Mount Vottovaar, y megaliths a glannau Karelia

7252x 08. 07. 2018 Darllenydd 1

I'r rhai sy'n caru eu gwyliau yn teithio i Rwsia, dyma Karelia yw un o'r atyniadau mwyaf. Natur hardd, henebion pensaernïol unigryw ac, wrth gwrs, megaliths a seddi. Ond mae'r teithiwr go iawn yn caru rhywbeth arall, rhywbeth anhysbys a dirgel, ac mae mannau o'r fath yn llawer iawn yn Karelia.

Megaliths o Karelia

Un yw Mount Vottovaara, sydd yng ngorllewin Gweriniaeth Karelian, yn Ardal Mujezerský, ger pentrefi Gimoly a Sukkozero. Mae cyflawni llawer o'r mynydd yn gofyn am lawer iawn o ddeheurwydd, amynedd a chaledwch; ond yna gwyddoch ei fod yn werth chweil. Yn gywir yn y munudau cyntaf ar ôl i chi fynd oddi ar y mynydd, deimlo natur natur hardd a dirgel, ond nid natur yn unig. Eisoes pan welais y lluniau am y tro cyntaf, yr wyf yn meddwl yn syth fy mod yn edrych ar fy megality ...

Megality a Seddi

Yr hyn sy'n casglu golygfeydd cyntaf yr ymwelydd yw'r cerrig enfawr sy'n cael eu gosod ar gerrig llai - yn wahanol i'r megalith. (Nodyn: gellir hefyd ffurfio "pyramidau" ac mae'r rhain yn wrthrychau sanctaidd y Sami (Lapau)).

Gall pwrpas strwythurau o'r fath fod yn wahanol mewn gwahanol leoliadau. Mae rhywle yn dangos dyfrffordd ddiogel, mewn mannau eraill maent yn nodi llwybrau bron annymunol. Ond mae'n union yn y rhanbarth hon eu bod yn cael eu priodoli i ystyr mystical penodol, yn ogystal ag i fynydd cyfan Vottovaar.

Peth arall sy'n cymryd eich diddordeb ar unwaith yw gosodiad cerrig. Hyd yn oed yn y llun, mae'n adnabyddus bod clogfeini cerrig "wedi'u bwmpio" ar ben y mynydd fel pe baent yn hap, yn cael eu dosbarthu yn ôl rhai rheolau geometrig ac yn y mannau cywir.

Os byddwn yn edrych yn fanwl ar y mynydd a'i megalithiaid, fe allwn ni ddod o hyd i grisiau, sy'n cynnwys cerrig mawr. Mae ymwelwyr mynych y tiroedd hyn yn galw'r adfeilion hyn yn amffitheatr. Ychydig i ffwrdd yw megalith aml-uchder, ac mae bloc llai yn cael ei dorri'n ofalus.

Pan fydd y mynydd gyfriniol yn canfod safbwynt hwn, rydym yn sylwi hyd yn oed mwy o fanylion a gallwn rhesymegol i'r casgliad bod y meini mawr oedd yn rhan o ddinas cerrig hynafol a gafodd ei dinistrio gan y difrod amser neu - efallai rhyw fath o rym ymwybodol ...

Sut i gyrraedd Mount Vottovaar

I werthfawrogi holl harddwch yr ardal warchodedig hon o gwmpas Mount Vottovaar, rhaid i chi fynd i ffwrdd o St Petersburg i bentref Gimoly. Mae trên 350 A o brif orsaf drenau St Petersburg, sydd yn fuan yn adeiladu yn Gimoly Station. Nid yw'r daith yn hir nac yn fyr, mae'r trên yn mynd 12 awr, ond mae angen gwybod nad yw'r trên yn gyrru bob dydd. Yn ychwanegol at y llinell drenau 350, mae dau fwy yn dod o St Petersburg trwy Gimoly, ond maent ychydig yn hirach (15 - 39 awr).

Ym marn llawer o deithwyr ar ôl Karelia mae'n well i fynd i'r Vottovaaře yn y car, ar hyd y lan chwith Llyn LADOGA, y ffordd 122 A, sef y llwybr byrraf o St Petersburg - km 640. Felly, dim ond mynd â map twristaidd neu sefydlu llywio GPS a mynd am daith.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb