd fel morsig

Yn ei gofnodion hanesyddol, cafodd ei alw'n polyhistor, bardd, barnwr, adeiladwr, dewin, awdur, astroleg, ac yn anad dim fel meddyg. Yn ôl yr egyptolegydd enwog a Syr Alan Gardiner, roedd diwylliant Imhotep yn wahanol iawn i'r ffyrdd addoli arferol yn Ymerodraeth New Egypt.

Fodd bynnag, mae'n ddiddorol na ddarganfuwyd unrhyw destunau a fyddai'n dathlu ei alluoedd a'i wybodaeth ar yr adeg y bu'n byw. Mae'r cyfeirnod ysgrifenedig cyntaf sy'n cyfeirio at Imhotepa yn dyddio o Amenhotep III (tua 1391 - 1353 cyn AD). Daw tystiolaeth o wybodaeth feddygol helaeth Imhotepa o'r cyfnod 30. dynasty (tua 380 - 343 cyn AD), tua 2200 mlynedd ar ôl ei farwolaeth.

Imhotep

Mae canolfan gwlt Imhotep wedi'i leoli ym Memphis. Nid yw ei beddrod wedi'i ddarganfod eto, er bod llawer o ysgolheigion wedi ceisio dod o hyd iddo. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn meddwl bod y bedd yn cael ei guddio rhywle yn y Sakkara.

Duw meddygaeth

Nid yn unig yr oedd Imhotep yn cael ei addoli fel mynydd, cafodd ei hyrwyddo hefyd i dduw meddygaeth a iachâd. Fe'i cymharwyd hefyd â dduw Aifft Thovt, a oedd yn dduw pensaernïaeth, mathemateg, meddygaeth, a noddwr ysgrifenwyr.

Pyramid Adeiladwr

Heblaw am wybodaeth helaeth, ystyriwyd Imhotep hefyd yn adeiladwr hynafol pyramidau yr Aifft. Mae'r Eifftiaid yn credu ei fod ef ei hun cynlluniodd y pyramid Djoser. Roedd yn rhaid adeiladu'r pyramid hwn i fwyno, cludo a phrosesu miloedd o dunelli o galchfaen, a oedd yn her wych. Erbyn hyn, ni ddefnyddiwyd y deunydd hwn ar gyfer adeiladau mawr. Defnyddiant frics clai heb eu hamser, a oedd yn ysgafnach ac yn rhatach i'w cynhyrchu.

Yn ystod y gwaith o adeiladu'r pyramid, wynebodd Imhotep lawer o drafferth. Y broblem dechnegol fwyaf oedd pwysau cerrig calchfaen. Fe'i datrys yn rhannol trwy ddefnyddio blociau cymharol fach a oedd yn haws eu trosglwyddo a'u trin. Roedd pilari naill ai wedi'u harddurno neu wedi'u gosod i'r waliau heb fod yn drwm. Mae'n werth nodi hefyd bod rhannau metel yr offeryn yn defnyddio copr nad yw'n addas iawn ar gyfer y math hwn o waith.

Roedd yn rhaid i Faron's Visitor hefyd drefnu'r holl brosesau adeiladu, rheoli'r gwaith, y mudiad, a bywydau cannoedd o weithwyr. Roedd hefyd wedi adeiladu y ddinas angladd cyntaf amgylchynu gan wal am amser hir am gan 1500 nifer fawr o adeiladau addurnol, gan gynnwys bync pyramid uchel metr 6 60. Bu'n bersonol yn goruchwylio adeiladu'r pyramid a'r gwaith cloddio o dan y pyramid. Hefyd oruchwyliodd y yr oriel, a gafodd ei defnyddio ar gyfer storio o filoedd o gynwysyddion claddu adeiladu. Roedd llawer ohonynt yn gwisgo enwau eu hynafiaid.

Ystyrir mai'r cam pyramid a gynlluniwyd gan Imhotep yw'r adeilad carreg hynaf, er bod tua pyramidau tua'r un amser yn codi yn Ne America. Mae llawer o wyddonwyr yn gwerthfawrogi defnyddio pileri cerrig i gefnogi'r adeilad. Ond mae yna lawer o gwestiynau nad ydynt wedi'u hateb ... Ble mae Imotep yn tynnu eu gwybodaeth? Gan bwy neu beth a ddysgodd? Sut gafodd y wybodaeth hon?

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb