Neges Glastonburg o'r gorffennol

8245x 18. 06. 2018 Darllenwyr 2

Stori hon Neges Glastonburg o'r gorffennol yn ddiddorol oherwydd ei fod wedi digwydd dros ddegawd, a thrwy gydol ei amser, nid pobl yn unig ond hefyd ysbrydion oedd arwyr.

Sut y dechreuodd

Dechreuodd i gyd yn 1907 pan brynodd yr Eglwys Anglicanaidd lain o dir gydag adfeilion Abaty Glastonbury. Mae gan Abaty hanes cyfoethog, a saith cant o flynyddoedd yn ôl, diolch i bererindod pererinion sy'n mynd i bedd y Brenin Arthur, roedd ar frig ei flodau.

Ar adeg yr abaty, fodd bynnag, nid oedd neb yn gwybod lle roedd ei lefydd pwysicaf. Roedd angen cloddio, a gomisiynwyd gan yr Eglwys i fod yn awdurdod cydnabyddedig mewn pensaernïaeth Gothig, Bond Frederick Bligh 43-mlwydd-oed.

Ei genhadaeth oedd dod o hyd dau gapel, y mae ei leoliad ar y pryd dirgelwch bron yn unsolvable. Gan oedd ganddynt arian cyfyngedig a chymerodd cloddio lle llawer arafach nag y byddai wedi dymuno archeolegydd, penderfynodd Bond, a oedd hefyd yn devotee o Parapsychology, i sefydlu cyswllt â'r thu hwnt drwy teipio awtomatig.

Sefydlu cyswllt â'r beddau

7. prynhawn 1907 Hydref oedd Bond gyda'i gyfaill John Allan Bartlett, a oedd yn ysgrifenedig gyda'r brofiad sylweddol awtomatig yn eu swyddfa ym Mryste, yr ymgais gyntaf i ddod i gysylltiad â'r ymadawedig hir.

Gadawodd Bartlett darn sydyn y pensil ar y ddalen wyn o bapur, ac roedd Bond yn cyffwrdd â'i law am ddim. Symudodd y pensil am foment anhygoel ar y papur, yna dechreuodd i dynnu allan y cyfuchliniau lle'r oedd y Bond yn cydnabod cynllun daear Abaty Glastonbury.

Yna, y pensil yn nodi petryal yn rhan ddwyreiniol y fynachlog ac ar ôl pledio'n am fanylion am y pensil (neu bwy bynnag trwy Bartlett drin) cadarnhau ei bod yn y capel y Brenin Edgar, a adeiladwyd gan Abbot cymryd. Siaradodd rhywun o'r gorffennol.

Yna nododd y pensil yr ail gapel, i'r gogledd o brif adeilad yr Abaty.

Pwy sy'n pasio'r wybodaeth o'r gorffennol?

Atebwyd y cwestiwn a roddodd y wybodaeth: "Johannes Bryant, mynach a saer maen am ddim"(Ie'r Mason). Ar ôl pedwar diwrnod llwyddodd i ddarganfod hynny Bu farw Bryant yn 1533 a bu gwarcheidwad y capel ar adeg Harri VII.

Bond Frederick BlighYn ogystal â Bryant, Bond a Bartlett yn dal i fod mewn cysylltiad â mynachod eraill Abaty Glastonbury. Roedd gan bob un ohonynt ei lawysgrifen ei hun, y bu Bartlett yn ei gario ar y papur.

Yn ystod sawl mis o gyfathrebu ysbrydol, dywedodd y mynachod hir-farw wrth yr archeolegydd a'i ffrind nifer o wybodaeth ddefnyddiol iawn am adeiladu'r abaty.

Yn olaf, mewn cloddiadau Bond Mai 1909 ddechrau, ond cyn iddynt ddechrau peth amser betruso a ddylid dilyn y cyfarwyddiadau o'r bedd, neu yn syml yn dibynnu ar y ffaith ei fod yn lwcus. Dewisodd Bond y dewis cyntaf.

Dechreuodd y cloddiadau

Yn ystod yr amser penodedig, dim ond yn y mannau lle tynnodd y pensil y petryal gyntaf, cloddio'r cloddwyr ffos a darganfuwyd wal uchel o fetrau 10 hir, nad oedd gan unrhyw un unrhyw syniad ohoni. Datgelodd ffosydd eraill y strwythur adeiladu, a allai fod yn ddim mwy na Chapel y Brenin Edgar.

Po hiraf y cloddiadau, po fwyaf y bond oedd perswadio dibynadwyedd ysgrifennu awtomatig. Dywedodd yr ysbrydion iddo fod to'r capel yn euraidd a mafon. Yn wir, canfu'r gweithwyr yr addurniadau arcedau gyda olion aur a mafon.

Enghraifft arall: Hysbysodd y mynachod fod ffenestri'r capel wedi'u llenwi â gwydr mosaig glas, a darganfuwyd darnau sy'n cyfateb i'r disgrifiad yng nghanol yr adfeilion. Yr oedd yn fwy anhygoel am yr amser y cafodd y capel ei adeiladu, roedd yn nodweddiadol o ddefnyddio gwydr gwyn neu euraidd yn unig.

Roedd Bonda hyd yn oed yn fwy synnu gan eu haisiad bod y capel yn arwain y drws yn syth ac roedd wedi'i leoli yn y rhan ddwyreiniol. Ychydig iawn o gredadwy, dim ond oherwydd nad oes gan y rhan fwyaf o eglwysi y tu ôl i'r allor ddrysau o gwbl. Fodd bynnag, profwyd bod Capel y Brenin Edgar yn eithriad.

Dywedodd mynachod ysbryd yr abaty hyd yn oed wrth Bond ynghylch dimensiynau'r capel. Ond mae'r wybodaeth hon eisoes wedi bodloni holl ddisgwyliadau'r archaeolegydd ac wedi cymryd agwedd eithaf amheus. Ond roedd mynachod yn iawn yn yr achos hwn hefyd ...

Sut daeth gyrfa Frederick Bond i ben

Yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf, mae Bond wedi cadw ei ffynhonnell wybodaeth a tharddiad ei allu rhyfeddol i "weld y anweledig".

Ac nid oedd yn cuddio hynny oherwydd ei fod yn ofni cyffro ei gydweithwyr, y rheswm oedd rhywle arall. Adeiladwyd yr Eglwys Anglicanaidd gydag ymwrthedd dwfn i ysbrydoliaeth.

A phan gyhoeddwyd Bond yn 1918 ei lyfr "Porth i'r cof," oedd yn rhoi manylion hanes ei gyfathrebu gyda "thystion" o ddigwyddiadau hanesyddol, pob collwyd, a gyrfa Bond i ben.

Cafodd y cyllid cloddio ei derfynu ar unwaith a 1922 oedd yr archeolegydd a ryddhawyd o'r gwaith yn Abaty Glastonbury.

Cafodd gweddill ei fywyd ei wario gan Frederick Bligh Bond yn yr Unol Daleithiau ac nid oedd yn ymdrin ag archeoleg, ond ag ysbrydiaeth. Bu farw yn 1945 - mewn dychryn, diflas a chwerw.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb