Hathor - Arglwyddes y Sêr, Duwies Cariad a Cherddoriaeth

5241x 11. 09. 2019 Darllenydd 1

Mae yna lawer o ddyfalu ynglŷn â gwir darddiad yr hen Aifft a Sumer. A yw'r straeon chwedlonol hyn yn seiliedig ar wirionedd, neu ai chwedlau am fodau dwyfol o sêr tramor yn unig ydyn nhw? Enw un o'r fath oedd "Arglwyddes y Sêr, Nefoedd a Bywyd". Ei henw yw Hathor. Cafodd ei haddoli yn Nubia, Semitig Gorllewin Asia, Etipia a Libya.

Hathor

Roedd ei dilynwyr yn ei haddoli fel duwies mamolaeth. Cafodd ei addoli o ddechrau crefydd yr Aifft tan oddeutu 500 mlynedd OC. Er bod Isis, mam Horus, yn llawer mwy enwog, roedd Hathor, sy'n cael ei gweld fel y dduwies gyntaf un, duwies y Llwybr Llaethog.

Portreadwyd Hathor yn aml fel buwch nefol, oherwydd iddi gynrychioli Ffordd Llaethog a dim ond llaeth yn llifo oddi uchod. Roedd hefyd yn gysylltiedig â Venus, seren y bore a duwies y Rhufeiniaid. Roedd gan y Groegiaid gysylltiad ag Aphrodite, duwies cariad. Roedd gan Hathor gorff coch a llygaid wedi'u gwisgo'n ofalus. Weithiau gellir ei weld hefyd mewn gwyn pur. Ategwyd yr wyneb dynol gan gyrn a disg coch o'r haul rhwng y cyrn. Ymddangosodd y ddisg solar goch yn ddiweddarach yng ngolygfeydd Isis.

Gall fod ar sawl ffurf, gall edrych fel llew, gwydd, cath, fwltur, cobra neu hyd yn oed coeden masarn. Mae'r berthynas â duwiau eraill yn anghywir. Roedd hi i fod i fod yn briod â Horus, ond mae eu perthynas yn aneglur. Mae ei henw yn cyfieithu fel Tŷ'r Mynydd - sy'n golygu perthynas agos â Horus gyda'r gallu i'w adfywio a dod ag ef yn ôl yn fyw os oes angen. Fe’i disgrifir fel gwraig, merch a mam y duw haul Ra.

Hathor fel duwies llawenydd

Mwynhaodd Hathor boblogrwydd mawr gyda phobl gyffredin yn ogystal â strata brenhinol fel duwies noddwr llawenydd, dathliad a chariad. Chwaraeodd hi offeryn dirgel o'r enw Sistrumhelpodd hynny i yrru'r drwg allan o'r wlad. Offeryn cerddorol taro ydyw, roedd siâp fforc y chwaer i fod i atgoffa cyrn y dduwies fuwch hon.

Cyfeirir at Hathor fel Yr un â dau wyneb, y gallwn ei egluro trwy fod yn drawsnewidiad duwies Aifft arall, Sachmet. Yn wreiddiol, roedd Sachmet yn dduwies ryfel dreisgar gyda phen y llew a oedd â hoffter o ladd pobl yr Aifft. Ond yna anfodlonodd y duwiau ei hymddygiad, ei yfed â chwrw lliw coch i edrych fel gwaed, ac yna ei throi'n dduwies cariad, Hathor.

Felly Hathor oedd duwies primordial y fam, rheolwr yr awyr, yr haul, y lleuad, amaethyddiaeth, ffrwythlondeb, dwyrain, gorllewin, lleithder a genedigaeth. Roedd hi'n gysylltiedig hefyd â llawenydd, cerddoriaeth, cariad, mamolaeth, dawns, meddwdod ac, yn anad dim, diolchgarwch.

Diolch i'r duwiau am y cwrw coch hwn! Ble fyddai dynolryw hebddo heddiw? Yn lle dileu dynoliaeth, rhoddodd Hathor lawenydd, cerddoriaeth, celf a dathliad i'r goroeswyr. Roedd nid yn unig y byw, ond hefyd y rhai a fu farw, yn ddiolchgar. Credwyd bod Hathor hefyd yn cyfarch eneidiau'r meirw ac yn eu helpu ar eu taith olaf, lle roeddent hefyd yn cynnig byrbrydau iddynt o'r goeden.

Mae Hathor yn rhan o'r dathliad

Roedd Hathor yn rhan annatod o ddathliadau'r Flwyddyn Newydd, pan gariodd yr offeiriaid ei cherflun, rhoi'r goron ar ei phen a pherfformio defodau cyfrinachol, canu a chwarae. Heddiw, gellir gweld dathliad y Flwyddyn Newydd ar waliau Teml Hathor 2 000 yn Dendera. Ceisiodd y Cristnogion cynnar niweidio ei hwyneb ar y cerfluniau mewn ymgais i'w dileu o hanes, ond methodd yr ymgais hon.

Fel y gallwch weld, y stori Hathoru yw sylfaen ffydd yr hen Aifft. Bu bron i'r dduwies, a oedd yn cynrychioli'r Llwybr Llaethog ei hun, ddinistrio'r hil ddynol bron, ond yna daeth yn noddwr annwyl llawenydd, ffyniant a dathliad.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Cyfrinach Eifftoleg

Pwy oedd Usir yn wir? Brenin o'r oesoedd cynnar, un o'r duwiau hynafol, y duwdod mwyaf pwerus erioed, neu ofodwr a ymwelodd â'n planed filoedd o flynyddoedd yn ôl? Pa ddirgelion eraill sy'n gysylltiedig â phen Usir? Mae'r awduron yn codi cwestiynau cyffrous: Yn wir, mae'n bosibl yn ystod teyrnasiad y Pharaoh Ramesses II amlwg o'r Aifft. a sefydlodd yr Eifftiaid gysylltiadau ag America? A wnaethant fewnforio cyffuriau oddi yno? Sut wnaeth henebion aur yr Aifft gyrraedd Bafaria? Beth arweiniodd y chwedl am felltith y Pharoaid? Beth yw'r gyfrinach y tu ôl i ddod o hyd i sgarab euraidd gyda chartouche brenhinol yn Israel?

Dirgelwch Eifftoleg (cliciwch ar y llun i gyrraedd y siop Sueneé Universe)

Fideos yn cynnwys teml y dduwies Hathor

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb