Mae mam yr Aifft Fred yn hŷn na pharaohiaid mamau!

4534x 09. 11. 2018 Darllenydd 1

Mae'r mummy o'r enw Fred yn yr Amgueddfa Aifft wedi newid popeth yr ydym erioed wedi'i feddwl o'r broses ymgorffori Aifft. Mae'n troi allan bod y mam wedi ei ymgorffori ar gyfer 1500 o flynyddoedd cyn ei fod. Mae hyn yn golygu cyn ymgorffori pharaohiaid yr Aifft. Roedd y mum hwn yn parhau heb ei drin ers miloedd o flynyddoedd. Pan benderfynodd gwyddonwyr Prydain archwilio'r mum hwn yn nes ato.

Roedd yr hyn a ganfuwyd yn syndod iawn. Roeddent yn fwyaf tebygol o ddarganfod y rysáit wreiddiol a ddefnyddiwyd wrth ymgorffori yn yr hen Aifft. Y tybid bod y mam wedi cael ei gadw mewn cyflwr mor dda oherwydd amodau anialwch. Mae gwyddonwyr wedi gwneud nifer o ddadansoddiadau cemegol o'r tua. Mum 5600 oed a darganfod pa fathau o sylweddau a ddefnyddiwyd yn embalming.

Maent yn canfod cyfansoddiad canlynol y sylwedd

  • olew llysiau - sesame debyg
  • darn gwreiddyn, a all ddod o gyllau
  • gwm llysiau - saccharid naturiol y gellir ei dynnu o acacia
  • resin o goed conifferaidd - mae'n debyg pinwydd

Dr. Meddai Jane Jones, yr Aifft ac arbenigwr ar arferion claddu hynafol yr Aifft:

"Archwilio'r mummy cyfrannu'n sylweddol at wella ein gwybodaeth am y cyfnod cynhanesyddol a'r arferion cynnar mummification. Mae'r cyfuniad o ddadansoddiad cemegol, archwiliad gweledol o'r corff, ymchwil genetig, dull radiocarbon a dadansoddi microsgopig o sylwedd llin gymorth i ni benderfynu bod y broses hon mummification defodol yn digwydd o amgylch 3600 CC. Mae hyn yn 20 oed ddyn i 30 o flynyddoedd. "

Mae gwyddonwyr yn esbonio, wrth gymysgu'r resin gydag olew, bod y mam yn cael eiddo gwrthfacteria i'w diogelu rhag dadelfennu.

Meddai'r awdur astudiaeth, Stephen Buckley:

"Hyd yn hyn, nid ydym wedi bod yn ymchwilio i'r mam a fyddai'n enghraifft mor ffyddlon o mummification yr ydym oll yn ei wybod o ffynonellau hanesyddol."

Yn ôl National Geographic, mae rysáit a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn debyg iawn i'r hyn a ddefnyddiwyd hyd at 2500 o flynyddoedd cyn eu bod Tutanchamon a Pharaohiaid eraill yn barod ar gyfer y bywyd.

Arbenigwr Cemeg mewn Archeoleg Meddai Stephen Buckley:

"Fe wnaethon ni ddod o hyd i rysáit debyg iawn ar gyfer ymgorffori yn y claddfeydd cynhanesyddol blaenorol. Mae'r astudiaeth ddiweddaraf hon yn darparu'r dystiolaeth gyntaf o ledaeniad daearyddol ehangach y dechneg corff embalming hon. Fe wnaethom hefyd ganfod presenoldeb cynhwysion gwrthfacteriaidd yn yr un cyfrannau ag a ddefnyddiwyd mewn mummification yn hwyrach. "

Cyhoeddwyd canfyddiadau'r astudiaeth yn y Journal of Archaeological Science.

Os oes gennych ddiddordeb yn yr hen Aifft, rydym yn argymell llyfr gennym ni E-siop Suenee Bydysawd:

Cyfrinach Tutankhamen

Gellir gweld embalming y corff yn y fideo hwn:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb