Henry McElroy: Tystiolaeth o gyfarfod Llywydd Eisenhower gydag estroniaid

8458x 28. 09. 2017 Darllenydd 1

Fy enw i yw Henry McElroy, ac rwy'n Atwrnai Wladwriaeth Newydd Hempshire. Dwi jyst yn Fort Monroe, Virginia. Diolch o flaen llaw am eich sylw yn yr adroddiad byr hwn ar y cydberthynas rhwng tiroedd tir ac astronauts o fydoedd eraill (estroniaid).

Y rheswm am y cyhoeddiad hwn gobaith a fydd yn annog gwell persbectif i bawb sy'n archwilio'r bydysawd a bydd yn arwain at ased gwerthfawr i bob ffydd, hil a chenhedloedd. Rheswm arall pam rydw i yma heddiw yw oherwydd fy mod yn credu yn y doethineb ein cenedl, sydd eisoes yn cael ei osod gan ein sylfaenwyr, ac ers i ni yn gwybod y gall gwybodaeth uwch a gwybodaeth yn helpu pobl i ddatrys problemau amrywiol yn awr ac yn y dyfodol.

Pan oeddwn yn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus yn Aberystwyth Hempshire Newydd, Gwelais yn y Pwyllgor Materion Gwladwriaethol. Roedd yn bwysig, fel cynrychiolydd o bobl y De a ddewisodd fi yn y swyddogaeth anrhydeddus hon, yr oeddwn yn cael gwybod am nifer fawr o faterion yn ymwneud â materion ein dinasyddion a'n pobl. Fel y deallaf, mae rhai o'r pynciau hyn wedi cael eu harchwilio a'u dyfarnu fel themâu ffederal ar gyfer datblygu materion lleol a mesurau cyfrinachol. Roedd y dogfennau hyn yn ymwneud â gwahanol bynciau, a chafwyd rhai ohonynt yn hanes ein cenedl ers degawdau.

D pwysau D. Eisenhower, 34. Llywydd Unol Daleithiau America

Un o'r themâu cylchol hyn yw'r rheswm pam rwy'n mynd i'r afael â chi heno. Hoffwn roi fy nhystiolaeth bersonol i'm pobl am un ddogfen yn ymwneud ag un o'r pynciau cyfredol a welais pan oeddwn yn y swyddfa ar gyfer materion ffederal y wladwriaeth. Y ddogfen a welais oedd y neges swyddogol ar gyfer yr Arlywydd Eisenhower. Yn ôl fy atgofion gorau, crewyd y neges gyda gobaith mawr a Llywydd gwybodus Eisenhower am bresenoldeb parhaus pobl o fydoedd eraill yma yn yr Unol Daleithiau.

Awgrymodd y neges y gellid cwrdd â chyfarfod rhwng y llywydd a rhai o'r ymwelwyr hyn. Mae tôn y neges yn dangos nad oes angen i chi boeni am fod ymwelwyr hyn mewn unrhyw achos beidio â brifo neb, ac nid oedd unrhyw fwriad i achosi unrhyw ddifrod ar y pryd neu yn y dyfodol. Er hynny Ni allaf gadarnhau lle neu amser y cyfarfod, nac a ddaeth cyfarfod rhwng yr Arlywydd Eisenhower a'r creaduriaid hyn. Ond yn ôl ei optimistiaeth yn ei amser yn 1961, Rwy'n bersonol yn credu bod yr Arlywydd Eisenhower wedi cwrdd â'r astronawdau hyn o'r byd tu allan.

Rwy'n gobeithio y bydd fy nghyfer bersonol yn helpu'r genedl i egluro ymhellach. Rwy'n anrhydeddus i ddilyn camau'r rhai sydd wedi dod o hyd i'w cyffesiad personol. Y rheiny sy'n haeddu ymfalchïo pobl America am rannu eu negeseuon yn gyhoeddus mewn ymdrech i godi ein gwybodaeth i ddeall ein bodolaeth yn well. Pobl fel hen astronau John Glenn, Edgar Mitchel, Gordon Cooper ac Buzz Oldrini enwi ychydig. Cyn Arlywydd Ronald Reagan a Jimmy Carter, Capten Bill Newhouse o Farines yr Unol Daleithiau, Is-gapten John Wheels o Llu Awyr yr Unol Daleithiau, Cyrnol Philip CorsoUwch luoedd milwrol yr Unol Daleithiau, Graham Bathew cadlywydd y Llynges yr Unol Daleithiau, ynghyd â David Hamilton o Adran Ynni, NASA Rhoddwyr Gwallt a James Coop gan yr Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch.

Hoffwn hefyd ddiolch i wledydd fel Ffrainc, Brasil, Prydain, Rwsia, yr Eidal, Denmarc, Sweden, Norwy, Seland Newydd ac mae ein cymdogion i'r gogledd, Canada, Uruguay ac Awstralia ar gyfer hynny hefyd yn agor eu harchifau i ddinasyddion eu gwledydd ac yn eu galluogi i gael mynediad gwybodaeth sy'n bwysig iawn ar gyfer datblygiad dynol.

Diolch am y cyfle hwn i gael rôl fach o leiaf wrth wneud yr un peth a rwyf yn rhannu'r wybodaeth a roddais i chi heddiw. Diolch yn fawr iawn, a dwi hefyd yn diolch i'r staff a wnaeth ein helpu i gyflawni hyn heddiw.

Hoffwn hefyd gymeradwyo dosbarthiad y fideo hwn i unrhyw un sydd am ei ddefnyddio at ddibenion addysgol. Diolch ichi.

Dwysau Eisenhower (34, Llywydd UDA): "Hoffwn gredu hynny yn y pen draw, bydd pobl yn gwthio heddwch yn fwy na'n llywodraethau. Rwy'n credu bod pobl mewn gwirionedd eisiau heddwch gymaint y dylai'r llywodraeth fynd allan o'r ffordd a gadael i bobl ei gael. "

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb