Trydan (Rhan 2.)

166257x 07. 03. 2017 Darllenydd 1

Gronynnau cadarnhaol a negyddol o fater

Yn 1920, diffiniwyd grym sy'n dal yr atomau yn cynnwys gronynnau cadarnhaol a niwtral gyda'i gilydd. Ni allai fod yn dâl trydanol arferol. Rhaid iddo fod yn fath gwahanol o dâl. Felly, a elwir yn " Nerth lliw. Dim ond 50 o flynyddoedd yn ddiweddarach y dangoswyd rhyngweithio cryf. Darganfu 1934 Enrico Fermi y rhyngweithio gwan a elwir yn gyfrifol am y pydredd ymbelydrol. Pan fydd elfennau'rmbelydrol yn torri i lawr, crëir electronau ynni uchel neu eu antiparticles positif - positronau - yn cael eu creu. Felly mae gennym bedwar llu rhyngweithiol: un cryf sy'n dal gronynnau mewn atomau gyda'i gilydd, arferol, gwan, pydredd ymbelydrol gwan, a grym disgyrchiadol. Tybir bod y tair heddlu cyntaf yn codi yn ystod ffrwydrad y Big Bang. Mae i fod i fod! Yna daethon nhw i ben fel grym un, pan ar wahân i gwymp y bydysawd sy'n ehangu, maent yn gwahanu eu hunain. THEORI yw hwn. I gadarnhau'r theori hon, mae gwyddonwyr yn ceisio profi cywirdeb cyflymwyr enfawr, megis y LHC yn Genefa. Hyd 27 km, yn costio 3 biliwn EUR. Yr amodau a gymerodd yn ystod y VT yw, mewn gwirionedd, mae'r gwyddonwyr yn agosáu'n araf. Er mwyn efelychu'r VT a chreu lluoedd rhyngweithio, byddem angen cyflymydd 1000 o flynyddoedd golau. Nid yw'n crap, mae'n math. Gadewch inni ddychwelyd i electronau a thrydan.

Trydan gyfredol

Ni ellir gweld trydan gyfredol, eto o ddiwedd 19. y ganrif yn datblygu'r diwydiant trydan gan ddefnyddio. Still, ni allai neb ddychmygu'r PROUD hwn. I fod gyda nhw "Erbyn" Mae wedi bod yn gallu rywsut i drin ac chyfrif cyflwyno (!) Y diffiniad o'r cerrynt trydanol yn cynnwys gronynnau bach, sy'n cael eu gwefr bositif, sydd, yn syml, yn symud o polyn TYNNU PLUS i ffynhonnell trydanol polyn, ee. Batri. Cafodd ei Nid tan nifer o flynyddoedd yn ddiweddarach, gwelwyd bod yn 1897 darganfod yr electron yn cael gwefr negatif ac yn amrywio o minws i plws! Mae wedi cael ei brofi i ddylunio sgriniau teledu, yn gawr y gwreiddiol. Onid yw'n anhygoel? Ar diffiniad bôn yn hollol gyfeiliornus y planhigyn ac yn cael eu hadeiladu a'u datblygu ffonau smart!

Sut y gall fod y gronynnau bach hyn, na ellir eu gweld ac sydd â phwysau enfawr, yn goleuo miliwn o ddinas, tai gwres a phŵer peiriannau enfawr? Mae'r ateb yn eu maint. Mewn un centimedr ciwbig o wifrau copr, er enghraifft, mae atomau 6 × 10²³ annymunol yn annymunol. 6 x 10 a 23 i sero. Mae hynny'n fwy na nifer y sêr yn y bydysawd gweladwy! Am syniad: Cymerwch gilyn o siwgr ciwb. Pa faes y byddai hynny'n ei gymryd? Ni fyddwch yn sicr! Un metr sgwâr yw 100 x 100 cm. Mae hyn yn giwbiau 10.000. Am un cilomedr sgwâr - 1000 x 1000m, mae angen peli 10 biliwn arnoch, hy 10¹⁰. Dyna nifer dda. Ond: mae gan Ewrop o Portiwgal i Ural ac o Nordkap i Sicilia ardal o 10 miliwn km sgwâr. Ond mae gennym ni "dim ond" siwgr 10¹7. Cyfanswm arwynebedd ein planed yw 500 miliwn o gilometrau sgwâr. Rydym yn cael nifer y ciwbiau 5 x 10¹⁸. I gwmpasu wyneb cyfan yr Haul, sydd â 12.000x yn fwy na'r Ddaear, rydym yn cau. Mae nifer y ciwbiau siwgr yn cyrraedd 6 x 10². Mae hynny'n golygu y gallwn ni baratoi wyneb yr haul 10x yn ôl siwgr! Ac os gwelwch yn dda, mewn un centimedr ciwbig o wifren copr. Felly mae'n swm anhygoel o ronynnau bach sy'n gweithio yma.

Mesurir trydan mewn peirianneg drydanol. ar hyn o bryd mewn amperes. Gan gymryd flashlight poced syml, hynny yw, fflachlor, yn ei fwlb o'r polyn minws i'r polyn ynghyd, tua electronau 1015 yr ail lif. Wedi'i drosi i siwgr - byddem yn cwmpasu hanner y Weriniaeth Tsiec. Mewn ail!

Trydan

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 16 ar "Trydan (Rhan 2.)"

 • ffero yn dweud:

  Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod Einstein E = mc2 hefyd wedi profi.

  Dim ond yr wyf yn honni bod gan egni màs symudol hyd yn oed ar gyflymder is na chyflymder golau. Yn yr achos hwn, byddai E = mv2 yn cyfateb i F = ma2, lle mae cyflymder am amser penodol. Mae'n dilyn y dylai ynni fod yn rym, ond dylai'r màs hefyd fod yn fàs m = E / v2 neu m = F / a2.

  Yn uwch cyflymder y corff, y mwyaf ei rym, a'r egni. Mewn gwirionedd, ni all materion ac ynni lifogydd ei gilydd, ond hefyd yn gweithio gyda'i gilydd. Mae'n debyg yn y dŵr. Para, hylif, iâ. Mae màs ac egni yn amrywio yn ôl yr amodau.

  • Standa Standa yn dweud:

   Yn sicr, mae ganddo egni hyd yn oed ar gyflymder is. Dim ond bod y pwysau ar gyflymder isel mor fach yn erbyn màs gorffwys cyrff cyffredin y caiff ei esgeuluso fel rheol. Ar gyfer cyflymder isel, mae ffiseg Newtonian yn dod yn ffiseg Newtonian yn ymarferol. Ond yn wahanol i ystadegau stêm / hylif, mae'r pontio rhyngddynt yn raddol iawn.

   • ffero yn dweud:

    Felly, mae pwysau ystafell egni yn agosáu at sero i ddim?

    Yna gallai'r gwactod fod yn llawn egni, ac efallai y bydd grymoedd disgyrchiadol ynddo o hyd.

    Mae dŵr yn gyfansoddyn o ddau elfen gemegol sy'n cario'r eiddo penodol ac, yn ogystal, bu'n rhaid iddo ddod i gyfaddawd sydd wedi creu cysylltiadau mwy cymhleth rhyngddynt. Mae dŵr yn wybodaeth llawer mwy cymhleth na gronynnau'r byd cwantwm, felly mae newid y dŵr ar y stêm hefyd yn theatr fwy. Mae fel pe bai rhywun am ddileu dyn addysg gyda jar neu ei newid. Oherwydd ei fod yn cael ei addysgu, dylai gael mwy o gyfleoedd ar gyfer amddiffyniad rhesymegol. Ond mae angen i chi ddod o hyd i fan wan a bydd yn haws. Ar gyfer dŵr, er enghraifft, mae'r pwysau yn wan. Ar bwysedd is, bydd yn cael ei ddal yn fuan, hyd yn oed os yw'r theatr mewn gwirionedd yr un peth.

    • Standa Standa yn dweud:

     Mae pwysau ac ynni yn cael eu rhwymo gan E = mc2. Mae cyfran uniongyrchol. Os ydych chi'n ychwanegu egni o faint penodol i gorff, a bod y corff yn ei gadw, bydd ei bwysau yn cynyddu gan y gwerth uchod.

 • ffero yn dweud:

  Mae'r electronau yn synnu wrth eu cyflymder. Mae Atom yn cadw rhyngweithio cryf. Ond nid yw'n dal i esbonio'r cyflymder electron. A oes unrhyw un yn gwybod beth mae'r electron yn ei gael ar gyflymder?

  • Standa Standa yn dweud:

   Mae rhyngweithio cryf yn dal craidd yr atom gyda'i gilydd. Mae'r electron yn dal rhyngweithio electromagnetig yn yr atom.

   Ar Gyflymder Electron: Mae'n debyg y dylech chi sôn ble a sut y gwnaethoch ei fesur. Efallai y byddwn yn canfod pam mai dyna ydyw.

   • ffero yn dweud:

    Dyna pam y gofynnais. Ni ellir pennu cyflymder na sefyllfa'r electron yn gywir.

    Yn dibynnu ar y cyflymder, tybir mai'r cyflenwad trydan yw sylffwr yn 75% ysgafn, tra bod y trawst electron gyda'r positron yn gallu cynhyrchu ffoton sy'n pwyso'n gyflym. Fodd bynnag, yn ôl E = mc2, dylai'r ffoton fod yn egni yn unig ac nid yw'n bwysig. Fodd bynnag, gall y ffoton gael ei ddatgymalu ag electron a positron. Felly sut ydyw gyda'r ffoton hon? A yw'n wirioneddol neu'n anniriaethol?

    • Standa Standa yn dweud:

     Nid yw'r hyn yr ydych yn ei ysgrifennu yn wir. Methu penderfynu ar gyflymder na sefyllfa. Yn fwy manwl, y cywirdeb yr ydym yn pennu un, yr union benderfyniad union o'r ail swm mewn cymhareb a roddir. Dyna pam yr wyf yn gofyn ble a sut yr ydych yn mesur y cyflymder.

     Mae trydan yn ymledu yn gyflym, ond mae'r electronau sy'n ei gario'n symud yn gymharol araf.

     Mae datgelu electron-positron yn broblem arall. Yr wyf yn eich atgoffa bod y ffotonau bob amser yn ddau, nid dim ond un. Nid oes gan ffotons màs gorffwys. Pwysau cymharol (yn fwy manwl, momentwm). Nid yw'r pwysau pwysau a gorffwys yn yr un peth mewn ffiseg perthynol.

     • ffero yn dweud:

      Rydych chi'n iawn. Ie, cefais un neu'r llall. Ddim ar yr un pryd, ond nid wyf yn dal i ddim yn gwybod beth sy'n gwneud y cyflymder electron?

      Gall y trydan fod yn gludwyr trydan a golau trydan. Felly pam na allent wisgo difrifoldeb?

      • Standa Standa yn dweud:

       Mae'r electron yn rhoi'r un cyflymdra i chi ag unrhyw gorff arall: yn gweithredu am beth amser am beth amser neu gyflenwad ynni arall.

       Yr electron yw'r gwneuthurwr golau yn yr un modd ag ysgafnwyr glo. Gall y ddau ryddhau'r ffotonau - ysgafn - mewn ymateb addas gyda gwrthrychau eraill.

       • ffero yn dweud:

        Felly mae'r electron yn rhoi'r cyflymder ynni. Mae'r electrode yn gronyn deuol. Naill ai mae ef neu hi yn yr ystafell ac mae ganddo bwysau ar yr ystafell a gallant ganfod ei leoliad neu ddod yn gronyn tonnau, gan ennill momentwm, ond mae hefyd yn diflannu o olwg y byd gweladwy. Ar y pryd, mae ganddo fras o gynnig. Yn union fel ffoton. Gan fod màs torfol yn electron fel gronyn tonnau, mae'n hefyd y cludwr disgyrchiant yn ogystal â'r ffoton. Mae'r bêl yn golygfa relativistaidd fel y'i gelwir, ond mae'n.

        Ac yn awr y peth mwyaf diddorol fydd yn digwydd. Mae'r electron yn araf iawn o'i gymharu â'r ffoton. Mae'r tonfedd gyfredol drydan yn cyrraedd 75% o gyflymder y golau. Ond mae E = mc2, sy'n dweud bod gan egni màs ond ar gyflymder golau. Cyflawnir yr amod hwn gan ffoton, nid electron. Nid yw'r electrod â gronyn y don yn cyrraedd cyflymder golau ac felly gall ddod yn rhan o'r tonnau.

        Sut mae popeth yna?

        • Standa Standa yn dweud:

         Gellir penderfynu sefyllfa'r electron a'i momentwm yn anghywir mewn heddwch a chynnig (cymharol). Nid oes unrhyw wahaniaeth yn ymarferol.

         Yn yr ail baragraff, rydych chi'n gwau dwy beth gwahanol gyda'i gilydd: cyflymder symud electron a chyfradd ymledu trydanol. Mae'r rhain yn gyflymder gwahanol iawn. Mae cyfredol fel arfer yn ymledu yn gyflym, fel arfer mae electronau'n araf (ond wrth gwrs mae'n fwy cymhleth a gall fod yn wahanol).

         Er enghraifft, mae electronau yn hedfan electronau rhwng yr electrodau ar oddeutu cyflymder 0,1 c. Dim ond y cyflymder cyfartalog mewn metrau yr eiliad sydd yn yr arweinydd. Er bod y presennol yn llifo bron i gyflymder golau.

         • ffero yn dweud:

          Mae'r gyfredol drydanol wedi'i adeiladu ar lawer iawn o electronau. Felly nid oes rhaid i'r electronau eu hunain symud yn gyflym. Mae'n ddigon bod yr afal yn mynd drwyddo. Mae angen i'r electrod basio darn yn unig i lenwi'r bwlch.

          Ond mae tonnau electromagnetig o hyd ac mae gan yr electron dâl arno. Gellir hefyd ymestyn hyn rhwng gronynnau heb dâl. Mae'r ton electromagnetig yn cyrraedd cyflymder golau. Mae ei ddwysedd yn lleihau gyda'r pwer pellter cyntaf o'r ffynhonnell. Mae tonnau electromagnetig yn gyflymach na chorsydd trydanol.

          Felly mae'r tonnau hynny sy'n gallu defnyddio'r electron yn fwy. Fodd bynnag, wrth i chi ysgrifennu, nid yw ei gyflymder yn cyrraedd cyflymder y naill neu'r llall o'r rhain. Felly beth sy'n ei symud ef?

          Os yw i fod i fod yn egni, yna mae'r grym braenog yn alias pwyso'r symudiad yn alias y ripple, mae'n rhaid iddo fod yn gyflymach ac ar ben hynny, hyd yn oed ar gyflymder mwy gall gael y pwysau.

          Sut all E = mc2 dalu?

          A ddylai E = mv2 dalu dim ond?

          • Standa Standa yn dweud:

           Mae dwysedd tonnau electromagnetig yn gostwng yn dibynnu ar sut rydych chi'n edrych arnynt:

           -Only (os ydych chi'n gwylio ffoton sengl)

           - gydag ail bwer y pellter (byddwch chi'n gwylio'r don yn gyfan)

           Mae E = mc2 yn berthnasol i fàs gorffwys. Gall y pwysau cyfanswm (perthnasol) fod yn fwy. Mae E = mc2 yn deillio o theori gyffredinol perthnasedd, fel y dangosodd Einstein yn un o'i erthyglau o 1905.

    • Nezmar23 yn dweud:

     Cyflymder el. Mae'r un gyfredol yr un fath â chyflymder unrhyw el.mag. Mae ffoton yn digwydd pan fydd yr electron yn pasio o haen fras uwch i is. Pan fydd electron a positron yn cwrdd, mae'r elfennau hyn yn cael eu dileu.

 • Standa Standa yn dweud:

  Pethau yn unig:
  - Mae'r theorïau o uno rhyngweithiadau gwan ac electromagnetig wedi'u disgrifio a'u gwirio'n ddamcaniaethol yn degawdau yn ôl. Dyfarnwyd Gwobr Nobel am y theori yn 1979 - pan oedd y dystiolaeth arbrofol gyntaf o'i wirionedd yn bodoli.
  - Mae'r ffaith bod yr electron yn cael ei gyhuddo'n negyddol yn hysbys yn union ers 1897. Mewn gwirionedd mae sgriniau yn amrywiad ar y drws y darganfuwyd yr electron ar y pryd. Dyfeisiadau 20. ganrif (ee ffôn symudol) wedi dod i wybod am natur gywir y llif presennol.

Ad a Ateb