Mae arysgrif yr Aifft yn darparu map manwl o'r isfyd

7891x 15. 10. 2019 Darllenwyr 2

Ychydig flynyddoedd yn ôl darganfuwyd arch yn siambr gladdu'r Aifft lle dangoswyd y map a thestun isfyd yr Aifft. Mae'n ddarganfyddiad archeolegol pwysig. Mae astudiaeth newydd Harc Willems a gyhoeddwyd yn The Journal of Egyptian Archaeology yn nodi mai'r testun hwn (map) yw'r copi hynaf y gwyddys amdano o'r llyfr Dau Ffordd, y mae ei darddiad yn dyddio'n ôl i oddeutu 4000 flynyddoedd yn ôl. Yn yr arysgrif yn crybwyll Djehutynakhta I. Yn flaenorol, roedd pobl o'r farn bod yr arch felly'n cynnwys gweddillion Djehutynakhta I., na chadarnhawyd hynny. Ar y llaw arall, roedd yr arch yn cadw corff dynes o'r enw Ankh.

Llyfr dwy ffordd

Beth yn union yw'r llyfr Two Ways? Mae'r teitl yn cyfeirio at y ddau lwybr y gall yr enaid eu cymryd wrth fynd i mewn i'r bywyd ar ôl, teyrnas Osiris. Osiris oedd rheolwr yr Aifft ar yr isfyd a barnwr eithaf pob enaid dynol. Mae Llyfr Dau Daith hefyd yn rhan o gasgliad llawer mwy o fytholeg yr Aifft - testunau Coffin - a chyfeirir ato fel rhagflaenydd y Amduat and Gateway Books.

Mae'r llyfr hynaf o ddwy ffordd wedi'i engrafio ar fwrdd pren

Llyfr y Marw

Mae'r llyfrau hyn i gyd yn rhan o Lyfr y Meirw llawer mwy adnabyddus, lle mae nifer fawr o swynion a defodau wedi'u cuddio i helpu i ddod o hyd i'w ffordd yn y bywyd ar ôl hynny a dod o hyd i'w ffordd yn y bywyd nesaf. Yn gyfan gwbl, dylai'r llyfr gynnwys swynion a defodau 1185.

Map o eneidiau

Ar un ystyr, map o'r enaid yw Llyfr Dau Lwybr. Gallwn weld y llun fel map cyffredin, ond mewn gwirionedd dylai fod yn fap seicolegol. Therapi seicolegol o'r fath i ddod o hyd i'n ffordd, fel y byddem yn ei ddefnyddio heddiw.

Casged allanol yn darlunio Osiris, Isis a Nephthys

Gallai'r llyfr o ddwy siwrnai fod yn fagl ac yn gysur i'r rhai a oedd ar fin wynebu marwolaeth. Ar ôl darllen y llyfr, gallent deimlo'n fwy cyfforddus a derbyn y ffaith y byddent yn marw.

Fideo:

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Coll technoleg adeiladu pyramid

Adeiladwyr yr Aifft hynafol defnyddio offer gweithgynhyrchu cymhleth; technoleg ar gyfer adeiladu ei henebion, sydd wedi goroesi hyd heddiw. Mae'r awdur yn delio ag ymchwil i henebion amrywiol y mae eu cywirdeb gweithgynhyrchu yn hollol syfrdanol. Mae gan y darllenydd gyfle i gael persbectif newydd ar y posibl prosesau cynhyrchu technolegol ve Yr Aifft Hynafol.

Christopher Dunn: Technolegau Coll Adeiladwyr Pyramid

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb