Hammam Al-Ayn - sba 700 oed yn Jerwsalem

3989x 10. 06. 2019 Darllenydd 1

Y rhain Spa Hammam Al-Ayn eu hadeiladu blwyddyn 1336. Yng nghanol 20. caewyd y ganrif oherwydd eu cyflwr gwael. Ar ôl eu hadfer, fe'u hailagorwyd bellach. Mae'n cynnig cyfle i ymwelwyr fwynhau bath stêm a thriniaethau sba eraill yn yr adeilad gwreiddiol.

Diwethaf o'i fath

Yn wreiddiol, gwasanaethodd y tŷ sba hwn i bererinion Mwslimaidd oedd am gymryd rhan mewn ymolchi defodol cyn gweddïo ar y Mosg al-Aqsa gerllaw. Bu hefyd yn gwasanaethu masnachwyr a thrigolion lleol, a olchwyd yn rheolaidd yma. Ar ôl i'r dŵr gael ei ddosbarthu i'r aelwydydd unigol, roedd y diddordeb yn y sba wedi lleihau'n sylweddol nes eu bod o'r diwedd yn 20. ganrif wedi cau. Al-Ayn yw'r unig dŷ sba sydd wedi'i gadw. Mae tŷ sba Al-Shifa arall wedi'i drawsnewid yn ofod diwylliannol lle cynhelir digwyddiadau ac arddangosfeydd diwylliannol.

Meddai Arnan Basheer - Cyfarwyddwr Canolfan Datblygu Prifysgol Jerwsalem:

“Mae ailagor y sba yn bwysig iawn, dyma'r unig ffordd i warchod y dreftadaeth ddiwylliannol hon. Pe na baem yn cywiro'r sba, byddai'n torri i fyny a byddem yn colli rhan o'n hanes. ”

Lle i gymdeithasu

Nid yw dyluniad a chynllun y sba wedi newid. Fodd bynnag, ychwanegwyd offer modern i'w gwneud yn bosibl defnyddio goleuadau trydan a chawodydd. Mae'r sba'n defnyddio dŵr glaw yn bennaf, sy'n cael ei storio mewn tanciau a dŵr ffynnon naturiol. Gall ymwelwyr ymlacio yma a chynnal cyfarfodydd wrth aros am driniaethau. Bwriad arall yw darparu cyfleusterau sba ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol a digwyddiadau diwylliannol.

Dywed Arnan Basheer:

,, Yn y gorffennol, chwaraeodd y sba hwn rôl gymdeithasol bwysig iawn. Rydym am gadw hyn. Nid oes gan yr hen dref lawer o le ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau diwylliannol. ”

Dyluniad hysbys

Mae'r sba yn cynnwys sawl cromen o wahanol feintiau sy'n caniatáu i olau fynd drwy'r ffenestri gwydr lliw. Maent yn gweithio ar egwyddor debyg i sba Damascus. Felly mae'n debygol bod adeiladwyr sba wedi dod o Syria. Datgelodd cloddiadau eraill yn ystod yr adnewyddu dŷ sba arall a oedd wedi'i gysylltu â Sba Al-Ayn. Darganfuwyd adfeilion sbaon eraill ger y synagog. Felly, mae'n debyg bod cyfadeilad y sba wedi'i gysylltu a'i fod yn llawer mwy nag yr ydym yn ei feddwl.

Pensaernïaeth yn y ganrif

Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith cerrig a theils gwreiddiol heb ei gyffwrdd, felly gall gwesteion sba eistedd ar feinciau cerrig canrifoedd oed wrth fwynhau'r cyplau ac edmygu'r manylion pensaernïol fel bwâu a lloriau mawr wedi'u haddurno â phatrymau seren marmor lliwgar.

Roedd y ffordd i'r bwyty yn hir. Mae cynlluniau adnewyddu eisoes wedi'u cyflwyno yn 80. blynyddoedd, ond heb arian. Gyda gweithrediad y prosiect, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi helpu gyda Phrosiect Treftadaeth Ddiwylliannol Jerwsalem. Cymerodd yr adnewyddiad gyfanswm o 5 o flynyddoedd ac fe'i goruchwyliwyd gan swyddfa Israel.

Ased economaidd

Roedd y prosiect tai sba hefyd yn cynnwys ehangu Marchnad Fasnach Cotton gerllaw gyda giât soffistigedig sy'n gwahanu'r ardal siopa o'r Mosg Al-Aqsa enwog. Mae'r farchnad hon yn dal i weithio heddiw, gallwn brynu melysion, cofroddion, rygiau gweddi, a phethau ymarferol tebyg.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb