Fox News: Darganfuwyd darnau ET / UFO. A oes gennym brawf corfforol?

8592x 06. 10. 2019 Darllenydd 1

Adroddiad byr, a ddarlledwyd yn ôl pob golwg gan 05.10.2019 ar Fox News. Yn y cyfweliad, mae Luis Elizondo unwaith eto'n gysylltiedig â datguddiad AATIP. Y tro hwn, am y tro, mae'n ffaith syml bod ganddo ddarnau o longau allfydol sy'n cael profion annibynnol ar hyn o bryd (am wn i) mewn labordai preifat.

Yn ôl ei ddatganiad, er na all ddweud ffynonellau, ond daw'r deunyddiau o ffynonellau llywodraeth a phreifat. Fel enghraifft, mae'n awgrymu y gallai'r dystiolaeth fod bod y deunydd yn cynnwys elfennau nad ydyn nhw'n digwydd ar y Ddaear, felly byddai'n rhaid iddo fod yn ddeunydd a gafodd ei greu gan rywun y tu allan i'n planed Ddaear.

Gallai un o'r arteffactau (deunyddiau) posib fod yn ddarn o long a ddamwain yn 1945. Tua dau fis ar ôl i'r prawf arf niwclear cyntaf (TRINITY) mewn hanes modern gael ei gynnal.

Mae'n werth nodi y gallai Bob Lazar fod wedi cymryd darn o ddeunydd o'r enw ELEMENT 1989 ar ffurf sefydlog ar ARDAL 51 XEUMX - labordai S4 mewn rhai ETVs fel rhan o generadur ynni gwrth-bwysau. Pe bai ei fodolaeth wedi'i brofi, yna gallai'r holl orwedd a chuddio o amgylch ET gael eu gwasgaru o'r diwedd. O'r diwedd, bydd pobl ar y blaned Ddaear yn gallu ymlacio ...

Mae dadl dros ddarnau a hyd yn oed dadl ffurfiol dros fodolaeth a phresenoldeb gwareiddiadau datblygedig sy'n dod i'n planed o'r gofod yn sicr yn briodol! Dyna pam rydyn ni'n hapus i'ch gwahodd chi i ddarllen 2. Cynhadledd Bydysawd Sueneé gyda chyfranogiad rhyngwladol i ddigwydd 23.11.2019 gan 09: 00 v Effaith HUB Brno. Prynu tocynnau ar y rhwydwaith SMSTicket Nebo Tocynnau VIP yn ein eshop.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb