Stargates a phorthlau i fydoedd eraill

41225x 18. 03. 2017 Darllenydd 1

Mewn llawer o ddiwylliannau hynafol, mae sibrydion porthladdoedd yn cael eu cadw mewn bydoedd eraill neu mewn universau eraill lle mae "crewyr" pobl yn byw. Fodd bynnag, ystyrir "Stargates" yn unig fywydau a chwedlau yn ein byd, ond gallant hefyd gynnwys llawer iawn o wirionedd.

Mae'r Stargate yn adeilad sy'n ei gwneud yn bosibl symud i brifysgolion neu galaethau eraill. Daeth yr enw yn boblogaidd ar ôl iddo gael ei ffilmio ffilm ffuglen wyddoniaeth o'r un enw.

Y daith i Peru, i mewn i dir y duwiau

Yn 1996, darganfuwyd José Luis Delgado Mamani Peru yn North Marca Puerta de Hayu y Duwiau. Fel y mae pobl leol yn ei alw, roedd y giât hon yn gwasanaethu fel darn i dir y duwiau.

Mae gan y giât ddau dwll. Mae un yn sgwâr gyda dimensiynau saith gwaith saith metr, y ddau fetr o uchder arall. Mae chwedlau yn honni bod yr agoriad gwych ar gyfer y duwiau a'r un llai ar gyfer y marwolaethau cyffredin. Enillodd pwy bynnag a oedd yn awyddus i gerdded drwodd anfarwoldeb a gallai fyw ymhlith y duwiau.

Mae un chwedl yn dweud pan fydd y conquerors Sbaeneg yn cyrraedd 16. ganrif ym Mheriw a dechreuodd ysbeilio cyfoeth yr Incas, un o'r offeiriaid a enwir Amaru Maru yn rhedeg allan o'r deml gyda'r ddisg aur gwerthfawr o'r enw. Yr allwedd y duwiau saith pelydrau.

Daeth o hyd i Borth y Duwiau a'i roi i'w warchodwyr. Yna fe wnaethon nhw defod a agorwyd y drws. Y tu ôl iddo ymddangosodd twnnel gyda golau bluis. Ymunodd Amaru Maru i'r giât a diflannodd am byth, am iddo fynd i dir y duwiau.

Abu Ghurab

Adeiladwyd Temple Abu Ghurab ym Memphis yn 3. mileniwm BC Mae llwyfan alabastar hynafol a all "ddibynnu'n unfrydol â'r Ddaear". Mae'n gallu agor ei hun fel y gall gyfathrebu fel y gall fod ar ei ben ei hun gyda'r "duwiau, egni uchel y Bydysawd," a symud yn yr awyr.Yn ddiddorol, mae'r chwedlau hyn o gysylltiadau rhyng-byd yn debyg i fywydau llwyth Indiaidd Cherokee. Mae'n dweud wrthynt y gall rhai bodau meddwl di-fod yn teithio trwy "don sain" y Pleiades on Earth.

Adeiladu yn Michigan Lake

Yn 2007, wrth chwilio am weddillion llongau wedi suddo, canfu gwyddonwyr adeilad carreg yn Michigan Lake mewn dyfnder o ddeuddeg metr. Gwnaethpwyd y darganfyddiad gan Athro Archaeoleg y Dŵr, Prifysgol y Wladwriaeth Michigan, Marc Holley, a'i gydweithiwr Brian Abbott.Maent yn tybio bod oed yr adeilad, sy'n debyg i gylch cerrig y Côr, tua naw mil o flynyddoedd oed. Ond ar un o'r cerrig mae cerfiedig yn darlun o'r mastodon ac fe fu farw mwy na deng mil o flynyddoedd yn ôl. Mae rhai ymchwilwyr yn cael eu hystyried yn gorthyn seren sy'n weddill.

Côr y Cewri

Un o'r henebion archeolegol mwyaf enwog yn y byd yw Stonehenge, a leolir yn Sir Wiltshire yn Lloegr. Mae'r rhan fwyaf yn credu bod ffynonellau tarddu tua pum mil o flynyddoedd yn ôl, ac mae ei adeiladu yn cael eu defnyddio cerrig o'r mwynglawdd, sydd wedi ei leoli ar bellter o 386 cilomedr.Côr y Cewri wedi ei leoli ar y groesffordd nifer o linellau gwndwn, sef llinell ddychmygol cysylltu'r olion mwyaf anarferol o civilizations gorffennol ar y Ddaear, fel pyramidiau, temlau, etc. Un o'r damcaniaethau sy'n ymdrin â'i phwrpas, mae'n dweud ei fod yn Stargate. Ac mae'r digwyddiad rhyfedd sydd wedi digwydd yn y mannau hyn yn gallu cadarnhau'r theori hon.

Ym mis Awst o 1971, diflannodd grŵp cyfan o hippies yma ac yn ôl pob tebyg a ddigwyddodd wrth geisio "activate" y stargate.

"Bezedná drych"

Mae sêl enwog Sumerian gyda darlun Duw Ninurta, sy'n dangos sut y mae'n deillio o'r stargate. Mae polion disglair ar y ddwy ochr.Gall artiffactau eraill â'i ddarluniau hefyd fod yn dystiolaeth o fodolaeth giât seren. Mae gan Ninurta rywbeth sy'n atgoffa am wyliad modern ac yn gwasgu rhywbeth sy'n debyg i fotwm sy'n caniatáu pontio rhwng dwy amgylchedd gwahanol.

