Efengyl Simon a Peter: roedd Iesu am gael ei groeshoelio

14558x 12. 06. 2019 Darllenydd 1

Yn Efengyl Pedr, dywed fod y Rhufeiniaid yn syndod o gydymdeimlad, ac nid yw Iesu wedi dioddef o gwbl ar y groes. Y gwahaniaeth mwyaf difrifol o'i gymharu â'r dehongliad sy'n cael ei ymarfer yw sut y mae tyst uniongyrchol y digwyddiad yn disgrifio cwrs proses yr atgyfodiad ei hun.

Mae ei ddehongliad yn unigryw, oherwydd nid yw'r Beiblau presennol yn siarad yn unig o'r canlyniad, nid y broses ei hun. Felly dywed y fersiwn swyddogol: roedd y bedd yn wag, ond nid ydynt hyd yn oed yn sôn am y digwyddiad ei hun.

Mae adroddiad Peter yn dechrau gyda 3. bore marwolaeth Iesu pan fydd y milwyr Rhufeinig yn gwarchod bedd y Meseia sydd wedi syrthio.

Agorodd y bedd, a gwelodd y milwyr, am eu bod yn cadw'r gwarchod yn ei gwarchod. Ac er eu bod yn ceisio esbonio'r hyn y maent yn ei weld mewn gwirionedd, gwelwyd tri dyn yn dod allan o'r bedd.

Roedd dau ddyn yn cefnogi'r drydedd yn y canol. Mae'n debyg Iesu. Yna daeth llais dwfn:

  • Maent yn pregethu. Oeddech chi'n bregethu i'r rhai sy'n cysgu?
  • Ano

Daw'r atgyfodiad i ben pan fydd tystion uniongyrchol yn arsylwi sut mae tri seren yn codi i'r nefoedd fel cwmwl o olau (glow). Daw'r Efengyl i ben gyda dedfryd yn yr ystyr:

Dyma dystiolaeth Simon Peter, sef y tyst uniongyrchol.

Nid yw oedran y testun ei hun yn gwbl sicr. Mae dyddiad swyddogol yn dod i mewn i 7. ganrif AD. Mae darnau eraill o destunau sy'n cyfeirio at awduriaeth Peter. Fodd bynnag, penderfynir eu hoedran hyd at 500 CE, felly mae'n ymddangos bod ei awduriaeth uniongyrchol yn annhebygol.

Yn 2006, cyhoeddwyd y testun, y cyfeirir ato fel Efengyl Judas. Nid yw hwn yn destun a gydnabyddir yn swyddogol am ei fod yn cynnwys darnau sy'n dweud bod Judas yn cael ei gyfleu gan Iesu i ddod â'r Rhufeiniaid. Mae Iesu yn honni ynddo mai Jwdas yw'r mwyaf doethach o'r holl apostolion, oherwydd ei fod wedi goleuo. Judas yw'r unig un sydd wir yn deall hanfod Iesu.

Mae Iesu yn Efengyl Jwdas yn dweud y bydd Jwdas yn rhoi ei gorff corfforol i'r Rhufeiniaid yn unig. Bydd yn dianc o'r croeshoelio ac yn dychwelyd i deyrnas yr ysbryd. Mae rhai ohonynt yn tybio bod gan y testun wreiddiau Gnostig. Yn ôl oedran papyrws, mae'r ddogfen yn cynnwys cyfnod o amgylch 280 CE. Nid yw eto yn dyst uniongyrchol Jwdas.

Mae'n amlwg o'r ddau destun bod yna wrthwynebiad ideolegol a dal o hyd rhwng sut mae rhai digwyddiadau hanesyddol i'w deall. Mae ffurf bresennol y Beibl yn gasgliad o destunau a gymeradwywyd yn y Cyngor Nikai yn 325 CE gan yr Ymerawdwr Constantine. Felly, mae'n destun gwleidyddol cywir sy'n cymryd llawer o amser.

Eich barn ar y Beibl

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

YouTube Byw'n Ffrydio 12.6.2019 20: 30

Rydym yn eich gwahodd yn gynnes i ddarllediad byw. Ceir trafodaethau hanesyddol, athronyddol a diwinyddol am natur Iesu. A oedd y cymeriad go iawn yn ffigwr hanesyddol, neu a oedd chwedl hanesyddol yn cynnwys cyfres o straeon a briodolwyd i gymeriad ffuglennol…

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb