Mae mam yr Aifft Fred yn hŷn na pharaohiaid mamau!

5394x 09. 11. 2018 Darllenydd 1

Mae'r mummy o'r enw Fred yn yr Amgueddfa Aifft wedi newid popeth yr ydym erioed wedi'i feddwl o'r broses ymgorffori Aifft. Mae'n troi allan bod y mam wedi ei ymgorffori ar gyfer 1500 o flynyddoedd cyn ei fod. Mae hyn yn golygu cyn ymgorffori pharaohiaid yr Aifft. Roedd y mum hwn yn parhau heb ei drin ers miloedd o flynyddoedd. Pan benderfynodd gwyddonwyr Prydain archwilio'r mum hwn yn nes ato.

Roedd yr hyn a ganfuwyd yn syndod iawn. Roeddent yn fwyaf tebygol o ddarganfod y rysáit wreiddiol a ddefnyddiwyd wrth ymgorffori yn yr hen Aifft. Y tybid bod y mam wedi cael ei gadw mewn cyflwr mor dda oherwydd amodau anialwch. Mae gwyddonwyr wedi gwneud nifer o ddadansoddiadau cemegol o'r tua. Mum 5600 oed a darganfod pa fathau o sylweddau a ddefnyddiwyd yn embalming.

Maent yn canfod cyfansoddiad canlynol y sylwedd

  • olew llysiau - sesame debyg
  • darn gwreiddyn, a all ddod o gyllau
  • gwm llysiau - saccharid naturiol y gellir ei dynnu o acacia
  • resin o goed conifferaidd - mae'n debyg pinwydd

Dr. Meddai Jane Jones, yr Aifft ac arbenigwr ar arferion claddu hynafol yr Aifft:

“Mae archwilio’r mumi hon wedi cyfrannu’n sylweddol at ehangu ein gwybodaeth am y cyfnod cynhanesyddol ac arferion mummification cynnar. Fe wnaeth y cyfuniad o ddadansoddiad cemegol, archwiliad gweledol o'r corff, ymchwil genetig, dull radiocarbon, a dadansoddiad microsgopig o ffabrig llin ein helpu i ddarganfod bod y broses mummification ddefodol hon wedi digwydd tua 3600 CC. Dynion rhwng 20 a 30 oed ydyn nhw. "

Mae gwyddonwyr yn esbonio, wrth gymysgu'r resin gydag olew, bod y mam yn cael eiddo gwrthfacteria i'w diogelu rhag dadelfennu.

Meddai'r awdur astudiaeth, Stephen Buckley:

"Hyd yn hyn, nid ydym wedi archwilio mami a fyddai'n enghraifft mor ffyddlon o'r mummification rydyn ni i gyd yn ei wybod o ffynonellau hanesyddol."

Yn ôl National Geographic, mae rysáit a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn debyg iawn i'r hyn a ddefnyddiwyd hyd at 2500 o flynyddoedd cyn eu bod Tutanchamon a Pharaohiaid eraill yn barod ar gyfer y bywyd.

Arbenigwr Cemeg mewn Archeoleg Meddai Stephen Buckley:

“Fe ddaethon ni o hyd i rysáit pêr-eneinio tebyg iawn mewn mynwentydd cynhanesyddol blaenorol. Mae'r astudiaeth ddiweddaraf hon yn darparu'r dystiolaeth gyntaf o ddosbarthiad daearyddol ehangach o'r dechneg hon ar gyfer cadw corff wedi'i bêr-eneinio. Gwelsom hefyd bresenoldeb cynhwysion gwrthfacterol yn yr un cyfrannau â'r rhai a ddefnyddir ar gyfer mummification yn ddiweddarach. "

Cyhoeddwyd canfyddiadau'r astudiaeth yn y Journal of Archaeological Science.

Os oes gennych ddiddordeb yn yr hen Aifft, rydym yn argymell llyfr gennym ni E-siop Suenee Bydysawd:

Cyfrinach Tutankhamen

Gellir gweld embalming y corff yn y fideo hwn:

Erthyglau tebyg

ysgrifennu sylw