Ganjnameh: arysgrifau wedi'u cerfio i'r graig

11051x 03. 06. 2019 Darllenydd 1

Credir hynny Hamadan yw un o ddinasoedd hynaf Iran ac efallai un o'r hynaf yn y byd. Mae wedi'i leoli yn nhalaith 450 o'r un enw, i'r de-orllewin o Theran, yn ardal fynyddig werdd odre Alvand (3574 nm). Mae'r ddinas ei hun wedi'i lleoli 1850 metr uwchlaw lefel y môr.

Hamadan - Ganjnameh

Tybir mai'r ddinas oedd 1100 o flynyddoedd cyn i Asyrany feddiannu ein blwyddyn. Mae'r hanesydd hynafol Hérodotos ei hun yn nodi bod tua'r flwyddyn cyn 700, sef prifddinas Medea. Roedd Médie yn wlad hanesyddol hynafol a leolir yng ngogledd-orllewin yr Iran heddiw.

Mae natur arbennig yr hen dref hon a'i hatyniadau hanesyddol yn denu twristiaid i'r ardal yn ystod misoedd yr haf. Yr atyniad mwyaf yw GANJNAMEH, Avicenna a Baba Taher. Roedd pobl leol yn y gorffennol yn credu bod yr arysgrifau yn cynnwys cod cudd i ddod o hyd i drysor cudd.

Ganjnameh (© Mmadjid)

Astudiwyd y testun gyntaf gan archeolegydd Ffrangeg Flandin Eugen. Fe'i dilynwyd gan yr archwilydd Prydeinig Syr Henry Rawlinson, a fu'n llwyddo i ddatgelu cyfrifiad yr Hen Persiaid. Daeth i'r casgliad y gellid defnyddio ei brofiad i ddadgodio'r hen arysgrifau eraill o'r cyfnod Achaimen.

Cyfieithu testun

Dywed baner chwith: Mae Ahuramazda yn dduw mawr, y mwyaf o'r holl dduwiau sydd wedi creu'r ddaear, yr awyr a'r bobl hyn. Sefydlodd Xerxes fel brenin. Mae Xerxes yn sefyll allan ymhlith llywodraethwyr di-rif. Myfi yw Darius, y brenin mawr, brenin brenhinoedd, brenin cenhedloedd lawer, brenin y wlad fawr hon, mab Hystaspes, Achaemenid.

Mae'r arysgrif cywir yn dweud: Ahuramazda yw'r duw mawr a greodd y ddaear, yr awyr a'r bobl hyn. Sefydlodd Xerxes fel brenin. Mae Xerxes yn sefyll allan ymhlith llywodraethwyr di-rif. Yr wyf fi, frenin mawr Xerxes, brenin brenhinoedd, yn frenin ar diroedd â llawer o drigolion, yn frenin ar y deyrnas enfawr hon a'r tiroedd pell, yn fab i Darius, brenin brenin Achaimen.

Rhoddir yr arysgrifau bob amser mewn tair iaith (Old Perse, Elamite, a Babylonian).

Pe bai'r holl waith yn cael ei greu yn ôl ein delwedd gonfensiynol gan ddefnyddio corsel a morthwyl copr, byddai angen llawer o amynedd a diffygion llwyr ar gyfer llythyrau. Efallai y byddai'n ddoeth gofyn i seiri maen modern yr hyn y byddent yn ei wneud heddiw.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb