Elon Musk: SpaceX Starlink fydd "rhagflaenydd" y Rhyngrwyd ar y blaned Mawrth

7604x 09. 07. 2019 Darllenydd 1

Dywedodd SpaceX yn defnyddio Starlink Technology i sefydlu system rhyngrwyd gofod i orbit Mars a Serve Growing Colony lleol, dywedodd Elon Musk mewn cynhadledd Seattle.

Datgelodd sylfaenydd SpaceX ei gynllun "rhyngrwyd gofod“Mewn digwyddiad preifat yn Seattle. Yn Seattle, bydd y pencadlys ar gyfer menter rhwydwaith Rhyngrwyd y genhedlaeth nesaf, meddai Musk o flaen cynulleidfa orlawn.

Dywedodd yn llythrennol:

"Gallwn ddefnyddio technoleg Starlink i'w ddefnyddio i ddefnyddio'r system Rhyngrwyd i blaned Mawrth. Bydd angen system gyfathrebu fyd-eang ar y blaned Mawrth. Nid oes unrhyw ffibrau optegol, ceblau na gwifrau eraill ar y blaned Mawrth. Bydd arnom angen cyfathrebu cyflym rhwng Earth and Mars, a dyna fydd Starlink yn ei wneud. ”

Mae Elon Musk eisiau sefydlu rhwydwaith Rhyngrwyd ar y blaned Mawrth

Cadarnhaodd Elon Musk ei uchelgais ar gyfer Starlink yn ystod cyfweliad gyda'r gwneuthurwr ffilmiau enwog Werner Herzog ar gyfer A Look: Dreaming of World Connected in 2016.

Elon mwsg

Dywedodd Mr Musk:

“Mae sefydlu rhwydwaith rhyngrwyd lleol ar y blaned Mawrth yn eithaf hawdd, gan mai dim ond ychydig o leoedd y gellir byw ynddynt. Felly, efallai mai dim ond pedwar lloeren fydd yn ddigon i dalu am setliad y blaned hon yn y dyfodol. Bydd angen rhai lloerennau darlledu arnom i wrthdroi'r Ddaear, yn enwedig pan fydd Mars ar ochr arall yr Haul. Bydd hefyd angen rhywfaint o fyfyrio dros y lloeren darlledu, ac ni ellir sefydlu unrhyw gyfathrebu uniongyrchol rhwng y blaned Mawrth a'r Ddaear. ”

Pwysleisiodd Elon Musk yn frwdfrydig bod ei holl ymdrechion wedi'u hanelu at anheddiad dynol parhaol Mars.

Y Blaned Goch yw'r lle ar gyfer y cam nesaf o archwilio dynol

Ychwanegodd:

“Rwy'n credu ei bod yn bwysig defnyddio'r cyfle yn bennaf i setlo planed arall tra'u bod ar agor. Dim ond os bydd trychineb naturiol neu artiffisial a fyddai'n diraddio'r potensial technolegol presennol y gellid peryglu teithio i blaned arall. "

Cymryd monopoli ISP ar y Ddaear

Gall Mr Musk fwriadu'n fwriadol i gymryd drosodd y monopoli ISP yma ar y ddaear. Ac unwaith, os oes nythfa hunangynhaliol gyda'r angen am ei Rhyngrwyd ei hun, y gellir tybio ei bod ar y blaned Mawrth, o gofio'r oedi yn ymateb ymateb y Ddaear.

Gallai camau ymchwilwyr daro wyneb Mars

Gallai Rhyngrwyd Maso hefyd ddarparu GPS byd-eang i gynorthwyo'r gwladychwyr mewn arolygon pellach. Gallai lloerennau ddarparu adroddiadau tywydd ar unwaith a helpu i olrhain stormydd tywod cryf ar y Blaned Goch.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb