Efallai nad Homo sapiens oedd y cyntaf i ddefnyddio tân

4289x 15. 11. 2019 Darllenydd 1

Am ddegawdau, mae archeolegwyr wedi bod yn hyderus mai Homo sapiens oedd y cyntaf i ddarganfod a defnyddio tân, a oedd yn drobwynt mawr yn agwedd ddiwylliannol esblygiad dynol. Roedd y tân yn darparu gwres ac amddiffyniad. Nawr, fodd bynnag, mae data newydd gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Connecticut, mewn cydweithrediad â chydweithwyr o Armenia, y DU a Sbaen, yn bwrw amheuaeth ar yr honiad hwn. Mae astudiaeth newydd yn awgrymu bod Neanderthaliaid wedi defnyddio'r tân!

Astudiaeth wyddonol newydd

Mae'r gwaith gwyddonol yn cynnwys ymchwiliadau archeolegol, hydrocarbon ac isotopig. Mae popeth yn cael ei gymharu â'r math o hinsawdd a fodolai ar y Ddaear filoedd o flynyddoedd yn ôl. I brofi eu theori, aeth tîm o wyddonwyr i archwilio Ogof Lusakert yn Armenia. Dywed yr Athro Cyswllt Anthropoleg Gideon Hartman:

“Mae gwneud tân yn sgil y mae angen i chi ei ddysgu. Nid ydym erioed wedi gweld unrhyw un a allai gynnau tân heb y wybodaeth a’r sgiliau. ”

Wrth edrych ar y samplau gwaddod, llwyddodd y tîm ymchwil i bennu faint o hydrocarbonau polycyclic (PAHs) a ryddhawyd trwy losgi deunydd organig. Un math o PAH yw un o'r rhai "ysgafn" fel y'u gelwir sydd wedi'u gwasgaru'n eang ac sy'n dynodi tanau, tra bod y math arall yn "drwm" ac yn gwasgaru'n llawer agosach at ffynhonnell y tân.

Am y rheswm hwn, bydd gwyddonwyr yn ceisio diystyru y gallai'r samplau ddod o danau naturiol nad oes gan ddyn unrhyw beth i'w wneud â nhw. Pe bai olion PHA trwm yn cael eu cadarnhau, byddai gwyddonwyr un cam yn agosach at brofi bod dyn wedi defnyddio tân yn llawer cynt nag a feddyliwyd yn flaenorol.

fideo

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Douglas J. Kenyon: Penodau Gwaharddedig o Hanes

Eglwys yn y gorffennol y cyfeiriodd ati'n aml heretical popeth nad oedd yn gweddu i'w sgriptiau pŵer. Er gwaethaf pob ymdrech i atal lledaeniad meddyliau dieisiau, mae rhai newydd wedi dod i'r amlwg ffrydiau crefyddola ddylanwadodd yn ddiweddarach ar ddatblygiad cymdeithas yn Ewrop.

Douglas J. Kenyon: Penodau Gwaharddedig o Hanes

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb