Mynyddoedd, mwyngloddiau, terricon - olion mwyngloddio hynafol (5.díl)

10624x 22. 05. 2017 Darllenydd 1

Yn wreiddiol, mae effaith erydiad yn arwyneb llyfn o dricric, mae dŵr sy'n rhedeg i lawr y llethrau yn creu asennau sy'n dyfnach (yn iawn).

Ac ar ôl amser hir, gallwn ni weld hyn:

Ond nid oes gan y terricon hwn bellach fesuryddion 300 ond yn fwy na thri cilomedr, ac mae ei amgylchoedd yn edrych fel hyn:

Volcano Cronolegol, 3528 m, Kamchatka

Rydych chi'n dweud - ond mae'n faenfynydd! Yn sicr, felly hi yw ei henw. Ond mae rhywbeth ar goll o'r llosgfynydd hwn. Cracker. Ond mae gennym fwynglawdd mawr yn nofio yn ei gyffiniau agos gydag ymyl wedi'i alinio'n dda ...
Ac yr ydym y tu ôl pam mae llawer o ymchwilwyr yn credu bod rhai llosgfynyddoedd mewn gwirionedd yn cael eu creu yn artiffisial. Ac yn sicr nid oes unrhyw dystiolaeth yma.
Er enghraifft?
flynyddoedd yn ôl 45, er enghraifft, wedi digwydd yn y Donetsk rhanbarth domen ffrwydrad bod haneswyr cyfoes gario i mewn i'r rhestr o brif trychinebau o waith dyn Wcráin.

10. Mehefin y flwyddyn 1966, yn 23: 00, o bentwr o hen siafftiau yn Dimitrov (Donetsk kgm) dorrodd i ffwrdd darn o gyfaint y 33 mil metr ciwbig. Mae'r clodiau poeth aml-ddol a'r creigiau poeth yn ymlacio i mewn i'r ardal breswyl a chladdwyd cartref 10 a phobl o dan y ddaear. Ar ôl y llithro y màs graig o ceudod a ffurfiwyd ar ochr y domen can metr spewed lludw poeth, llwch ac anweddau yn ogystal â crater llosgfynydd a'i thymheredd gyrraedd 3000 ° C. Yn gyntaf ysgrifennodd y drychineb am hyd at ddiwrnodau 30 ... "

Rwy'n argymell darllen y cyfan yma.
O ran ffrwydro'r domen yn Dimitrova, byddwn yn dal i roi tystiolaeth yn arbennig i'r rhai y mae barn yr awdurdod yn bwysig amdanynt.

Mae'r setliad terfynu Nachalovka perygl fod heddiw y domen, wrth y gohebydd, yn llygad-dyst, dyn a oedd yn cymryd rhan mewn ymchwilio i'r chwyth, Gwyddorau peirianneg academaidd o Wcráin, meddyg o gwyddorau technegol, athro, pennaeth y Coleg Cenedlaethol Mwyngloddio, cyfarwyddwr y Ymchwil Sefydliad mecaneg mwyngloddio MM Fedorova, Boris Grjaduščij y canlynol:
"Toriad folcanig. Yn llythrennol. Ein llethrau, y rhain yw haenau creigiau, glo wedi'i dynnu o'r siafft a llawer o elfennau eraill, gan gynnwys mwynau prin, hyd yn oed mewn glo ei hun. Felly: Mae'r tymheredd yng nghanol treigl o'r fath, mae'r domen graig, yn enwedig y math o gôn, yn fwy na 3 - 4 o filoedd o raddau! Mae hyn yn golygu, mewn gwirionedd, bod dinas Donetsk a'r trefi mwyngloddio o gwmpas yn cael eu hamgylchynu gan losgfynyddoedd sy'n datblygu'n araf. Mae yna gân brydferth am Donetsk - dinas gyda chwtiau glas, dinas o poplau arian. Ond y dymp glas, nid yw'n gyfnewidfa farddonol. Dros y nos, gallwch weld y glow. Mae'r fflworoleuedd bluis hwn yn cynhyrchu'r tymheredd uchel sydd o fewn y fath draen. A hefyd ymbelydredd metelau gwerthfawr. Ac mae unrhyw fath o ddraeniad glaw yn gallu arwain at ganlyniadau trychineb. "

Delwedd ddarluniadol - Horlivka, Wcráin, 30. blynyddoedd

Yna, disodli'r gair bryn, bydd y twmpath, y llosgfynydd, y llosgfynydd y tu ôl i'r geiriau hail, y terricon, a phopeth yn eich pen yn gliriach. Ac os hoffech chi wrthod y ddamcaniaeth hon yn rhy flin, cadwch ati i gadw a chadw golwg.

I gael metel neu lo - fel y dywedasom eisoes - yr angen am lawer iawn o fwyn i basio drwy'r planhigyn cyfoethogi. Mae'r deunydd crai gofynnol yn parhau gyda phrosesu pellach, y gwastraff - mae'r gwastraff yn mynd i'r pentwr.
mwyngloddiau Terricony a ffatrïoedd ar gyfoethogi cynnwys sylffid haearn fel pyrit a marcasit, a oedd gyda chymorth ocsigen o'r atmosffer oxidizes bacteria chemolithotrophic ferrooxidans Acidithiobacillus a gwres yn cael ei ryddhau. Mae'n broses gymhleth nid yn unig yn gysylltiedig â pydru.
(Wikipedia ... efallai pyrit fod o ganlyniad i oxidize lleithder a phan fydd yn codi asid sylffwrig sy'n negyddol iawn yn effeithio ar yr amgylchedd. Mae hyn yn creu dŵr pwll asid, sy'n bwysig faich amgylcheddol hyd yn oed cannoedd o flynyddoedd ar ôl diwedd y mwyngloddio gweithredol a chwarela. Yn aml, gall pyrit fod amhureddau annymunol mewn achos, er enghraifft, mwynau diwydiannol. yn aml, gall fod tuedd beryglus i ocsideiddio).
Felly mae rhai heaps yn cynnwys peth penodol o lo a deunydd fflamadwy eraill, yn amsugno ocsigen ar wyneb y gronynnau ac yn ymgymryd ag adwaith cemegol ocsidiad exothermig. O ganlyniad i'r prosesau hyn yn y terricon mawr, mae prosesau amrywiol pyromethophoriaeth technogenig yn aml yn cael eu cynnal:
• Llosgi glo (ardaloedd mewn modd ocsidio pobi)
• pyrolysis glo (parthau rhostio adfywio yn T = 800 - 1000 ° C)
• adweithiau dadhydradu haenog silicadau oherwydd y anweddiad dŵr helaeth, yn ogystal â chael gwared ar fflworidau a chloridau yn y camau cynnar o losgi domen (T = 600 - 700 ° C)
• dadelfennu carbonad gyda cholli CO a CO2 a ffurfio perocsid, calch a ferrite (T = 600 - 800 ° C)
• toddi lleol gyda ffurfio clincer rhewlifol a chyfatebol paralel (T = 1000 - 1250 ° C).
Mae'r prosesau hyn yn arwain at newid sylfaenol yng nghyfansoddiad cyfnod y màs dreigl.
Yn ogystal, efallai y bydd prosesau penodol eraill yn y pentyrrau yn seiliedig ar ba ddeunydd crai a wasgwyd yn benodol. Felly, mewn terricones, mae tymheredd mor uchel ei bod yn cyd-fynd yn llwyr â'r prosesau y tu mewn i'r llosgfynydd folcanig. A nawr dychmygwch fod tua thraean trydan yn llosgi yn Donbas!

Ond sut mae'n gweithio mewn gwirionedd â'r tymereddau "uchel iawn" y tu mewn i'r Ddaear?
Mae'r theori swyddogol yn hysbys. Fodd bynnag, nid hi yw'r unig un, ac rydym wedi bod yn gyfarwydd ers peidio â chyhoeddi gwybodaeth swyddogol am yr unig un cywir. Felly, eich llongyfarch.
Ar ddiwedd XX. canrif o ddibenion ymchwil yn yr Undeb Sofietaidd ar Benrhyn Kola a wnaed Daear, y mae ei nod oedd i gyrraedd y dyfnder mwyaf posibl ac yn perfformio ar yr amrywiaeth o fesuriadau. Llwyddodd i gipio i fyny i fetrau 12.350! Mae ymchwil a gynhaliwyd yn ystod y drilio esgor cywiriad sylweddol mewn delweddau o haenau uchaf y planedau, eu dwysedd, mwyneiddiad ac mae gennym ddiddordeb yn hynny hefyd y newidiadau tymheredd gyda dyfnder cynyddol. Felly, mae'n fesur bod yn y mannau hyn i ddyfnder o tua 10 km cynyddu tymheredd yn rheolaidd nes cyrraedd 200ºC. Ond, o'i gymharu â disgwyliadau am fwy na dau gilometr, mae'r arfer o godi wedi dod i ben. Yn anffodus, ni ddaeth y dril. Ac yn awr mae'n rhaid i ni ofyn i rhesymegol - a lle, felly, mae'n cymryd mewn llosgfynyddoedd "žhavotekuté" magma cael toddi 600 - 1500 ° C? Os hoffech chi hedfan, meddai gwyddoniaeth cyfredol mantell y Ddaear (y tymheredd ei gyfrifo yn unig mewn theori, ond nid gwirio yn ymarferol), yna i daith y deg cilomedr o gramen y ddaear (ond mewn rhai mannau mae'n fod yn, plygu neu fwy) wedi cael iawn mae'n debyg oeri i lawr. Felly nid yw mor glir â'r llosgfynyddoedd hynny.
Ar yr un pryd, ymddangosodd gwybodaeth ddiddorol iawn arall. Yn erbyn yr hawliad swyddogol o fewn y ddaear, mae plasma, y ​​mae ei tymheredd yn cyrraedd miloedd o raddau, yn y flwyddyn a adeiladwyd 1981 triawd o ymchwilwyr - Nikolai Goncharov, Valery Makarov a Vyacheslav Morozov, a oedd yn ei draethawd "Y Wlad pelydrau grisial" crynhoi y canlyniadau ei flynyddoedd lawer o waith ymchwil yn rheolaidd rhwydweithiau o barthau arbennig sy'n digwydd ar wyneb ein planed. Yn eu barn hwy, y craidd o bridd i ffurfio grisial cael y siâp dodecahedron a icosahedron mewnosod yn ei gilydd. Mae'r craidd hwn yn tyfu ac mae ganddo dymheredd o dim ond tua 300ºC. Yn ôl yr ymchwilwyr, mae rhesymau dros gredu bod yr un tymheredd y tu mewn yr holl planedau a'r sêr, am eu bod yn organebau byw. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn galw i gof y cenhedloedd ymwahanu chwedl blaned (pobl ee. Dogon), a gafodd ei ystyried yn eithaf normal Ddaear a'r Haul fel endidau ac ymadroddion sy'n byw fel "Fam Ddaear" neu "Sun dad" yn sicr yn camddeall fel personoliad barddonol. Felly nid oes lle i ffurfio magma "magma".

A yw'n swnio'n rhy wych?
Wel, byddwn ni'n ychwanegu mwy o wybodaeth.
Yng nghanol XX. ganrif o amgylch Alexandrova yn y rhanbarth Vladimir, roedd pobl a oedd tan 1917 cynnal gloddio twneli ar ddyfnder o hyd at 400 600 m. Yn fy ngwaith, yna defnyddiwch y ddyfais proffesiynol technoleg gyfredol gwbl anhysbys. Yn y broses o gloddio gan y colur deunydd y ddaear "newid i dywod mân a llwch, sydd yna yn y nos vyfoukával drwy'r dyfrdwll a'r wyneb gael ei ffurfio, gwasgaru efallai drwy gwynt neu fryn." Yna, cafodd waliau'r twnnel ei haulu gan haul ffocws dyfais arbennig, a sicrhaodd wrthdroi ac atgyfnerthu'r waliau. Nid oedd angen ocsigen. Yn ôl i wybodaeth a ddarperir ar y pryd yn un o adeiladwyr y twneli i'r offer a ddefnyddir yn y coridorau cilfachau ochr waliau, ac o'r rhain, fodd bynnag, nid oedd yn gwybod unrhyw beth mwy. Ar yr wyneb, mae adeiladwyr wedi bod mewn lifftiau arbennig am amser byr iawn. Nid oedd cwestiynu dilynol o'r cyfleusterau hyn yn adeiladwyr blaenllaw Moscow yn dod ag unrhyw ganlyniadau. Wrth gwrs ...
Dwyn i gof yn awr dros Affricanaidd Dogon sy'n honni bod eu hynafiaid cyrraedd ar y Ddaear o blanedau eraill a'u aneddiadau a adeiladwyd tu gramen y ddaear gyda chymorth technoleg, maent wedi dod gyda hwy. Rhoddodd ystadau tai tanddaearol ddiogelwch iddynt mewn cyfnod o drychineb a diogelu rhag dylanwadau cosmig.
Ac dyma'r cwestiwn rhesymegol: beth wnaethon nhw ei wneud gyda'r ddaear? Sut wnaethon nhw ei gael allan a lle maent yn ei storio, fel nad oedd yn deffro sylw dianghenraid? Am resymau diogelwch, dylai'r hopper fod mor eang â phosib fel na chaiff y prosesau peryglus uchod eu cronni'n gronnus. Ond beth os nad yw'r gofod a bod gwastraff i'w brynu yn yr ardal lleiaf?
Sype i'r uchder.
A sut?
Dyna beth arall.
Yn ystod y gwaith o adeiladu strwythurau tanddaearol, cafodd y pridd cloddio ei daflu allan o'r dyfnder gan sawl siafft a thyllau turio mewn modd adweithiol. Mae offer rhyddhau jet ar wahân wedi ei osod ar bob rhan o'r twll turio. Yn y ffrwd tanwydd hon, toddiwyd popeth a giciwyd, ac ar ffurf "lafa" roedd yn llifo allan o wddf "llosgfynydd."

