Serapewm Aifft yn Sakkaře

217873x 06. 06. 2019

Serapeum y teirw yn Saqqara yn ddiau mae'n perthyn un o ddirgelwch mawr yr hen Aifft. Wedi'i leoli yn safle Sakkara ger pyramid grisiog. Mae'r lle cyfan wedi'i rwymo gan lawer o farciau cwestiwn, yn enwedig beth oedd y lle i fod i'w wasanaethugan ei fod yn gyfuniad mawr o goridorau a chorneli. Yn swyddogol, dim ond mesuryddion 250 sydd wedi'u mapio o'r cymhleth cyfan hyd yn hyn. Yn anffodus, mae'r nenfydau mewn nifer o leoedd a suddwyd ac oherwydd creigiau ansefydlog mae'n anodd ac yn gostus iawn symud ymlaen.

Nid oedd yn hawdd mynd i mewn

Dirgelwch cwblhau'r cilfachau hynny lle cânt eu galw. sarcophagi lle mae pawb yn pwyso cannoedd o dunelli. Pan geisiodd yr helwyr trysor modern (archeolegwyr fel y'i gelwir;) ei agor, roedd yn rhaid iddynt ddefnyddio sawl dos pwerus o ddynameg i dorri i mewn. Mae pob sarcophagus yn cynnwys twb a chaead enfawr. Ymdrinnir â'r ddau gyda pha mor fanwl y byddai'r offer peiriant CNC presennol hefyd yn broblem.

Os ydych chi'n gofyn cwestiwn holi: Iawn, aethant yno a dod o hyd i beth? Mae dau ateb iddo ac mae'r ddau yn wir. Yn gyntaf: dim - roedd yn wag. Ail: bitwmen - cymysgedd sy'n atgoffa asffalt sy'n cynnwys olion esgyrn gwahanol anifeiliaid.

A allai Serapeum fod yn gladdfa?

Erich von Daniken yn un o'i gyflwyniadau mae'n dweud, yn ôl un chwedl, fod y lle hwn yn gwasanaethu fel man claddu bodau (anifeiliaid?) a grëwyd gan y duwiau yn eu harbrofion genetig. Mae'n debyg bod yr hen Eifftiaid yn ofni lladd y creaduriaid hynny a'u llosgi, ond eto roedden nhw eisiau bod yn siŵr nad oedden nhw'n codi, felly roedden nhw'n eu torri.

Yn sicr, mae gan Mr Däniken syniad diddorol, ond nid yw'n datrys yr holl gwestiynau. Pam roedd rhywfaint o sarcophagi yn wag? Pam mae sarcophagus yng nghanol ffordd yn un o'r coridorau, fel pe na baent wedi gallu cyrraedd y lle? Pam bydden nhw'n ceisio cracio'r anifeiliaid pe bai'n haws eu llosgi? Sut maen nhw erioed wedi trin gwrthrychau megalithig o'r fath? Mae arnom angen hydrolig a / neu ddeinameit pwerus iawn ar gyfer hynny. A pham ddigwyddodd hyn i gyd?

Rhaid cofio mai dyma'r unig adeiladu o'i fath yn yr Aifft o gwbl (o leiaf yr hyn yr ydym wedi'i ganfod hyd yn hyn). Nid yw'n cyd-fynd â'r cysyniadau pyramid hysbys ar lan ddwyreiniol y Nile neu gymhlethdau claddu tanddaearol ar lan orllewinol yr Nile.

Gwelais y tu mewn i un pyramid lloeren o flaen y pyramid canol o Giza, roeddwn i yn y Pyramid o Teti ac roeddwn i yn y Pyramid Mawr. Gellir dweud bod un rheol ddiddorol: po fwyaf yw'r pyramid, y lleiaf yw cyfaint allanol a mewnol yr hyn a elwir yn sarcophagus. Heb os, gellir dweud mai'r rhai yn Serape yw'r mwyaf yn yr Aifft a archwiliwyd. Gall person o uchder cyfartalog 175 cm sefyll ynddo'n hawdd. Mae yna hefyd sarcophagi mawr ym beddrodau Gorllewin Bank of the Nile, ond mae agorfa. Roedd bob amser yn enfawr, ond nid mwy na dau fetr.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

Erich von Däniken: Gwaherddir chwilfrydedd

Flynyddoedd lawer yn ôl, cyflwynodd Erich von Däniken ei draethawd bod teithwyr alltraeth wedi glanio ar ein planed ers talwm, gan roi gwybodaeth anhysbys i drigolion y Ddaear, a thrwy hynny gyflymu eu datblygiad technegol a gwyddonol. Dros amser, mae traethawd ymchwil yr awdur yn dod yn fwyfwy perthnasol a phendant. Roedd y canfyddiadau archeolegol diweddaraf a'r ffeithiau newydd yn codi cwestiynau hyd yn oed yn fwy pryfoclyd ac yn ysgogi diddordeb y cyfoeswyr yn natblygiad rhyfeddol o gyflym y ddynoliaeth.

Erich von Däniken - Gwahardd chwilfrydedd

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Serapewm Aifft yn Sakkaře"

  • resenmut yn dweud:

    Helo,… mae'n debyg bod sarcophagi wedi cael ei ddefnyddio fel ffynonellau goleuo,… Llogi sy'n cynnwys deunydd y gwnaed hwy o dan bwysau uchel,… piezoelectric,… cynhyrchu trydan …… goleuol ar yr wyneb. Ar rai o'r sarcophagus, roedd hyd yn oed twmpathau o gerrig wedi'u storio i roi pwysau ar yr oedrannau,…. preco? Maent yn rhoi'r deunydd sy'n eplesu, eplesu, a meso yn vnutra ... Mewn eplesu, roedd eplesu yn rhoi sarcophagus ar y waliau gyda phwysau enfawr,… Pavel Smutny

  • Martin Martin yn dweud:

    Hefyd yn un o lawer o ddirgelion yn yr Aifft, beth nad yw'n ddirgel yn yr Aifft? Rwy'n meddwl popeth.

Ad a Ateb