Mae ymchwilwyr yn credu bod y duwiau Stargate Sumerian yn sefyll ar Afon Ewffrates, yn yr hyn sy'n awr yn Irac, a gellir eu gweld o dan y adfeilion dinasoedd Mesopotamian Eridu, a gafodd ei dinistrio cyn ein cyfnod.

Porth yn Tiwanaku (Tiahuanaco)

Mae llawer o ymchwilwyr o'r farn bod Gate Gate yn Tiwanaku (Bolivia) yn borth i dir y duwiau. Amcangyfrifir bod ei hoed yn oddeutu pedair mil o flynyddoedd. Mae chwedlau lleol yn dweud bod Duw yr Haul wedi dewis y lle hwn i greu hil ddyn yma.

Gwnaed y giât o un bloc cerrig ac fe'i haddurnwyd gyda ffigurau dynol yn "helmedau petryal". Mae'r arwyneb uchaf wedi'i choroni gan lun o'r duw haul.

Er gwaethaf bod y giât bellach mewn sefyllfa fertigol, yng nghanol 19. y ganrif pan ddarganfuwyd gan ymchwilwyr Ewropeaidd oedd yn gorwedd ar y ddaear.

Symbolau ar garreg o Barc Ramansu

Rhwng clogfeini ac ogofâu Parc Ramansu Uyan (Sri Lanka) mae cerdyn nefoedd wedi'i cherfio i mewn i ddarn mawr o garreg. Yn ei erbyn mae seddau cerrig.Fel y dywed yr ymchwilwyr, y symbolau sydd wedi'u cerfio yn garreg yw'r cod sy'n agor y stargate ac mae'n caniatáu i ni deithio o'n byd i fannau eraill y Bydysawd.

Mewn llawer o hen chwedlau Indiaidd, mae gatiau seren yn cael eu disgrifio fel cylchoedd troi.

Abydos

Mae'n ddinas hynafol Aifft ac efallai hyd yn oed un o'r llefydd mwyaf diddorol yn yr Aifft. Yn enwedig y Deml Seti I yn ffaith hysbys ei bod yn bosibl dod o hyd i gynrychiolaeth o'r awyren ar hyn o bryd, ond mae hefyd yn rhywbeth sy'n debyg iawn i soser hedfan.Efallai hyd yn oed yn fwy rhyfeddol yw chwedl sut y darganfuwyd yr ystafelloedd cyfrinachol yn Abydos. Dechrau gyda 20. ganrif Saesnes Dorothy Eady yn sydyn, cyhoeddodd ei fod yn y ailymgnawdoliad o ferch gwerinol Aifft a enwir Bentrešut a dyna oedd y feistres gyfrinach Pharo Seti. Aeth Eady i'r Aifft i rannu â'i gwyddonwyr am ei chyfrinachau.

Dywedodd ei bod hi'n hawdd darllen y testunau hynafol yn yr Aifft ac yn dangos i archeolegwyr ble i gloddio i ddod o hyd i weddillion gerddi hardd ac ystafelloedd cudd. Yn aml roedd hi'n ceisio gwasgu cerrig yn y wal fel petai hi am agor y drws cyfrinachol.

Mae'n ddiddorol bod yn 2003 peiriannydd milwrol Michael Schratt cyhoeddi y sefyll yn y Stargate Abydos bod y llywodraeth yr Unol Daleithiau yn gwybod am y peth ac yn cael ei ddefnyddio reportedly at ei ddiben gwreiddiol.

Göbekli Tepe

Mae'r deml yn Göbekli Tepe (Twrci) yn ddeuddeg mil o flynyddoedd oed. Mae'n hysbys am ei phileri cerrig yn siâp y llythyren "T" ac mae pob un ohonynt wedi'i greenu ar ffurf anifail fel llew neu ddefaid.Mae rhai colofnau'n creu rhywbeth fel giât. Maen nhw'n cael eu hystyried yn olion gât seren y byddai pobl yn eu defnyddio fel porth i'r "byd nefol" yn yr hen amser.

Mae'r colofnau'n debyg iawn i Gate of the Gods in Peru. Yn ddiddorol, soniodd yr Incas am ymuno â phobl o glwstwr Pleiades, sydd hefyd â siâp "T".

Credoau Sedona

Roedd Sedona, tref yn Arizona (UDA), unwaith yn safle sanctaidd ar gyfer llwythau Indiaidd. Dywedir y gall creigiau coch yr anialwch sy'n amgylchynu'r ddinas greu credoau sy'n gallu trosglwyddo dyn i fyd neu ddimensiwn arall.

Mae pobl frodorol yn credu bod gan y creigiau hyn dâl ysbrydol. Ar ben hynny, mae'n honni bod Drysau'r Duw, ger porth carreg rhyfedd i ofod arall, yn sefyll ger y mynyddoedd.

Mae chwedlau lleol yn dweud bod y drws wedi dod o hyd i driwd o gloddwyr aur. Mae un ohonynt yn mynd heibio ac yn diflannu ar unwaith, a'r ddau arall yn ffoi o'r lle.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb