Mysteries Ffisegol: Theori Popeth

17315x 31. 01. 2017 Darllenydd 1

Byddai'n braf cael nhw i gyd cyfreithiau corfforol un theori a fformiwla gyffredin. Canfu llawer o enwogion, gan gynnwys Albert Einstein, y syniad hwn nid yn unig yn demtasiwn ond hefyd yn bosib. Fodd bynnag, mae'r chwilio am y fformiwla hon yn parhau i fod yn ansefydlog. Eto mae llawer o ffisegwyr o'r farn bod y fath fformiwla, theori, yn bodoli. Gallai cam mawr tuag at y nod hwn fod Theori Grand Unedig (GUT). Dylai'r lluoedd elfennol sy'n deillio gael eu deillio ohonom ni:

  • Electromagnetig
  • gwan, gan achosi dadelfennu gronynnau ymbelydrol
  • cryf sy'n dal y cnewyllyn atomig gyda'i gilydd

Nodweddir y tair heddlu hyn gan strwythur mathemategol debyg, felly mae ffisegwyr o'r farn y gallai GUT fodoli.

Yn fformiwla'r byd presennol neu damcaniaethau popeth (TOE), gellid adeiladu'r pedwerydd yn ddiweddarach sila, sef disgyrchiant. Disgwyliadau gan TAFLEN yn uchel: dylai esbonio natur y mater tywyll a'r ynni tywyll, a llawer ffenomenau eraill o'n Bydysawd. Yr ymgeisydd addawol ar gyfer fformiwla'r byd yw M-theori (cyffredinol a modern theori llinynnol) a disgyrchiant cwantwm loop. Mae'r ddau ddamcaniaeth, fodd bynnag, yn dal i wynebu problemau mawr ac nid ydynt yn bell oddi wrthynt gallu bod fel cyffredinol disgrifiad o bopeth.

Mae'n anodd iawn hledat rhywbeth nad ydym yn ei wybod amdano mewn gwirionedd yn bodoli. Budd mawr yw gwaith Nassim Haramein a'i dîm o wyddonwyr sy'n dod o hyd i ateb GUT o fractals a chysondebau Planck fel y gronynnau cychwynnol sylfaenol (er cymharol) adeiladu'r Bydysawd.


Diweddarwyd: 05.02.2017, 02: 21

Safa: Mae uniad rhannol o ryngweithiadau eisoes wedi'i gyflawni yn 20. ganrif. Yn 60. mae blynyddoedd wedi awgrymu sawl ffisegydd o'r theori bod rhyngweithiadau gwan ac electromagnetig yn arwyddion gwahanol o'r un pŵer. Yn ôl eu rhagfynegiadau, roedd yn rhaid cyfuno'r ddau egni mewn un a dangos gyda gronynnau newydd. Pan oedd yn ddiweddarach yn gallu adeiladu cyflymydd pwerus yn CERN (heddiw mae'n rhan o'r LHC), cadarnhawyd eu rhagfynegiad gan ddarganfod gronynnau newydd, a oedd yn flaenorol heb eu hysbysu, y mae eu heiddo'n rhagweld y theori. Dyfarnwyd theori yr uno a'i dystiolaeth arbrofol Gwobrau Nobel.

Mae damcaniaethau, gan uno'r rhyngweithio electro-wan uchod gyda rhyngweithio cryf, hefyd yn bodoli. Ond mae llawer, nid yw eu rhagfynegiadau gwahanol wedi cael eu profi arbrofol eto, felly nid yw ffisegwyr wedi gallu gwrthod yr amrywiadau anghywir.

Dirgelwch corfforol

Mwy o rannau o'r gyfres

Un sylw ar "Mysteries Ffisegol: Theori Popeth"

  • Standa Standa yn dweud:

    Ychydig yn unig: Roedd rhyngweithiadau trydan a gwan wedi'u didoli'n ddamcaniaethol hanner canrif yn ôl (60 20). Degawdau i wneud hynny (mewn blynyddoedd 70), dilyswyd uniad arbrofol hefyd. Mae'r ddau wedi ennill Gwobrau Nobel.

    Os yw'r uniad o'r pedwar rhyngweithio i un yn cael ei ystyried yn dasg tri cham, gwnaed y cam cyntaf degawdau yn ôl. Mae'n drueni nad oedd yn sôn am yr erthygl.

Ad a Ateb