Ar y diriogaeth Rwsia a gwledydd eraill yn y byd yn gallu gweld y bryniau tir unigol a grŵp cymharol wastad - mynyddoedd gydag uchder hyd at 200 m Megis ger Tamanského Kuban penrhyn, rhai ohonynt ar ffurf llosgfynyddoedd mwd.. Dengys astudiaethau fod rhywfaint o gyd-ddigwyddiad rhyfedd ychydig uwchlaw llwybr y twnnel hynafol, sy'n rhedeg trwy arch mawr o dan y penrhyn ac yn wynebu Afon Kerch. Roedd y fynedfeydd i'r twnnel hwn wedi'u walio rywbryd yn y 5ed ganrif OC yn ystod y rhyfeloedd ac ymfudo cenhedloedd. Yn ardal Crimea Kerch, parhaodd y twneli yn y gorllewin ond hefyd mewn cyfarwyddiadau eraill, gan gynnwys Pioneer a Sudak.

llosgfynydd mwd - Penrhyn Taman, RF

Ceir llosgfynyddoedd llaid enwog eraill yn Rwmania ger pentref Berca yn nwyrain Carpathiaid.

llosgfynyddydd llaid - Berca, Romania

Ac os edrychwn ar y map ac ychwanegwn nodau cyfarwydd y twneli hynafol cyfandirol, mae'n cyd-fynd yn eithaf da.

Mae pwyntiau'n dangos o'r chwith: Bucegi, Berca, Penrhyn Taman, Krasnodar

Ar hyn o bryd, mewn llawer o wledydd y byd, mae adeiladu'r ddau dwnnel a dinasoedd tanddaearol cyfan ar gyfer y tymor hir yn aros hyd at ddegau o filoedd o bobl mewn un lle. Maent yn codi pe bai daeargrynfeydd neu drychinebau cosmig. Mae'n amlwg bod yn rhaid i'r bryniau a'r terrricau newydd gael eu creu yn rhesymegol ar wyneb y blaned yn yr adeilad hwn ...
Felly, yma, heb fod yn gyfangwbl, rydym yn atgoffa un ardal arbennig iawn: yr anialwch gogleddol, wedi'i amgylchynu'n barolaidd gan goedwigoedd a chorsydd. Ble mae hi?
Pan edrychwch ar y map ar gyfesurynnau 56.843394, 118.139550, gallwch ddod o hyd yno "Čarské sipky". Ar uchder o tua metr 750 uwchben lefel y môr, mae rhwng dwy filltir-sgwâr-filltir plaen deg-cilomedr wedi'i orchuddio â miliynau o dunelli o dywod mewn haen o fetrau trwchus 3-15. Ble daeth e yma?
Ac yn bennaf: pam a ble mae'n tyfu?
Ceisiwch ateb eich hun yn seiliedig ar yr hyn a ysgrifennwyd yma.

Gellir dod o hyd i luniau mwy prydferth o'r lle hwn yma.

Mynyddoedd, tirluniau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb