Llun o long estron ar y blaned Mawrth

15350x 18. 09. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae damcaniaethwyr cynllwyn yn credu eu bod wedi darganfod o'r diwedd tystiolaeth o long estron a saethwyd i lawr ar y blaned Mawrth. Dylai'r llong fod oddeutu 1,3 milltir o hyd.

Tynnwyd y lluniau o'r fideo Syrfëwr Byd-eang NASA Mars. Ymchwiliodd Syrfëwr Mars Global i Mars tan 2006, pan fethodd y cyswllt asiantaeth-peiriant. Mae rhai sylwebyddion yn mynnu mai dim ond crib neu ffurfiant creigiau ydyw. Fodd bynnag, mae helwyr UFO yn credu ei fod yn UFO.

Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n llong estron? Ysgrifennwch eich adborth atom yn y sylwadau.

Mae'r disgrifiad isod o'r fideo yn esbonio:

“Yn fy marn i mae’n wrthrych efallai filoedd o flynyddoedd oed. O hyd, mae'n edrych fel mam-long gwareiddiad estron. Ond pam wnaeth hi chwalu? Nid ydym yn gwybod hynny bellach ... ”

Rydym yn eich gwahodd i ddarllediad byw o arteffactau ar Mars ddydd Sul 22.9.2019 am oriau 20 ar sianel YouTube Sueneé Universe

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Erich von Däniken: Archaeoleg ffrwydrol

Pa signal a dderbyniodd gan NASA ar 28. Mehefin 2002 i chwilio am wareiddiadau allfydol a pham nad yw wedi'i ddadgryptio eto? Yn ystod haf 1984, darganfu gwyddonwyr Americanaidd greigiau yn Antarctica a oedd yn cynnwys bacteria sy'n tarddu o'r blaned Mawrth. Sut wnaethon nhw gyrraedd y Ddaear? A wnaeth siamaniaid ecstasi leihau pwysau blociau gwenithfaen trwy drosgynnu natur egnïol y cerrig? Sut mae'n bosibl, yn yr ogofâu o dan y Sahara a oedd unwaith yn ffrwythlon a llawn dŵr, y daethpwyd o hyd i fraslun o'r Llwybr Llaethog mewn safle nad oedd ond yn weladwy o safbwynt daearol 25 900 flynyddoedd yn ôl?

Erich von Däniken: Archaeoleg ffrwydrol

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb